مستندات في الرومانية

 0    11 schede    ultimate.ar.ro
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
وثيقة
inizia ad imparare
document (n.)
جواز سفر
inizia ad imparare
pașaport (n.)
رخصة قيادة
inizia ad imparare
permis de conducere (n.)
هوية الطالب
inizia ad imparare
carnet de student (n.)
تصريح العمل
inizia ad imparare
permis de muncă (n.)
تصريح الإقامة
inizia ad imparare
permis de ședere (n.)
هوية شخصية
inizia ad imparare
carte de identitate (f.)
تأشيرة
inizia ad imparare
viză (f.)
تأشيرة سياحية
inizia ad imparare
viză de turist (f.)
تاشيرة رجال أعمال
inizia ad imparare
viza de afaceri (f.)
تأشيرة طالب
inizia ad imparare
viză de student (f.)

Devi essere accedere per pubblicare un commento.