LT układ naczyniowy łacina

 0    118 schede    ania10022
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Układ naczyniowy
inizia ad imparare
systema versorum
Serce
inizia ad imparare
Serce in Italiano
cor
Bruzda wieńcowa
inizia ad imparare
sulcus coronarius
Uszka serca
inizia ad imparare
auriculae cordis
Brudy międzykomorowe
inizia ad imparare
sulci interventriculares
Wcięcie koniuszka serca
inizia ad imparare
incisura apicis cordis
Naczynia wieńcowe
inizia ad imparare
arteriae coronariae
Osierdzie
inizia ad imparare
pericardium
Blaszka trzewna
inizia ad imparare
lamina visceralis
Blaszka ścienna
inizia ad imparare
lamina parietalis
Nasierdzie
inizia ad imparare
epicardium
Mięsień sercowy
inizia ad imparare
myocardium
Wsierdzie
inizia ad imparare
endocardium
Przestrzenna sieć włókien mięśniowych
inizia ad imparare
syncytium
Pierścień włóknisty
inizia ad imparare
anulus fibrosus
Trójkąty włókniste
inizia ad imparare
trigona fibrosa
Przedsionek
inizia ad imparare
atrium
Przegroda międzyprzedsionkowa
inizia ad imparare
septum interatriale
Komora
inizia ad imparare
ventriculus
Przegroda międzykomorowa
inizia ad imparare
septum interventricularis
Przegroda przedsionkowo-komorowa
inizia ad imparare
septum atrioventriculare
Zastawka przedsionkowo- komorowa
inizia ad imparare
valvae atrioventriuculare
Struny ścięgniste
inizia ad imparare
chorda tendineae
Mięsnie brodawkowate
inizia ad imparare
musculi papillares
Zastawka aorty
inizia ad imparare
valva aortae
Zastawka pnia płucnego
inizia ad imparare
valva trunci pulmonaris
Skurcz
inizia ad imparare
systole
Rozkurcz
inizia ad imparare
diastole
Splot sercowy
inizia ad imparare
plexus cardiacus
Tętnice
inizia ad imparare
arteriae
Żyły
inizia ad imparare
venae
Naczynia włosowate
inizia ad imparare
vasa capillaria
Pień płucny
inizia ad imparare
truncus pulmonalis
Tętnice płucne
inizia ad imparare
arteriae pulmonales
Krążenie małe, płucne
inizia ad imparare
circulatio parva, pulmonaris
Żyły płucne (4)
inizia ad imparare
venae pulmonales
Krążenie wielkie
inizia ad imparare
ciculatio magna
Opuszka aorty
inizia ad imparare
bulbus aortae
Tętnice wieńcowe
inizia ad imparare
arteriae coronariae cordis
Gałąź międzykomorowa przednia
inizia ad imparare
Ramus interventricularis anterior
Gałąź okalająca
inizia ad imparare
Ramus circumflexus
Żyły serca
inizia ad imparare
venae cordis
Żyła średnia serca
inizia ad imparare
viena crdis media
Żyła tylnej komory lewej
inizia ad imparare
viena posteriori ventriculi sinistra
Żyła mała serca
inizia ad imparare
viena cordis parva
Żyła wielka serca
inizia ad imparare
viena cordis mena
Zatoka wieńcowa
inizia ad imparare
sinus coronarius
Aorta wstepująca
inizia ad imparare
aorta ascendens
Łuk aorty
inizia ad imparare
arcus aortae
Pień ramienno głowowy
inizia ad imparare
truncus brachioceephalicus
Tętnica szyjna wspólna lewa
inizia ad imparare
aretria carotis communis sinistra
Tętnica podobojczykowa lewa
inizia ad imparare
arteria subclavia sinistra
Gałęzie oskrzelowe
inizia ad imparare
rami bronchiales
Tętnica szyjna wew i zew
inizia ad imparare
arteria carotis interna, externa
Zatoka szyjna
inizia ad imparare
sinus caroticus
Koło tętnicze mózgu
inizia ad imparare
circulus arteriosus cerebri
Tętnica szczękowa
inizia ad imparare
arteria macillaris
Tętnica skroniowa powierzchowna
inizia ad imparare
arteria temporalis superficialis
Tętnica kręgowa
inizia ad imparare
arteria vertebralis
