Państwo i społeczeństwo 🇺🇸

 0    155 schede    gabrysiajozefczyk
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
struktura i urzędy państwa
inizia ad imparare
state structures and offices
gabinet (rząd)
inizia ad imparare
cabinet
być uprawnionym do głosowania
inizia ad imparare
be eligible to vote
kampania
inizia ad imparare
campaign
gospodarka kapitalistyczna
inizia ad imparare
capitalistic economy
oddać głos
inizia ad imparare
cast a vote
izba
inizia ad imparare
chamber parliament
wprowadzić nową politykę
inizia ad imparare
come up with a policy
reżim komunistyczny
inizia ad imparare
communist regime
prawa konstytucyjne
inizia ad imparare
constitutional rights
debatować
inizia ad imparare
debate
kraj demokratyczny
inizia ad imparare
democratic country
federacja
inizia ad imparare
federation
utworzyć koalicję
inizia ad imparare
form a coalition
wybory powszednie
inizia ad imparare
general election
dostać się do władzy
inizia ad imparare
get into power
zorganizować konferencję prasową
inizia ad imparare
give a press conference
rządzić krajem
inizia ad imparare
govern the country
głowa państwa
inizia ad imparare
head of state
członek parlamentu
inizia ad imparare
member of parliament
hymn narodowy
inizia ad imparare
national anthem
parlament
inizia ad imparare
parliament
demokracja parlamentarna
inizia ad imparare
parliamentary democracy
uchwalić prawo
inizia ad imparare
pass a law
partia polityczna
inizia ad imparare
political party
polityk
inizia ad imparare
politician
prezes
inizia ad imparare
president
wybory prezydenckie
inizia ad imparare
presidential election
premier
inizia ad imparare
prime minister
ponownie wybrać kogoś
inizia ad imparare
re-elect sb
senat
inizia ad imparare
senate
poglądy socjalistyczne
inizia ad imparare
socialist views
służyć przez cztery lata
inizia ad imparare
serve a four-year term
kandydować w wyborach
inizia ad imparare
stand for an election
demokraci
inizia ad imparare
the democrats
republikanie
inizia ad imparare
the republicans
głosować na kogoś
inizia ad imparare
vote for sb
wygrać wybory
inizia ad imparare
win an election
urzędnik państwowy
inizia ad imparare
civil servant
burmistrz
inizia ad imparare
mayor
organizacje międzynarodowe i społeczne
inizia ad imparare
international and social organisations
Organizacja Narodów Zjednoczonych
inizia ad imparare
the united nations
Unia Europejska
inizia ad imparare
the european union
organizacja traktatu północnoatlantyckiego
inizia ad imparare
the north atlantic treaty organization
światowa organizacja zdrowia
inizia ad imparare
the world health organisation
organizacja
inizia ad imparare
organisation
akt terroryzmu
inizia ad imparare
act of terrorism
wybuchnąć
inizia ad imparare
blow up/explode
bomba
inizia ad imparare
bomb
granica
inizia ad imparare
border
wybuchać (o wojnie)
inizia ad imparare
break out
przeprowadzić atak
inizia ad imparare
carry out an attack
wojna domowa
inizia ad imparare
civil war
konflikty wewnętrzne i międzynarodowe
inizia ad imparare
domestic and international conflicts
cywil
inizia ad imparare
civilian
obowiązkowa służba wojskowa
inizia ad imparare
compulsory military service
spór o terytorium
inizia ad imparare
dispute over territory
nasilić się
inizia ad imparare
escalate
walki
inizia ad imparare
fighting
konflikt międzynarodowy
inizia ad imparare
international conflict
interwencja wojskowa
inizia ad imparare
military intervention
oddziały pokojowe
inizia ad imparare
peacekeeping troops
Marsz protestacyjny
inizia ad imparare
protest march
bunt
inizia ad imparare
rebellion
zamieszki, rozruch
inizia ad imparare
riot
żołnierz
inizia ad imparare
soldier
podejrzewać kogoś o coś
inizia ad imparare
suspect sb of sth
terrorysta
inizia ad imparare
terrorist
strefa wojny
inizia ad imparare
war zone
siły zbrojne
inizia ad imparare
armed forces
negocjacje
inizia ad imparare
negotiations
rozmowy pokojowe
inizia ad imparare
peace talks
utrzymywać pokój
inizia ad imparare
preserve peace
protestować przeciwko niesprawiedliwości
inizia ad imparare
demonstrate against injustice
