logistyka ćw. 1

 0    91 schede    sylwusia445
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
dostarczać
inizia ad imparare
provide
kontener
inizia ad imparare
container
przechowywanie
inizia ad imparare
storage
wsparcie
inizia ad imparare
support
dystrybucja
inizia ad imparare
distribution
środki transportu
inizia ad imparare
means of transport
przepływ towarów
inizia ad imparare
movement of goods
zamówienia towarów
inizia ad imparare
procurement of goods
zapasy
inizia ad imparare
inventory
przechowywanie zapasów
inizia ad imparare
storage of inventory
zarządzanie
inizia ad imparare
manage
logistyka oznacza zarządzanie zamówieniami i przepływem towarów i przechowywaniem zapasów
inizia ad imparare
Logistics is the management contracts and the flow of goods and storage of inventory
usługi
inizia ad imparare
Services
towary
inizia ad imparare
goods
zaopatrywanie
inizia ad imparare
purchasing
utrzymanie
inizia ad imparare
maintenance
wymiana
inizia ad imparare
replacement
materiał
inizia ad imparare
material
personel
inizia ad imparare
staff
takich jak
inizia ad imparare
such as
dostawa
inizia ad imparare
delivery
nadzorować
inizia ad imparare
oversee
pojazdy
inizia ad imparare
Vehicles
maszyny
inizia ad imparare
machinery
dział zakupów
inizia ad imparare
purchasing department
mają także
inizia ad imparare
do are also
przesyłka
inizia ad imparare
shipping
paczka
inizia ad imparare
package
niedziela
inizia ad imparare
Sunday
usługi dostarczania
inizia ad imparare
service delivery
spedytor
inizia ad imparare
forwarder
spedytor międzynarodowy
inizia ad imparare
international freight forwarder
spedytor lotnicze
inizia ad imparare
forwarder flights
spedycja
inizia ad imparare
shipping
droga morska
inizia ad imparare
either by sea
najbardziej odpowiedni środek transportu
inizia ad imparare
the most suitable means of transport
wnioski o
inizia ad imparare
request about
obowiązki
inizia ad imparare
responsibilities
także
inizia ad imparare
also include
statki przewozowe
inizia ad imparare
shipping rates
linie żeglugowe
inizia ad imparare
shipping lines
dokonać rezerwacji
inizia ad imparare
make booking
odprawa celna
inizia ad imparare
customs clearance
w imieniu moich klientów
inizia ad imparare
on behalf of my clients
kierownik wysyłki
inizia ad imparare
shipping operation manager
upewnić się
inizia ad imparare
sure
ładunek
inizia ad imparare
cargo
uszkodzony
inizia ad imparare
damaged
na pokładzie (statku, samolotu)
inizia ad imparare
on board (a ship, aircraft)
statek
inizia ad imparare
ship
załadunek
inizia ad imparare
loading
rozładunek
inizia ad imparare
unloading
doradzać
inizia ad imparare
advise
cena wysyłki
inizia ad imparare
shipping rates
przygotować ofertę
inizia ad imparare
prepare quotation
dla naszego biura sprzedaży
inizia ad imparare
for our sales office
inna część
inizia ad imparare
another part
współpracować
inizia ad imparare
cooperate
dział
inizia ad imparare
department
oprócz
inizia ad imparare
apart from
rodzaj sprzętu
inizia ad imparare
kind of equipment
są utrzymywane na wysokim poziomie
inizia ad imparare
are maintained to a high level
miejsce na statku
inizia ad imparare
space on a ship
ciężarówka
inizia ad imparare
lorry
list przewozowy / konosament
inizia ad imparare
consignment note / bill of lading
numer przesyłki
inizia ad imparare
number of shipment
radzić sobie ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami
inizia ad imparare
deal with all the necessary documents
mieć na oku budżet
inizia ad imparare
Keep an eye on the budget
korzystać z nowoczesnego systemu komputerowego
inizia ad imparare
use of modern computer system
sprawdź gdzie umieścić je w magazynie
inizia ad imparare
check out where to put them in the warehouse
normy bhp
inizia ad imparare
health and safety standards
przwoźnik
inizia ad imparare
carrier
przewoźnik transportu drogowego
inizia ad imparare
haulier
kurier
inizia ad imparare
courier
odbiorca
inizia ad imparare
consignee
przewóz drogą lądową
inizia ad imparare
transport goods by road
fracht
inizia ad imparare
Freight
umowa przewozu
inizia ad imparare
freight contract
szybki
inizia ad imparare
speedy
firma która przewozi
inizia ad imparare
company that transports
części
inizia ad imparare
parts
also
inizia ad imparare
również
sprzedawca
inizia ad imparare
vendor
organizuje
inizia ad imparare
arranges
ułatwienia podróży
inizia ad imparare
facilities of travel
zastąpić
inizia ad imparare
replace
przemysł
inizia ad imparare
industry
odpowiedni
inizia ad imparare
suitable
zagwarantować
inizia ad imparare
ensuree
poinstruować pracowników
inizia ad imparare
instruct staff
szkolić
inizia ad imparare
train

Devi essere accedere per pubblicare un commento.