niemiecki kolos II

 0    156 schede    klaudiarapa98
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
unversteuertes Geld in die Schweiz verschieben
inizia ad imparare
przenieść nieopodatkowane pieniądze do Szwajcarii
den Steuerzahlungen entgehen
inizia ad imparare
uciec z opłat podatkowych
geringfügige Steuern erheben
inizia ad imparare
nałożyć drobne podatki
das Bankgeheimnis streng hüten
inizia ad imparare
ściśle strzec tajemnicy bankowej
Informationen an ausländische Steuerbehörden weiterleiten
inizia ad imparare
Przekazanie informacje do zagranicznych organów podatkowych
in eine Steueraffäre verwickelt sein
inizia ad imparare
być zaangażowanym w sprawę podatkową
den Steuerbetrug begehen
inizia ad imparare
popełnić oszustwo podatkowe
den Zufluss von unversteuertem Geld unterbinden
inizia ad imparare
zapobiec napływowi nieopodatkowanych pieniędzy
das Geld waschen
inizia ad imparare
prać pieniądze
sich der Geldwäscherei schuldig machen
inizia ad imparare
winni prania pieniędzy
das Geld in Steueroasen transferieren
inizia ad imparare
przelać pieniądze do rajów podatkowych
sicherer Hafen
inizia ad imparare
bezpieczna przystań
die Steuersünder
inizia ad imparare
uchylacze podatków
uriges Tal
inizia ad imparare
dolina zachowana w pierwotnym stanie
die Weide
inizia ad imparare
pastwisko
das Finanzamt
inizia ad imparare
Urząd skarbowy
unversteuertes Geld in die Schweiz verschieben
inizia ad imparare
przenieść nieopodatkowane pieniądze do Szwajcarii
vermögend
inizia ad imparare
zamożny
den Steuerzahlungen entgehen
inizia ad imparare
uciec z opłat podatkowych
nicht ohne Grund
inizia ad imparare
nie bez powodu
das Steuerparadies/ die Steueroase
inizia ad imparare
raj podatkowy
streng gehütetes Bankgeheimnis
inizia ad imparare
ściśle strzeżona tajemnica bankowa
kundenbezogen
inizia ad imparare
związany z obsługą klientów
etw. preisgeben
inizia ad imparare
ujawnić coś
gelten als
inizia ad imparare
uznane za/ uchodzić za/ być uważanym za
die Rechtsgrundlage
inizia ad imparare
podstawa prawna
das Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen
inizia ad imparare
federalna ustawa o bankach
umstritten
inizia ad imparare
kontrowersyjny
die Steuerhinterziehung
inizia ad imparare
uchylanie się od opodatkowania
die Steuerbehörde, -n
inizia ad imparare
organ podatkowy, -n
ins Fadenkreuz geraten
inizia ad imparare
znaleźć się na celowniku
die Lockerung des Bankgeheimnisses erwägen
inizia ad imparare
rozważyć złagodzenie tajemnicy bankowej
jdn. einbeziehen
inizia ad imparare
włączyć/ objąć kogoś
die Schlupflöcher im Steuersystem schließen
inizia ad imparare
likwidacja luk w systemie sterowania
in den Schlagzeilen stehen
inizia ad imparare
znajdować się na pierwszych stronach gazet
sakrosankt
inizia ad imparare
święty, nienaruszalny
etw. aufgeben
inizia ad imparare
porzucić coś/ zrezygnować z czegoś
der Schweizer Bankenverband
inizia ad imparare
Szwajcarskie Stowarzyszenie Bankowe
Diskussionsbereitschaft andeuten
inizia ad imparare
zasugerować gotowość do dyskusji
erfolgen
inizia ad imparare
mieć miejsce, następować
unter wachsendem Druck
inizia ad imparare
pod rosnącą presją
die Verwicklung
inizia ad imparare
zaangażowanie/ uwikłanie
dem Ruf schaden
inizia ad imparare
zaszkodzić reputacji
