Niemiecki z Sandrą

 0    131 schede    bpoblocka
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
tytułowanie
inizia ad imparare
die Anrede, die Anreden
natychmiast
kierowca poniósł śmierć na miejscu
inizia ad imparare
sofort
der Fahrer war sofort tot
obudzić
inizia ad imparare
aufwecken
zdać z wyróżnieniem
inizia ad imparare
mit Auszeichnung bestehen
przeliczyć się
inizia ad imparare
verschätzen
podświadomość
inizia ad imparare
das Unterbewusstseins, kein Pl.
piekło
inizia ad imparare
die Hölle, die Höllen
przejmować
weźmiesz na siebie załatwienie transportu?
inizia ad imparare
übernehmen
übernimmst du es, dich um den Transport zu kümmern?
sterowny
inizia ad imparare
steuerbar
wiadomość, wieść, przesłanie, ale też ambasada
inizia ad imparare
die Botschaft, die Botschaften
stwierdzać, ustalać
znajdywać szukany przedmiot [w stercie czegoś]
inizia ad imparare
herausfinden
den gesuchten Gegenstand [aus einem Haufen] herausfinden
uregulować, przynosić
uregulować kwotę
inizia ad imparare
erbringen
einen Betrag erbringen
z jednej strony... z drugiej strony...
z jednej strony jestem ciekawy, z drugiej strony boję się tego
inizia ad imparare
einerseits, andererseits ......
einerseits bin ich neugierig, andererseits habe ich Angst davor
dezorientacja
inizia ad imparare
die Verwirrung, die Verwirrungen
przyczyniać się do czegoś
to przyczynia się do poprawy sytuacji
inizia ad imparare
zu etwas beitragen
das trägt dazu bei die Lage zu verbessern
pompatyczny
inizia ad imparare
wichtigtuerisch
podlizywać się
[on] zawsze się wszystkim podlizuje
inizia ad imparare
anbiedern
er biedert sich immer bei allen an
banalny
inizia ad imparare
albern
bardzo, znacznie
inizia ad imparare
erheblich
erheblich weniger verdienen
zrozumiały
inizia ad imparare
nachvollziehbar
wobec, w obliczu
w obliczu jego beznadziejnego położenia
inizia ad imparare
angesichts + G
angesichts seiner verzweifelten Lage
zalewać
inizia ad imparare
hereinbrechen
przeciążać
nie radzę sobie z tą pracą
inizia ad imparare
überfordern
ich bin mit dieser Arbeit überfordert
niemniej, mimo że
inizia ad imparare
gleichwohl
es wird gleichwohl nötig sein, die Angaben noch einmal zu überprüfen
obecnie
inizia ad imparare
derzeit
natomiast (2)
inizia ad imparare
hingegen, demgegenüber
w tej okolicy, w tym kraju
inizia ad imparare
hierzulande
przewidywana długość ż życia
inizia ad imparare
die Lebenserwartung, kein Pl.
płodzić
to jeszcze narobi szkody
inizia ad imparare
zeugen
das wird noch Unheil zeugen fig
opowiadać się za
inizia ad imparare
für etwas plädieren
przyjmować, wychodzić z założenia, że
inizia ad imparare
davon ausgehen dass
zdradzać
inizia ad imparare
fremdgehen jemandem
tradycyjny, konwencjonalny
inizia ad imparare
herkömmlich
zwłaszcza, szczególnie
inizia ad imparare
besonders
ich finde das nicht besonders lustig
równość
inizia ad imparare
die Gleichheit, die Gleichheiten
rozwój, rozwinięcie
swobodny rozwój osobowości
inizia ad imparare
die Entfaltung, die Entfaltungen
freie Entfaltung der Persönlichkeit
ograniczony, skromny
inizia ad imparare
eingeschränkt
udokumentować, udowodnić
inizia ad imparare
belegen
utrzymuje się, że
inizia ad imparare
es wird behauptet, dass
na pamięć
inizia ad imparare
auswendig
dlatego
inizia ad imparare
daher
czuć się pokrzywdzonym
inizia ad imparare
sich zurückgesetzt fühlen
niezdolny, nieuzdolniony
inizia ad imparare
unbegapt
osiągać
inizia ad imparare
erzielen
znaczny, w znacznym stopniu
inizia ad imparare
wesentlich
zwracać komuś uwagę na
inizia ad imparare
jemanden auf etwas (A) verweisen
stosowny, właściwy
inizia ad imparare
geeignet
społeczeństwo
inizia ad imparare
die Gesellschaft, die Gesellschaften
osłabiać, łagodzić
inizia ad imparare
abschwächen
osiągnięcie
inizia ad imparare
die Errungenschaft, die Errungenschaften
die neuesten Errungenschaften der Technik
rośliny strączkowe
inizia ad imparare
die Hülsenfrüchte
usunąć graty
inizia ad imparare
entrümpeln
wyjątek
inizia ad imparare
die Ausnahme, die Ausnahmen
obuwie sportowe
inizia ad imparare
der Turnschuh, die Turnschuhe
zarażony czymś
inizia ad imparare
von etwas angesteckt
porządkować
inizia ad imparare
ausmisten
ograniczenie
inizia ad imparare
die Beschränkung, die Beschränkungen
skutek, następstwo
inizia ad imparare
die Auswirkung, die Auswirkungen
przepełniony
inizia ad imparare
überfüllt
postawić na swoim, zyskać popularność
inizia ad imparare
sich durchsetzen
ein neuer Urlaubstrend setzt sich durch
tratwa
inizia ad imparare
das Floss, die Flösse
następnie
inizia ad imparare
anschliessend
zachwycać się czymś
inizia ad imparare
von etwas (D) schwärmen
dać się ponieść np. powiewowi
inizia ad imparare
sich treiben lassen
nie do pobicia
inizia ad imparare
nicht [oder kaum] zu überbieten
organizować np. demonstrację lub wycieczkę
inizia ad imparare
veranstalten
w tym
kilka krajów UE, w tym Dania, Francja
inizia ad imparare
darunter
einige Länder der EU, darunter Dänemark, Frankreich
organizator
inizia ad imparare
der Veranstalter
wspaniały, doskonały
inizia ad imparare
herrlich
lekki, delikatny
inizia ad imparare
sanft
zakręt
inizia ad imparare
die Kurve, die Kurven
biodro
inizia ad imparare
die Hüfte, die Hüften
lina
inizia ad imparare
das Seil, die Seile
dzwięczeć, rozlegać się
inizia ad imparare
schallen
pień
inizia ad imparare
der Stamm, die Stämme
a propos, poza tym, zresztą
on przyjdzie zresztą dopiero jutro
inizia ad imparare
übrigens
er kommt übrigens erst morgen
znaczny, okazały
inizia ad imparare
stattlich
brzeg
inizia ad imparare
das Ufer, die Ufer
zasoby, zapas
inizia ad imparare
der Vorrat, die Vorräte
tu się dzieje
inizia ad imparare
hier geht es ab!
