LONGMAN dział 1 cz. 3 ZWROTY

 0    37 schede    mrsihorogg
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
w wieku
inizia ad imparare
at the age of
być zlym na kogoś
inizia ad imparare
be angry with sb
bać się kogoś
inizia ad imparare
be afraid of sb/sth
uważać że ktoś jest pociągający
inizia ad imparare
be attracted to sb
mieć kogoś/czegoś dość
inizia ad imparare
be/feel/get fed up with sb/sth
lubić kogoś/coś
inizia ad imparare
be fond of sb/sth
być w czymśdobrym
inizia ad imparare
be good at sth
w dobrym/złym nastroju
inizia ad imparare
be in a good/bad mood
interesować się czymś
inizia ad imparare
be interested in sth
bardzo coś lubić
inizia ad imparare
be keen on sth
denerwować się czymś
inizia ad imparare
be nervous about sth
nie cierpieć kogoś/czegoś
inizia ad imparare
can't stand sb/sth
zmienić zdanie
inizia ad imparare
change one's mind
rozweselić
inizia ad imparare
cheer up
zrobić komuś przysługę
inizia ad imparare
do sb a favour
zakochać się w kimś
inizia ad imparare
fall in love with sb
mieć na cos ochotę
inizia ad imparare
feel like sth
dobrze funkcjonować pod wpływem stresu
inizia ad imparare
function well under stress
wywoływać śmiech
inizia ad imparare
get a laugh
poznać kogoś
inizia ad imparare
get to know someone
dorastać
inizia ad imparare
row up
mieć zły dzień
inizia ad imparare
ave a bad day
mieć cos wspólnego z kims
inizia ad imparare
have something in common with sb
na rzecz czegoś
inizia ad imparare
in aid of sth
smiać sie z kogoś
inizia ad imparare
laugh at sb/sth
patrzeć na kogośz góry
inizia ad imparare
look down on sb
look down on sb look at someone
inizia ad imparare
look down on sb patrzeć na kogos
stracić panowanie nad sobą
inizia ad imparare
lose one's temper
wyśmiewać sięz kogoś
inizia ad imparare
make fun of sb
rozśmieszać kogoś
inizia ad imparare
make sb laugh
zdecydowaćsię
inizia ad imparare
make up one's mind
wprawiać kogoś w dobry nastrój
inizia ad imparare
put sb in a good mood
mówi śmiesznym głosem
inizia ad imparare
speak in a funny voice
brać w czymś udział
inizia ad imparare
take part in sth
rozmawiać z nieznajomym
inizia ad imparare
talk to a stranger
opowiedzieć dowcip
inizia ad imparare
tell a joke
martwić się czymś
inizia ad imparare
worry about sth

Devi essere accedere per pubblicare un commento.