gesetzlich
inizia ad imparare
prawnie
den Zufluss von unversteuertem Geld unterbinden
inizia ad imparare
zapobiec napływowi nieopodatkowanych pieniędzy
etw. erheblich erschweren
inizia ad imparare
skomplikować coś, znacznie coś utrudnić
sich der Beihilfe zur Geldwäscherei schuldig machen
inizia ad imparare
być winnym współudziału prania brudnych pieniędzy
der Steuerbetrug
inizia ad imparare
oszustwa podatkowe
das Verbrechen, -
inizia ad imparare
przestępstwo
die Vortrat
inizia ad imparare
przestępstwo źródłowe
der Finanzintermediär
inizia ad imparare
pośrednik finansowy
etw. verwalten
inizia ad imparare
zarządzać czymś
sich strafbar machen
inizia ad imparare
popełnić przestępstwo
jdm. ein Dorn im Auge sein
inizia ad imparare
być komuś cierniem w oku
jdm. den Rücken zukehren
inizia ad imparare
odwrócić się do kogoś plecami
der Steuerflüchtling, -e
inizia ad imparare
uchodźca podatkowy
die Steuerklärung
inizia ad imparare
zwrot podatku
die Steuererklärung
inizia ad imparare
deklaracja podatkowa
Steueramt
inizia ad imparare
Urząd Skarbowy
ausmachen
inizia ad imparare
wynosić
sich belaufen auf A
inizia ad imparare
opiewać na
betragen
inizia ad imparare
wynosić
einnehmen
inizia ad imparare
zajmować
entfallen auf A
inizia ad imparare
przypadać na
ein hoch entwickeltes Industrieland
inizia ad imparare
wysoko rozwinięty kraj przemysłowy
der Dienstleistungssektor
inizia ad imparare
sektor usług
der Wirtschaftssektor
inizia ad imparare
sektor biznesowy
beitragen
inizia ad imparare
przyczynić się
Bruttoinlandsprodukt
inizia ad imparare
Produkt krajowy brutto
die Landwirtschaft
inizia ad imparare
rolnictwo
die Forstwirtschaft
inizia ad imparare
leśnictwo
Bruttoinlandsprodukt je Einwohner
inizia ad imparare
Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca
zählen nach + D
inizia ad imparare
zaliczać się do
gehören zu +D
inizia ad imparare
należeć do
die Arbeitslosenrate
inizia ad imparare
stopa bezrobocia
die Inflationsrate
inizia ad imparare
wskaźnik inflacji
im Zeitraum von
inizia ad imparare
okres
betrugen
inizia ad imparare
wyniosła
Wirtschaftssystem
inizia ad imparare
System ekonomiczny
die Soziale Marktwirtschaft
inizia ad imparare
społeczna gospodarka rynkowa
die Nachfrage
inizia ad imparare
popyt
das Angebot
inizia ad imparare
podaż
die Volkswirtschaft
inizia ad imparare
Gospodarka
das freie Kräftespiel des Marktes
inizia ad imparare
wolna siła rynkowa
beeinflussen durch
inizia ad imparare
wpływ przez
die Rohstoffebasis
inizia ad imparare
baza surowcowa
die Energiebasis
inizia ad imparare
podstawa energetyczna
47% der gesamten Landesfläche
inizia ad imparare
47% całkowitej powierzchni ziemi
der Holz
inizia ad imparare
drewno
die einheimische Wirtschaft
inizia ad imparare
lokalna gospodarka
das dichte Flussnetz
inizia ad imparare
gęsta sieć rzeczna
ausgezeichnete Bedingungen für
inizia ad imparare
doskonałe warunki dla
die Erzeugung der hydroelektrischen Energie
inizia ad imparare
wytwarzanie energii hydroelektrycznej
Bodenschätzen
inizia ad imparare
surowce mineralne
die Steinkohle
inizia ad imparare
węgiel kamienny
die Braunkohle, n
inizia ad imparare
węgiel brunatny, n
Eisenerz
inizia ad imparare
Ruda Żelaza
Nichteisenmetalle
inizia ad imparare
Metale nieżelazne
Erdöl
inizia ad imparare
