niemiecki biznesowy

 0    31 schede    angelikapw
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
waluta
inizia ad imparare
die Währung
dopłata, opłata (dodatkowa)
inizia ad imparare
Kostenaufschlag (optional)
dywidenda(część zysku netto)
inizia ad imparare
Dividende (Teil der Nettogewinn)
wykonywać jakiś zawód
inizia ad imparare
als etwas tatig sein
kształcić się
inizia ad imparare
ausbilden
prowadzić negocjacje
inizia ad imparare
Verhandlungen führen
rozliczać się z czegoś (np. podatku)
inizia ad imparare
verrechnen
przyuczać
inizia ad imparare
anlernen
ryczałtowy
naliczę 200 euro tytułem ryczałtu
inizia ad imparare
Pauschal
ich berechne 200 euro pauschal
obliczać, szacować
inizia ad imparare
berechnen, schätzen
źródło dochodu
Daniel pozyskuje nowe źródła dochodów
inizia ad imparare
Einnahmequelle
Daniel erschliesst sich neue Einnahmequelle
nierentowna inwestycja
ta działka okazała się nierentowną inwestycją
inizia ad imparare
die Fehlinvestition
Dieses Grundstuck erwies sich als eine Fehlinvestition
giełda
inizia ad imparare
die Börse
używać
inizia ad imparare
nutzen, anwenden
płatny
inizia ad imparare
kostenpflichtig
obrót, sprzedaż
inizia ad imparare
Umsatz, Absatz
strata
inizia ad imparare
der Verlust, -e
dowód zapłaty
inizia ad imparare
der Zahlungsbeleg
stopa procentowa
inizia ad imparare
der Zinssatz
aktywa obrotowe
inizia ad imparare
Umlaufsvermogen
aktywa trwałe
inizia ad imparare
Anlagevermogen
środki trwałe (majątek trwaly)
inizia ad imparare
(Sachanlagen)
aktywa finansowe (np. akcje, obligacje)
inizia ad imparare
Finanzanlagen
towary i usługi
inizia ad imparare
Waren und Dienstleistungen
zapasy, inwentarz
inizia ad imparare
Vorräte
wyroby gotowe
inizia ad imparare
fertige Erzeugnisse und Waren
wyroby niegotowe
inizia ad imparare
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen
zaliczki na środki trwałe
inizia ad imparare
geleistete Anzahlungen
należności
inizia ad imparare
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
należności z tytułu dostaw i usług
inizia ad imparare
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
papiery wartościowe
inizia ad imparare
Wertpapiere

Devi essere accedere per pubblicare un commento.