Łukasz ANG 7

 0    94 schede    ania10022
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
run his own tour company
inizia ad imparare
prowadzi własną firmę turystyczną
attend trade fairs
inizia ad imparare
udziału w targach
sustainability
inizia ad imparare
trwałość
development
inizia ad imparare
rozwój
community tourism
inizia ad imparare
Społeczna turystyka
interships
inizia ad imparare
Praktyki
travel agent
inizia ad imparare
pracownik biura podróży
succeed
inizia ad imparare
osiągnąć sukces
crucial
Your help was crucial for the success of the project.
inizia ad imparare
istotny
Twoja pomoc była kluczowa dla powodzenia projektu.
industry
inizia ad imparare
przemysł
provide
inizia ad imparare
zapewniać
make sense
Our relationship doesn't make sense, let's split up.
inizia ad imparare
mieć sens
Nasz związek nie ma sensu, rozstańmy się.
operate
inizia ad imparare
działać
diferent angle
inizia ad imparare
pod innym kontem
various
There are various options.
inizia ad imparare
różny
Są różne opcje.
and so forth
inizia ad imparare
itd
caribbean
inizia ad imparare
Karaiby
main goal
inizia ad imparare
Główny cel
knowledge
My knowledge of history is very limited.
inizia ad imparare
wiedza
Moja wiedza historyczna jest nikła.
shifts
inizia ad imparare
Przesunięcia
hand out
inizia ad imparare
rozdać
agenda
So what's on the agenda today?
inizia ad imparare
porządek obrad / spotkania
Co mamy dzisiaj w planie?
stock
The stock of suits was sold out in 10 minutes.
inizia ad imparare
asortyment
Zapas garniturów został wyprzedany w 10 minut.
changeover
inizia ad imparare
Przełączenie
habitual action
inizia ad imparare
nawykowe działanie
temporary activity
inizia ad imparare
aktywność tymczasowa
arrangement
Let's have a look at the new furniture arrangement.
inizia ad imparare
układ
Spójrzmy na nowy układ mebli.
conference
The conference will be held on 31st of May.
inizia ad imparare
konferencja
Konferencja odbędzie się 31 maja.
deluxe suite
inizia ad imparare
luksusowy apartament
flight attendant
The flight attendant turned out to be my neighbour.
inizia ad imparare
stewardesa
Stewardessa okazała się być moją sąsiadką.
tourist information officer
inizia ad imparare
Oficer informacji turystycznej
receptionist
The receptionist will help you.
inizia ad imparare
recepcjonista/recepcjonistka
Recepcjonistka panu pomoże.
waiter
All the waiters at the reception were hired by the agency.
inizia ad imparare
kelner
Wszyscy kelnerzy na przyjęciu byli zatrudnieni przez agencję.
resort rep
inizia ad imparare
ośrodek rep
chef
He finished a chef school in France.
inizia ad imparare
szef kuchni
Skończył szkołę kucharzy we Francji.
porter
inizia ad imparare
portier
hotel manager
inizia ad imparare
Kierownik hotelu
airline check in clerk
inizia ad imparare
Kontrola lotnicza w urzędzie
calm
Calm down!
inizia ad imparare
opanowany
Uspokój się!
nervous
I'm always nervous before oral exams.
inizia ad imparare
nerwowy
Zawsze denerwuję się przed ustnymi egzaminami.
disorganized
inizia ad imparare
niezorganizowany
scruffy
inizia ad imparare
nieporządne
friendly
Everyone is friendly here.
inizia ad imparare
przyjacielski, przyjazny
Wszyscy są tu przyjaźni.
lazy
I wouldn't say that English people are lazy, but I've never seen one run anywhere.
inizia ad imparare
leniwy
Nie powiedziałbym, że Anglicy są leniwi, ale nigdy nie widziałem, żeby któryś gdzieś biegł.
creative
inizia ad imparare
kreatywny
practical
We need to take up practical measures immediately.
inizia ad imparare
praktyczny
Musimy podjąć praktyczne działania natychmiast.
flexible
inizia ad imparare
elastyczny
smart
It was a smart decision.
inizia ad imparare
bystry
To była mądra decyzja.
confident
Jack is confident and intelligent.
inizia ad imparare
pewny siebie
Jack jest pewny siebie i inteligentny.
organized
inizia ad imparare
zorganizowany
extrovert
inizia ad imparare
ekstrawertyczny
shy
Join us, don't be shy!
inizia ad imparare
nieśmiały
Przyłącz się do nas, nie bądź nieśmiały!
hardworking
inizia ad imparare
pracowity
effort
I've put a lot of effort into this.
inizia ad imparare
wysiłek
Włożyłem w to mnóstwo wysiłku.
employ
We need to employ new people.
inizia ad imparare
zatrudniać
Musimy zatrudnić nowych ludzi.
directly
inizia ad imparare
bezpośrednio
indirectly
inizia ad imparare
pośrednio
excursion
inizia ad imparare
wycieczka
led to
inizia ad imparare
spowodowało
charter flight
The travel office offers charter flights to Greece.
inizia ad imparare
lot czarterowy
Biuro podróży oferuje loty charterowe do Grecji.
retail
inizia ad imparare
detaliczny
worldwide
inizia ad imparare
światowy
carnival
inizia ad imparare
karnawał
cathedral
inizia ad imparare
katedra
climate
inizia ad imparare
klimat
coastline
inizia ad imparare
linia brzegowa
countryside
inizia ad imparare
krajobraz
desert
inizia ad imparare
pustynia
expenditure
Medical equipment is a small part of health care expenditures.
inizia ad imparare
wydatek
Sprzęt medyczny stanowi małą część wydatków na służbę zdrowia.
harbour
inizia ad imparare
przystań
heritage
inizia ad imparare
dziedzictwo
historic monument
inizia ad imparare
zabytek
landscape
inizia ad imparare
pejzaż
receipt
Have you got the receipt?
inizia ad imparare
pokwitowanie
Czy ma pan paragon?
temple
inizia ad imparare
świątynia
theme park
inizia ad imparare
Park rozrywki
remote
Drones can be controlled remotely.
inizia ad imparare
zdalny
Drony mogą być sterowane zdalnie,
spectacular
inizia ad imparare
widowiskowy
temperate
inizia ad imparare
umiarkowany
unspoilt
inizia ad imparare
niezniszczone
lively
Play some lively music!
inizia ad imparare
pełen życia
Zagraj jakąś energiczną muzykę!
crowded
The office is too crowded.
inizia ad imparare
zatłoczone
Biuro jest za bardzo zatłoczone.
cottage
inizia ad imparare
chatka
austria
inizia ad imparare
Austria
canada
inizia ad imparare
Kanada
china
inizia ad imparare
chiny
france
inizia ad imparare
Francja
germany
inizia ad imparare
Niemcy
greece
inizia ad imparare
Grecja
italy
inizia ad imparare
Włochy
japan
inizia ad imparare
Japonia
netherland
inizia ad imparare
Holandia
the UK, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
inizia ad imparare
Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
the USA
inizia ad imparare
USA

Devi essere accedere per pubblicare un commento.