Olej
Erdgas
inizia ad imparare
Gaz ziemny
die Förderung der fossilen Bodenschätze leicht zurückgehen
inizia ad imparare
wydobycie zasobów kopalnych nieznacznie maleje
im Laufe der Zeit
inizia ad imparare
z biegiem czasu
die bedeutendsten Industriebetriebe
inizia ad imparare
najważniejsze firmy przemysłowe
Eisenbranche
inizia ad imparare
przemysł żelaza
Stahlbranche
inizia ad imparare
przemysł stalowy
der Maschinenbau
inizia ad imparare
inżynieria mechaniczna
der Fahrzeugbau
inizia ad imparare
konstrukcja pojazdu
Herstellung von Nahrungsmitteln
inizia ad imparare
Produkcja żywności
chemischen Erzeugnissen
inizia ad imparare
produkty chemiczne
integrierten Schaltkreisen
inizia ad imparare
układy scalone
Autozulieferer
inizia ad imparare
dostawca aut
Karosserieblechteilen
inizia ad imparare
części z blachy stalowej
beliefern
inizia ad imparare
dostawa
Spezialantriebsteilen
inizia ad imparare
Specjalne elementy napędowe
eine besondere Bedeutung
inizia ad imparare
specjalne znaczenie
Tourismus
inizia ad imparare
Turystyka
Reiseverkehr
inizia ad imparare
podróż/ turystyka
Anziehungspunkt des Tourismus
inizia ad imparare
atrakcyjny punktów dla turystów
der Anteil an D
inizia ad imparare
udział w
inländisch
inizia ad imparare
wewnątrz kraju
ausländisch
inizia ad imparare
z zewnątrz kraju
in der Erhaltender sauberen Umwelt
inizia ad imparare
w ochronie czystego środowiska
verzichten auf Akk
inizia ad imparare
odstąpić od
die Nutzung der Kernenergie
inizia ad imparare
wykorzystanie energii jądrowej
in Vordergrund stehen
inizia ad imparare
stanąć na pierwszym planie
die Energiegewinnung
inizia ad imparare
produkcja energii
naturgemaß erneuerbare Energiequellen
inizia ad imparare
naturalnie odnawialne źródła energii
die Wasserkraft
inizia ad imparare
energia wodna
Windkraft
inizia ad imparare
Siła wiatru
Solarenenergie
inizia ad imparare
energia słoneczna
Geothermie
inizia ad imparare
geotermalnych
Biomasse
inizia ad imparare
Biomasa
Elektrizitätserzeugung
inizia ad imparare
wytwarzanie energii elektrycznej
umweltfreundlich
inizia ad imparare
przyjazny dla środowiska
der Spitzenplatz
inizia ad imparare
najlepsze miejsce
das Entwicklungsland
inizia ad imparare
kraj rozwijający
die Planwirtschaft
inizia ad imparare
planowana gospodarka
das Flachland
inizia ad imparare
równiny
das Hochgebirgsland
inizia ad imparare
kraj wysokich gór
die Verfassung
inizia ad imparare
konstytucja
Rätoromanisch
inizia ad imparare
retoromański
die Minderheit
inizia ad imparare
mniejszość
die Amtssprache
inizia ad imparare
Język urzędowy
die Sprachenvielfalt
inizia ad imparare
różnorodność językowa
Muttersprache
inizia ad imparare
Język ojczysty
die deutschsprachigen Schweiz
inizia ad imparare
Niemieckojęzyczna Szwajcaria
26 Kantonen
inizia ad imparare
26 kantonów
sudlichen Tälern
inizia ad imparare
południowe doliny
mehrsprachig
inizia ad imparare
wielojęzyczna
Sprachgruppe
inizia ad imparare
grupa mówienia
die Tatsache
inizia ad imparare
fakt
vier Landessprachen
inizia ad imparare
cztery języki narodowe
beherrschen
inizia ad imparare
opanować
ein Luftschutzbunker
inizia ad imparare
schron
Weinkeller
inizia ad imparare
piwnica na wino
Vorratslager
inizia ad imparare
magazyn

Devi essere accedere per pubblicare un commento.