Lektion 19

 0    53 schede    annajankowska8
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
broda, brody
inizia ad imparare
der Bart, die Bärte
Czy on naprawdę miał brodę?
inizia ad imparare
Hatte er wirklich einen Bart?
włosy
inizia ad imparare
das Haar, die Haare
blond
inizia ad imparare
blond
proste, gładkie
inizia ad imparare
glatt
Ona ma piękne, proste blond włosy.
inizia ad imparare
Sie hat schönes glattes blondes Haar.
Ona ma piękne, proste blond włosy.
inizia ad imparare
Sie hat schöne glatte blonde Haare.
gruby
inizia ad imparare
dick
szczupły
inizia ad imparare
schlank
Ona zawsze była szczupła, po urodzeniu dzieci utyła.
inizia ad imparare
Sie war immer schlank, nach der Geburt ihrer Kinder ist sie dick geworden.
ładny, ładna, ładnie
inizia ad imparare
hübsch
brzydki, brzydka, brzydko
inizia ad imparare
hässlich
Uważam, że Katja jest ładna.
inizia ad imparare
Ich finde Katja hübsch.
szary, siwy
inizia ad imparare
grau
Teraz on jest leciwy i ma siwe włosy.
inizia ad imparare
Jetzt ist er alt und hat graues Haar.
uprzejmy, przyjacielski
inizia ad imparare
freundlich
nieuprzejmy, nieprzyjacielski
inizia ad imparare
unfreundlich
Ona jest zawsze taka miła, tak jak jej mama.
inizia ad imparare
Sie ist immer so freundlich, genau so wie ihre Mutter.
pogodny, radosny
inizia ad imparare
fröhlich
Dlaczego jest Pani dziś taka radosna?
inizia ad imparare
Warum sind Sie heute so fröhlich?
Dlaczego jesteś taka radosna?
inizia ad imparare
Warum bist du so fröhlich?
szczęśliwy, szczęśliwa, szczęśliwie
inizia ad imparare
glücklich
nieszczęśliwy, nieszczęśliwa, nieszczęśliwie
inizia ad imparare
unglücklich
Ona sprawia wrażenie takiej nieszczęśliwej. Czy wie Pani, dlaczego?
inizia ad imparare
Sie wirkt so unglücklich. Wissen Sie, warum?
komiczny, śmieszny
inizia ad imparare
komisch
Widzisz tego mężczyznę tam? Ależ on śmiesznie wygląda!
inizia ad imparare
Sieht du den Mann da? Der sieht ja komisch aus!
osobliwy / dziwny
inizia ad imparare
seltsam
Jego żona jest jakaś dziwna.
inizia ad imparare
Seine Frau ist irgendwie seltsam.
sympatyczny
inizia ad imparare
sympatisch
niesympatyczny
inizia ad imparare
unsympatisch
Jan jest bardzo sympatyczny, jego ojciec taki nie był.
inizia ad imparare
Hans ist sehr sympatisch, sein Vater war es nicht.
smutny
inizia ad imparare
traurig
Wygląda Pani na smutną. Czy coś się stało?
inizia ad imparare
Sie sehen so traurig aus. Ist etwas passiert?
cichy
inizia ad imparare
still
głośny
inizia ad imparare
laut
Dlaczego jesteś dziś taki cichy / milczący?
inizia ad imparare
Warum bist du heute so still?
piekarnia, piekarnie
inizia ad imparare
die Bäckerei, die Bäckereien
Tu na rogu jest najlepsza piekarnia w mieście. Kiedy jest otwarta?
inizia ad imparare
Hier an der Ecke ist die beste Bäckerei in der Stadt. Wann hat sie geöffnet?
gospodyni domowa, gospodynie domowe
inizia ad imparare
die Hausfrau, die Hausfrauen
Juta zawsze chciała być gospodynią domową. Teraz chce studiować za granicą.
inizia ad imparare
Jutta wollte immer Hausfrau werden. Jetzt will sie im Ausland studieren und dann eine Firma gründen.
składać zażalenie / reklamację
inizia ad imparare
sich beschweren
Muszę złożyć reklamację. Wczoraj kupiłam u Pani tę suszarkę, ale ona nie działa.
inizia ad imparare
Ich muss mich beschweren. Ich habe gestern den Föhn bei Ihnen gekauft, aber er funktioniert nicht.
rozpoznać, rozpoznałam
inizia ad imparare
erkennen, ich habe erkannt
Julia jest teraz szczupła, nie nosi już okularów i ma blond kręcone włosy.
inizia ad imparare
Julia ist jetzt schlank, trägt keine Brille mehr und hat blonde Locken. Ich habe sie fast nicht erkannt!
być urodzonym
inizia ad imparare
geboren sein
Gdzie się Pan urodził?
inizia ad imparare
Wo sind Sie geboren?
Gdzie się urodziłaś?
inizia ad imparare
Wo bist du geboren?
zapominać, zapominam, zapominasz
inizia ad imparare
vergessen, ich vergesse, du vergisst
Pani Kruger zawsze zapomina, zażyć swoje tabletki nasenne i potem nie może spać.
inizia ad imparare
Frau Krüger vergisst immer, ihre Schlaftabletten einzunehmen und kann daher nicht schlafen.
zapominałam
inizia ad imparare
ich habe vergessen
Zapomniałam, zadzwonić do firmy ABC odnośnie spotkania.
inizia ad imparare
Ich habe vergessen, Firma ACB wegen der Besprechung anzurufen.
zaraz, za chwilę
inizia ad imparare
gleich
Zaraz to zrobię.
inizia ad imparare
Ich mache das gleich.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.