Moduł 6.6: Warunki pracy

 0    40 schede    rmont
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
ciężkie zadanie
inizia ad imparare
arduous task
być odpowiedzialnym za
inizia ad imparare
be in charge of
awans zawodowy
inizia ad imparare
career advancement
szanse na szybki awans
inizia ad imparare
chances for quick promotion
upomnieć / domagać się
inizia ad imparare
claim
pokryć koszty dojazdu
inizia ad imparare
cover travel expenses
zmierzyć się z wyzwaniami
inizia ad imparare
face some challenges
różnice w traktowaniu płci
inizia ad imparare
gender gaps
parytet płci
inizia ad imparare
gender parity
dostać awans
inizia ad imparare
get a promotion
rzucić pracę
inizia ad imparare
give up / quit a job
dobra atmosfera w pracy
inizia ad imparare
good atmosphere at work
strajkować
inizia ad imparare
go on strike
zajmować stanowisko
inizia ad imparare
hold a position
zagrażać życiu rodzinnemu
inizia ad imparare
jeoparadise family life
wypalenie zawodowe
inizia ad imparare
job / occupational burnout
utrzymywać rodzinę
inizia ad imparare
keep / support one's family
żyć na miarę możliwości finansowych
inizia ad imparare
live within one's means
gorsze traktowanie ze względu na wygląd / płeć / wiek
inizia ad imparare
lookism / sexism / ageism
utrzymywać
inizia ad imparare
maintain
zarabiać na życie
inizia ad imparare
make a living
ubezpieczenie zdrowotne
inizia ad imparare
medical benefits
nękanie i zastraszanie pracownika
inizia ad imparare
mobbing
przestrzegać zasad dot. ubioru
inizia ad imparare
observe the dress code
przeszkody
inizia ad imparare
obstracles
pokonać trudności
inizia ad imparare
overcome difficulties
perspektywy
inizia ad imparare
prospects
wymagania
inizia ad imparare
requirements
wspinać się po szczeblach kariery zawodowej
inizia ad imparare
take a step on the career ladder
wziąć urlop macierzyński / ojcowski / wychowawczy
inizia ad imparare
take maternity / paternity / parental
krótkie terminy
inizia ad imparare
tough deadlines
związek zawodowy
inizia ad imparare
trade union
możliwości szkolenia
inizia ad imparare
training opportunities
możliwość podróżowania
inizia ad imparare
travel opportunities
nosić mundur / ubranie służbowe
inizia ad imparare
wear a uniform
pracować na zewnątrz / wewnątrz
inizia ad imparare
work outdoors / indoors
godziny pracy
inizia ad imparare
working hours
samochód służbowy
inizia ad imparare
company car
telefon służbowy
inizia ad imparare
Business phone
ubezpieczenie zdrowotne
inizia ad imparare
medical insurance

Devi essere accedere per pubblicare un commento.