uniemożliwiać, udaremniać
inizia ad imparare
verhindern
wody naturalne
inizia ad imparare
das Gewässer, die Gewässer
dom spokojnej starości
inizia ad imparare
das Altenwohnheim, die Altenwohnheime
karmić zwierzęta
inizia ad imparare
füttern
wreszcie
inizia ad imparare
endlich mal
zgodnie, jednogłośnie
inizia ad imparare
übereinstimmend
moje uznanie
inizia ad imparare
Hut ab!
czasopismo
inizia ad imparare
die Zeitschrift, die Zeitschriften
produkować, wytwarzać
inizia ad imparare
herstellen
to jest pewne, że
inizia ad imparare
es steht fest, dass
cumować
inizia ad imparare
festmachen
dopełniać, uzupełniać
inizia ad imparare
ergänzen
odpierać np. atak
inizia ad imparare
abwehren
siła wyższa (bez l.m.)
inizia ad imparare
höhere Gewalt
warunki
inizia ad imparare
die Verhältnis, die Verhältnisse
okolica
inizia ad imparare
die Gegend, die Gegenden
podmuch, tchnienie
woń bzu
inizia ad imparare
der Hauch, die Hauche
ein Hauch von Flieder
urzędnik, funkcjonariusz
inizia ad imparare
der Beamter
wzmacniać np. mur, powiększać np. zespół
inizia ad imparare
verstärken
zamek z piasku (bez l.m.)
inizia ad imparare
die Sandburg
odważny, śmiały
inizia ad imparare
wagemutig
upadać, runąć
inizia ad imparare
stürzen
niekwestionowany, bez wątpienia
inizia ad imparare
zweifellos
głaskać
inizia ad imparare
streicheln
niebezpieczeństwo
inizia ad imparare
die Gefahr, die Gefahren
kradzież
inizia ad imparare
der Diebstahl, die Diebstähle
trudny do pokonania
inizia ad imparare
unwegsam
od razu, od początku
inizia ad imparare
von vornherein
ujarzmić, opanować np. sytuację
inizia ad imparare
meistern
niewypłacalność
inizia ad imparare
die Insolvenz, die Insolvenzen
zamknięcie interesu (bez lm.)
inizia ad imparare
die Geschäftsaufgabe
przeważać np. korzyści
inizia ad imparare
überwiegen
a mimo to
Przegrał wiele gier, mimo to jest on dobrym graczem.
inizia ad imparare
dennoch
Er hat das Spiel verloren, dennoch ist er ein guter Spieler.
najpierw
Najpierw chciał zostać astronautą, ale potem studiował medyzynę.
inizia ad imparare
zunächst
Zunächst wollte sie Astronautin werden, studierte aber dann Medizin.
na podstawie
Nauczyciel wyjaśnił ćwiczenie na podstawie przekładu.
inizia ad imparare
anhand
Der Lehrer erklärte die Übung anhand eines Beispiels.
cecha, właściwość
inizia ad imparare
die Eigenschaft, die Eigenschaften
zorientowany na wzrost
inizia ad imparare
wachstumsorientiert
odnotowywać, odnosić
inizia ad imparare
verzeichnen
dążyć do, starać się o np. lepsze stanowisko
inizia ad imparare
anstreben
Die Regierung strebt die Verbesserung der Bildungsqualität an.
pionier
inizia ad imparare
der Bahnbrecher
nadawać się, być wartym
nie nadajemy się do tej pracy
inizia ad imparare
taugen
wir taugen nicht für diese Arbeit
rzekomo, podobno
podobno wczoraj dzwonił
inizia ad imparare
angeblich
er hat angeblich gestern angerufen
przypuszczalnie, prawdopodobnie
inizia ad imparare
vermutlich
genialna myśli
inizia ad imparare
der Geistesblitz, die Geistesblitze
trwałość
inizia ad imparare
die Tragfähigkeit, kein Pl.
niezwykle, niesamowity
inizia ad imparare
ungemein
regulować justować
inizia ad imparare
justieren
niezmiennie, niezbywalnie
inizia ad imparare
unabdingbar
paraliżować
inizia ad imparare
lähmen
przemyślany, wyważony
inizia ad imparare
abgewogen
kupa problemów
inizia ad imparare
ein Rattenschwanz von Problemen

Devi essere accedere per pubblicare un commento.