Lekcja 16 - Czy uprawiasz jakiś sport?

 0    63 schede    lkolodenny
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Do you do any sport?
inizia ad imparare
Czy uprawiasz jakiś sport?
running
inizia ad imparare
bieganie
We go running together at the weekend.
inizia ad imparare
W weekendy chodzimy razem biegać.
swimming
inizia ad imparare
pływanie
She goes swimming every morning.
inizia ad imparare
Ona chodzi pływać codziennie rano.
hiking
inizia ad imparare
piesze wycieczki
I go hiking with my family twice a year.
inizia ad imparare
Dwa razy w roku udaje się z moją rodziną na piesze wędrówki.
cycling
inizia ad imparare
jazda na rowerze
I go cycling three times a week.
inizia ad imparare
Jeżdżę na rowerze trzy razy w tygodniu.
skiing
inizia ad imparare
jazda na nartach
I go skiing with my family once a year.
inizia ad imparare
Raz w roku jeżdżę z moją rodziną na narty.
tennis
inizia ad imparare
tenis
I can play tennis quite well.
inizia ad imparare
Całkiem dobrze gram w tenisa.
golf
inizia ad imparare
golf
He plays golf with his dad every weekend.
inizia ad imparare
On gra w golfa ze swoim tatą w każdy weekend.
hockey
inizia ad imparare
hokej
I can't play hockey very well.
inizia ad imparare
Nie umiem zbyt dobrze grać w hokeja.
football
inizia ad imparare
piłka nożna
They play football in the park with their friends.
inizia ad imparare
Oni grają w piłkę nożną w parku z przyjaciółmi.
athletics
inizia ad imparare
lekkoatletyka
I do athletics at school twice a week.
inizia ad imparare
Uprawiam lekkoatletykę w szkole dwa razy w tygodniu.
Do you play any musical instruments?
inizia ad imparare
Czy grasz na jakichś instrumentach muzycznych?
drums
inizia ad imparare
perkusja
He can play the drums.
inizia ad imparare
On potrafi grać na perkusji.
violin
inizia ad imparare
skrzypce
She plays the violin.
inizia ad imparare
Ona gra na skrzypcach.
piano
inizia ad imparare
pianino
I can play the piano.
inizia ad imparare
Potrafię grać na pianinie.
trumpet
inizia ad imparare
trąbka
They can't play the trumpet very well.
inizia ad imparare
Oni nie potrafią zbyt dobrze grać na trąbce.
guitar
inizia ad imparare
gitara
You can play the guitar very well.
inizia ad imparare
Potrafisz grać bardzo dobrze na gitarze.
flute
inizia ad imparare
flet
We play the flute.
inizia ad imparare
Potrafimy grać na flecie.
Can you play the piano?
inizia ad imparare
Czy potrafisz grać na pianinie?
No, but I can play the violin.
inizia ad imparare
Nie, ale potrafię grać na skrzypcach.
What about you? Do you play any sports?
inizia ad imparare
A ty? Uprawiasz jakiś sport?
We can go swimming this afternoon.
inizia ad imparare
Możemy iść popływać dzisiaj po południu.
You can go out with your friends.
inizia ad imparare
Możesz wyjśc z przyjaciółmi.
He can speak French and Spanish.
inizia ad imparare
On potrafi mówić po francusku i hiszpańsku.
I can't go to the cinema on Saturday. I'm busy.
inizia ad imparare
Nie mogę iść do kina w sobotę. Jestem zajęty.
You cannot swim here.
inizia ad imparare
Nie można tu pływać / Nie możesz tu pływać
She can't do yoga.
inizia ad imparare
Ona nie może uprawiać jogi.
I can play this song on the piano.
inizia ad imparare
Mogę zagrać ten utwór na pianinie.
She can't go out on Saturday.
inizia ad imparare
Ona nie może wyjść w sobotę.
We can buy some new clothes.
inizia ad imparare
Możemy kupić trochę nowych ubrań.
They can't play football on Sunday.
inizia ad imparare
Oni nie mogą grać w piłkę nożną w niedzielę.
Please, can you help me?
inizia ad imparare
Proszę, czy możesz mi pomóc?
Can I have some water, please?
inizia ad imparare
Czy mogę poprosić trochę wody?
He often plays football.
inizia ad imparare
On często gra w piłkę nożną.
I sometimes go to the gym before work.
inizia ad imparare
Czasami idę na siłownię przed pracą.
I always sing in the shower.
inizia ad imparare
Zawsze śpiewam pod prysznicem.
I sing in the shower.
inizia ad imparare
Śpiewam pod prysznicem.
He speaks loudly.
inizia ad imparare
On mówi głośno.
She sings quietly.
inizia ad imparare
Ona śpiewa cicho.
You sing very well.
inizia ad imparare
Ty śpiewasz bardzo dobrze.
This is a good book.
inizia ad imparare
To jest dobra książka.
I usually go to the gym in the morning.
inizia ad imparare
Zazwyczaj chodzę na siłownię z rana.
Sometimes, I like to read on the train.
inizia ad imparare
Czasami lubię czytać w pociągu.
We never have dinner before 7 o'clock.
inizia ad imparare
Nigdy nie jesmy kolacji przed godziną 7.
You always speak too quietly.
inizia ad imparare
Ty zawsze mówisz zbyt cicho.
I run slowly.
inizia ad imparare
Biegnę powoli.
He sings badly.
inizia ad imparare
On źle śpiewa.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.