Market Leader, Unit 9 - Raising finance [EXCERSISES]

 0    85 schede    pajej
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
mortgage
inizia ad imparare
hipoteka
administration
inizia ad imparare
administracja / zarządzanie / rząd / zarząd
assets
inizia ad imparare
aktywa
venture
inizia ad imparare
przedsiębiorstwo / śmiałe przedsięwzięcie
business angel
inizia ad imparare
anioł biznesu
cash flow
inizia ad imparare
przepływ gotówki
grants
inizia ad imparare
subsydia / subwencje / dotacje
instalment
inizia ad imparare
rata
overdraft
inizia ad imparare
debet / przekroczenie stanu konta
stake
inizia ad imparare
stawka
repayment
inizia ad imparare
spłata
to be wound
inizia ad imparare
nakręcać się
to wound
inizia ad imparare
ranić / kaleczyć
to stay in administration
inizia ad imparare
pozostać w zarządzie sądowym
to be in arrears with
inizia ad imparare
mieć zaległości w
to repossess
inizia ad imparare
przejmować / przejąć
to file for
inizia ad imparare
wnieść sprawę o / złożyć wniosek
to strike a balance
inizia ad imparare
znaleźć złoty środek
capital repayment
inizia ad imparare
zwrot kapitału
secured
inizia ad imparare
zabezpieczony
to place into administration
inizia ad imparare
wejść na drogę sądową
to default
inizia ad imparare
nie uiścić należności / nie wywiązywać się
prospect
inizia ad imparare
perspektywa / szansa
to decline
inizia ad imparare
spadać / obniżyć się
equity
inizia ad imparare
udział
whilst
inizia ad imparare
podczas gdy
participation
inizia ad imparare
uczestnictwo / współudział
the eventual sale
inizia ad imparare
końcowa sprzedaż
to dilute
inizia ad imparare
rozcieńczyć / rozwodnić
creditor
inizia ad imparare
kredytodawca / wierzyciel
registration
inizia ad imparare
rejestracja
accreditation
inizia ad imparare
akredytacja
rate
inizia ad imparare
wskaźnik / wysokość / taryfa
fierce competition
inizia ad imparare
ostra / zaciekła konkurencja
intimidated
inizia ad imparare
przytłoczony / poniżany / zastraszany
complexity
inizia ad imparare
złożoność / zawiłość
to blame for
inizia ad imparare
winić za
the downfall
inizia ad imparare
upadek
to thrive
inizia ad imparare
rozkwitać / prosperować
inflation
inizia ad imparare
inflacja
dispose of
inizia ad imparare
pozbyć się
flotation
inizia ad imparare
emisja (akcji)
rationalisation
inizia ad imparare
racjonalizacja
list prices
inizia ad imparare
ceny katalogowe
carmakers
inizia ad imparare
producenci samochodów
a spate of
inizia ad imparare
seria czegoś
fleet customers
inizia ad imparare
klienci flotowi
copycat action
inizia ad imparare
naśladownictwo
to comply with
inizia ad imparare
stosować się do
pricing
inizia ad imparare
wycena / ustalanie ceny
traditional approach
inizia ad imparare
tradycyjne podejście
share buypack
inizia ad imparare
odkupienie akcji
safeguard rules
inizia ad imparare
zasady bezpieczeństwa
rarely
inizia ad imparare
rzadko
massive loan
inizia ad imparare
ogromny kredyt
not once
inizia ad imparare
nie od razu
under no circumstances / on no account
inizia ad imparare
pod żadnym pozorem
at no time
inizia ad imparare
nigdy wcześniej
cosmetic surgery
inizia ad imparare
chirurgia plastyczna
to add emphasis
inizia ad imparare
dodać nacisk / podkreślić
offshore bases
inizia ad imparare
bazy zagraniczne
low-tax territory
inizia ad imparare
raj podatkowy
savings
inizia ad imparare
oszczędności
to come into force
inizia ad imparare
wejść w życie
to hand over
inizia ad imparare
przedłożyć
savings income
inizia ad imparare
dochód oszczędności
resident
inizia ad imparare
rezydent / obywatel
tax authority
inizia ad imparare
władza podatkowa
tax return
inizia ad imparare
zeznanie podatkowe
bond
inizia ad imparare
obligacja
savings certificates
inizia ad imparare
certyfikaty oszczędnościowe
term deposits
inizia ad imparare
depozyty terminowe
current accounts
inizia ad imparare
rachunki bieżące
savings accounts
inizia ad imparare
rachunki / konta oszczędnościowe
The Inland Revenue
inizia ad imparare
Urząd Skarbowy
trusts
inizia ad imparare
fundusze powiernicze
legitimately
inizia ad imparare
słusznie / legalnie
overdue
inizia ad imparare
zaległy
reminder
inizia ad imparare
upomnienie
oversight
inizia ad imparare
przeoczenie / niedopatrzenie
total / grand total
inizia ad imparare
kwota całkowita / łączna suma
to inform
inizia ad imparare
donieść
to arrange
inizia ad imparare
zorganizować
to assume
inizia ad imparare
zakładać / przypuszczać
to regret
inizia ad imparare
żałować / ubolewać

Devi essere accedere per pubblicare un commento.