zatwierdzić coś, pochwalać coś
inizia ad imparare
approve of sth
aresztować kogoś za coś
inizia ad imparare
arrest sb for sth
podpalenie
inizia ad imparare
arson
podpalacz
inizia ad imparare
arsonist
napad na bank
inizia ad imparare
Bank robbery
być niezgodnym z prawem
inizia ad imparare
be against the law
włamywacz
inizia ad imparare
burglar
włamanie
inizia ad imparare
burglary
kara śmierci
inizia ad imparare
capital punishment
oskarżać kogoś o coś
inizia ad imparare
charge sb with sth
przestępca
inizia ad imparare
criminal
adwokat
inizia ad imparare
defence lawyer
diler narkotyków
inizia ad imparare
drug dealer
handel narkotykami
inizia ad imparare
drug dealing
naoczny świadek
inizia ad imparare
eyewitness
uznać kogoś za winnego czegoś
inizia ad imparare
find sb guilty of sth
grzywna za coś
inizia ad imparare
fine sb for sth
być sądzony
inizia ad imparare
go on trial
iść do więzienia
inizia ad imparare
go to prison
haker
inizia ad imparare
hacker
hakerstwo
inizia ad imparare
hacking
sędzia
inizia ad imparare
judge
ława przysięgłych
inizia ad imparare
jury
napastnik, bandyta
inizia ad imparare
mugger
napaść na ulicy
inizia ad imparare
mugging
morderstwo
inizia ad imparare
murder
zabójca
inizia ad imparare
murderer
sprawca
inizia ad imparare
offender
kieszonkowiec
inizia ad imparare
pickpocket
kradzież kieszonkowa
inizia ad imparare
pickpocketing
prokurator
inizia ad imparare
prosecutor
gwałciciel
inizia ad imparare
rapist
zgłoś coś na policję
inizia ad imparare
report sth to the police
okraść kogoś z czegoś
inizia ad imparare
rob sb of sth
złodziej, rabuś
inizia ad imparare
robber
skazać kogoś na coś
inizia ad imparare
sentence sb to sth
złodziej sklepowy
inizia ad imparare
shoplifter
ukraść coś z kieszeni kogoś
inizia ad imparare
steal sth from sb's pocket
pozwać kogoś
inizia ad imparare
take sb to court
wandal
inizia ad imparare
vandal
wandalizm
inizia ad imparare
vandalism
list szantażujący
inizia ad imparare
blackmailing letter
łapówkarstwo
inizia ad imparare
bribery
ujawnić coś
inizia ad imparare
expose sth
handel ludźmi
inizia ad imparare
human trafficking
pranie brudnych pieniędzy
inizia ad imparare
money laundering
prześladować kogoś
inizia ad imparare
stalk sb
nadużywanie alkoholu
inizia ad imparare
alcohol abuse
naruszenie praw człowieka
inizia ad imparare
breach of human rights
zastraszanie
inizia ad imparare
bullying
przemoc domowa
inizia ad imparare
domestic violence
zażywanie narkotyków
inizia ad imparare
drug abuse
dyskryminacja płciowa
inizia ad imparare
gender discrimination
bezdomność
inizia ad imparare
homelessness
nielegalna imigracja
inizia ad imparare
illegal immigration
bieda
inizia ad imparare
poverty
rasizm
inizia ad imparare
racism
bezrobocie
inizia ad imparare
unemployment
być na zasiłku
inizia ad imparare
be on the dole
obóz uchodźców
inizia ad imparare
refugee camp
sytuacja ekonomiczna
inizia ad imparare
economic situation
sytuacja finansowa
inizia ad imparare
financial situation
Ekonomia wolnego rynku
inizia ad imparare
free market economy
zbankrutować
inizia ad imparare
go bankrupt
dochód
inizia ad imparare
income
mieć ograniczony budżet
inizia ad imparare
live on a budget
dług publiczny
inizia ad imparare
national debt
wziąć pożyczkę bankową
inizia ad imparare
take out a bank loan
waluta
inizia ad imparare
currency
iść zgodnie z planem
inizia ad imparare
go ahead
stworzyć lepszą społeczność
inizia ad imparare
build/create a better community
zwalczać obojętność społeczną
inizia ad imparare
fight social indifference
być skrytym
inizia ad imparare
keep oneself to oneself
podać komuś pomocną dłoń
inizia ad imparare
lend a hand to sb
szerzyć wartości i szczytne cele
inizia ad imparare
propagate values and worthy causes
zapewnić coś komuś
inizia ad imparare
provide sth to sb
świętować
inizia ad imparare
celebrate
rząd
inizia ad imparare
goverment
uczestniczyć
inizia ad imparare
participate
rozwiązać konflikt
inizia ad imparare
resolve a conflict
intencja / zamiar
inizia ad imparare
intention

Devi essere accedere per pubblicare un commento.