Tętnica podstawna
inizia ad imparare
arteria basilaris
Tętnica piersiowa wew
inizia ad imparare
arteria thoracica interna
Tętnica mięśniowo- przeponowa
inizia ad imparare
arteria muscuophrenica
Tętnica nadbrzuszna górna
inizia ad imparare
arteria epigastrica superior
Gałęzie międzyżebrowe przednie
inizia ad imparare
rami intercostales anteriores
Tętnica pachowa
inizia ad imparare
arteria axillaris
Tętnica ramienna
inizia ad imparare
arteria brachiais
Tętnica łokciowa
inizia ad imparare
arteria ulnaris
Tętnica promieniowa
inizia ad imparare
arteria radialis
Tętnica międzykostna
inizia ad imparare
arteria interossea
Aorta zstępująca
inizia ad imparare
aorta descendens
Aorta brzuszna
inizia ad imparare
aorta abdominalis
Tętnice przeponowe górne
inizia ad imparare
arteriae phrenicae superiores
Gałęzie przełyku
inizia ad imparare
rami oesophagnei
Gałąź osierdzia
inizia ad imparare
Ramus periardiaci
Gałąź oskrzeli
inizia ad imparare
ramus bronchiales
Gałąź węzłów chłonnych śródpiersiowych
inizia ad imparare
Ramus mediastinales
Tętnice biodrowe wspólne
inizia ad imparare
arteriae iliacae communes
Tętnica krzyżowa pośrodkowa
inizia ad imparare
arteria sacralis mediane
Tętnice lędźwiowe
inizia ad imparare
arteriae lumbales
Tętnica lędźwiowa najniższa
inizia ad imparare
arteria lumbalis ima
Pień trzewny
inizia ad imparare
truncus celiacus
Tętnica śledzionowa
inizia ad imparare
arteria lienalis
Tętnica żołądkowa
inizia ad imparare
arteria gastrica
Tętnica wątrobowa wspólna
inizia ad imparare
arteria hepatica propria
Tętnica krezkowa
inizia ad imparare
arteria mesenterica
Tętnice biodrowe
inizia ad imparare
arteriae iliaca
Tętnica udowa
inizia ad imparare
arteria femoralis
żyła główna
inizia ad imparare
vena cava
żyła nieparzysta
inizia ad imparare
vena azygos
żyła odłokciowa
inizia ad imparare
vena basilica
żyła odpromieniowa
inizia ad imparare
vena cephalica
żyła odstrzałkowa
inizia ad imparare
vena saphena parva
żyła wrotna
inizia ad imparare
vena portae
naczynia chłonne
inizia ad imparare
vasa lymphatica
węzły chłonne
inizia ad imparare
nodi lymphatici
śledziona
inizia ad imparare
lien
grasica
inizia ad imparare
thymus
Tętnica strzałkowa
inizia ad imparare
arteria peronea
Łuk podeszwowy
inizia ad imparare
arcus plnataris
Zatoka wieńcowa serca
inizia ad imparare
sinus coronarius
Żyły ramienno głowowe
inizia ad imparare
vieni brachiocephalicae
Żyła szyna wewnętrzna
inizia ad imparare
viena jugularis interna
Żyła podobojczykowa
inizia ad imparare
viena subclavia
Kąt żylny
inizia ad imparare
angulus venosus
Żyła nieparzysta
inizia ad imparare
viena azygos
Żyła lędźwiowa wstępująca
inizia ad imparare
viena lumbalis ascendens
Żyła biodrowa wspólna
inizia ad imparare
viena iliaca communis
Żyła nieparzysta krótka
inizia ad imparare
viena hemiazygos
Żyły piersiowe wewnętrzne
inizia ad imparare
vienae thoracicae internae
Żyła krzyżowa pośrodkowa
inizia ad imparare
viena sacralis mediana
Żyły biodrowe wspólne
inizia ad imparare
vieni iliacae communes
Żyła krezkowa górna
inizia ad imparare
viena mesenterica superir
Żyła śledzionowa
inizia ad imparare
viena lienalis
Żyły wątrobowe
inizia ad imparare
vinae hepaticae
Żyła ramienne wspólna
inizia ad imparare
viena brachialis communis
Żyła pachowa
inizia ad imparare
viena axillaris
Żył odpiszczelowa
inizia ad imparare
viena saphena manga
Zbiornik mlecza
inizia ad imparare
cisterna chyli

Devi essere accedere per pubblicare un commento.