Ma journée ordinaire

 0    85 schede    mbrodziak
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
se réveiller
Est-il déjà réveillé?
inizia ad imparare
budzić się
Czy on już się obudził?
sauf les week-ends
inizia ad imparare
z wyjatkiem weekendów
se lever
Je dois me lever tôt.
inizia ad imparare
wstawać
Muszę wcześnie wstać.
faire son lit
inizia ad imparare
ścielić łóżko
se brosser les dents
inizia ad imparare
myć zęby
se laver
inizia ad imparare
myć się
se peigner
inizia ad imparare
czesać się
s'habiller
Pourquoi tu t'habilles toujours de la même façon?
inizia ad imparare
ubierać się
Dlaczego zawsze ubierasz się tak samo?
être pressé
inizia ad imparare
spiezyć się
quitter la maison
inizia ad imparare
wychodzić z domu
courir
J'aime courir.
inizia ad imparare
biec
Lubię biegać.
aller en bus
inizia ad imparare
jechać autobusem
se reposer
J'ai besoin de me reposer.
inizia ad imparare
odpoczywać
Potrzebuję trochę odpocząć.
passer l'aspirateur sur qqch.
inizia ad imparare
odkurzać coś odkurzaczem
faire une promenade
inizia ad imparare
iść na spacer
promener son chien
inizia ad imparare
wyprowadzić psa
vider la poubelle
inizia ad imparare
wyrzucić śmieci (dosł. Opróźnić kosz)
ne pas exécuter à temps les travaux ménagers
inizia ad imparare
nie wykonać na czas prac domowych
goûter
Goûte les gnocchis, ils sont délicieux!
inizia ad imparare
jeść podwieczorek
Spróbuj gnocchi, są przepyszne!
faire ses devoirs
inizia ad imparare
odrabiać lekcje
écouter de la musique
inizia ad imparare
słuchać muzyki
faire les courses
inizia ad imparare
robić zakupy
aller voir un ami
inizia ad imparare
odwiedzić przyjaciela
dîner
inizia ad imparare
jeść kolację
regarder la télévision
inizia ad imparare
ogladać telewizję
journal télévisé (m.)
inizia ad imparare
dziennik telewizyny
ennuyeux (-euse)
inizia ad imparare
nydnuy,-a
lire un livre
inizia ad imparare
czytać ksiażkę
prendre une douche
Je dois prendre une douche.
inizia ad imparare
wziać prysznic
Muszę wziąć prysznic.
être prêt à se coucher
inizia ad imparare
być gotowym do spania
s'endormir
Je me suis endormi immédiatement.
inizia ad imparare
zasypiać
Zasnąłem natychmiast.
routine bien établie (f.)
inizia ad imparare
ustalona rutyna
sortir de son lit
inizia ad imparare
wstawać z łóżka
se rincer le visage
inizia ad imparare
przemyć twarz
se maquiller
inizia ad imparare
malować się
se raser
inizia ad imparare
golić się
faire la gymnastique
inizia ad imparare
zrobic gimnastykę
aller faire du jogging
inizia ad imparare
iść pobiegać
attendre son bus/train
inizia ad imparare
czekać na autobus, pociag
arriver à l'école / au travail
inizia ad imparare
dotrzeć do szkoly / pracy
aller au travail en voiture
inizia ad imparare
jechać do pracy samochodem
tous les jours
inizia ad imparare
codziennie
souvent
inizia ad imparare
często
d'habitude
inizia ad imparare
zazwyczaj
parfois
inizia ad imparare
czasami
rarement
inizia ad imparare
rzadko
occasionnellement
inizia ad imparare
okazjonalnie
jamais
inizia ad imparare
nigdy
le matin
Bois-tu du café le matin?
inizia ad imparare
rano
Pijesz kawę rano?
exécuter les travaux ménagers
inizia ad imparare
wykonywać prace domowe
essuyer la possière
inizia ad imparare
ścierać kurz
finir les cour/ leçons
inizia ad imparare
kończyć zajęcia/lekcje
prèparer le dèjeuner
inizia ad imparare
przygotować obiad
déjeuner
Chaque samedi, je déjeune avec ma famille.
inizia ad imparare
jeść obiad
W każdą sobotę jem obiad z moją rodziną.
arroser des fleurs
inizia ad imparare
plodlewać kwiaty
écouter la radio
inizia ad imparare
słuchać radia
recevoir des amis à dîner/ pour le week-end
inizia ad imparare
przyjmować przyjacioł
aller au lit
inizia ad imparare
iść do łóżka
tomber dans la routine
inizia ad imparare
wpadać w rutyne
l'après-midi
inizia ad imparare
po południu
le soir
Rencontrons-nous le soir.
inizia ad imparare
wieczorem
Spotkajmy się wieczorem.
(pendant) la nuit
inizia ad imparare
w nocy
tôt
Demain, je dois me lever tôt.
inizia ad imparare
wcześnie
Jutro muszę wstać wcześnie.
tard
Il est tard.
inizia ad imparare
późno południu
Jest późno.
plus tard
Je ferai cela plus tard.
inizia ad imparare
póżniej
Zrobię to później.
après
Je fais une sieste après le déjeuner.
inizia ad imparare
potem
Robię sobie drzemkę po obiedzie.
plus ou moins
inizia ad imparare
mniej wiecej
Je prépare ce repas moi-meme.
inizia ad imparare
Sama przygotowuje posilek.
sauf les week-ends
inizia ad imparare
oprocz weekendow
soigneusement
inizia ad imparare
dokladnie/ starannie
laver la figure
inizia ad imparare
myc twarz
pourtant
inizia ad imparare
jednakze
cinq minutes plus tard
inizia ad imparare
Pięć minut później
aller dans la salle de bain
inizia ad imparare
iść do łazienki
Mes parents sont pressés
inizia ad imparare
Moi rodzice są w pośpiechu
et puis
inizia ad imparare
a następnie
Je cours à l'arrêt du bus.
inizia ad imparare
Biegnę do przystanku autobusowego.
le plus souvent
inizia ad imparare
najczesciej
Je rentre à la maison.
inizia ad imparare
Wracam do domu.
apprécier qn
inizia ad imparare
doceniac kogos
plus tard
Je ferai cela plus tard.
inizia ad imparare
później
Zrobię to później.
se mettre à qc
Je me mets à faire mes devoirs.
inizia ad imparare
zabierać się do czegoś
Zabieram sie za robienie zadan.
Il n'y a pas beaucoup à faire
inizia ad imparare
Nie ma wiele do zrobienia
un film ennuyeux
inizia ad imparare
nudny film
ça ne concerne pas les week-end.
inizia ad imparare
To nie dotyczy weekendow.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.