Paper III Part 3 Happy as your genes allow

 0    96 schede    karolinadziewierz
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
genes
inizia ad imparare
(geny)
absurd
inizia ad imparare
(absurdalny, niedorzeczny)
an emotional roller coaster
inizia ad imparare
(sytuacja, w której targają człowiekiem różne skrajne emocje)
the ups and downs of sth
inizia ad imparare
(wzloty i upadki)
determined by fate
inizia ad imparare
(zdeterminowany, określony przez los)
inevitable
inizia ad imparare
(nieunikniony, nieuchronny)
a setback
inizia ad imparare
tu: life’s inevitable setbacks; something that happens that delays or prevents a process from developing (komplikacja, problem)
to spark sth
inizia ad imparare
tu: interest in happiness was sparked by...; to cause the start of something, especially an argument or fighting (wywołać coś)
a determinant
inizia ad imparare
something that controls or affects what happens in a particular situation (czynnik warunkujący)
contentment
inizia ad imparare
happiness and satisfaction, often because you have everything you need (zadowolenie)
a marital status
inizia ad imparare
(stan cywilny)
a socioeconomic position
ekonomiczna)
inizia ad imparare
(pozycja społeczno
invariably
inizia ad imparare
always (niezmiennie, zawsze)
to come up + adj.
inizia ad imparare
tu: they invariably come up empty handed; to end up (kończyć, wychodzić z sytuacji)
empty handed
inizia ad imparare
(z niczym, z pustymi rękami)
to be intrigued by sth
inizia ad imparare
(być zaintrygowanym czymś)
to make a / much difference
inizia ad imparare
to mean sth (mieć znaczenie)
semi
(pracujący już tylko na część etatu, przedemerytalny)
inizia ad imparare
retired
a comprehensive research
inizia ad imparare
(obszerne, wyczerpujące badanie)
to revisit sth
inizia ad imparare
tu: he decided to revisit those studies; to examine or consider something again, for example a subject or rule (ponownie zbadać, powrócić do tematu)
to establish a connection
inizia ad imparare
(ustalić, dowodzić powiązania)
a correlation between sth
inizia ad imparare
a connection or relationship between two or more facts, numbers, etc. (współzależność, korelacja)
irrespective of sth
inizia ad imparare
(bez względu na coś)
a response
inizia ad imparare
(reakcja)
accuracy
inizia ad imparare
tu: with a high level of accuracy (dokładność)
the pursuit of sth
inizia ad imparare
the act of trying to achieve a plan, activity, or situation, usually over a long period of time (pogoń, dążenie do czegoś)
futile
inizia ad imparare
(of actions) having no effect or achievingnothing (daremny, próżny)
a loaf of bread
inizia ad imparare
(bochenek chleba)
daily baking
inizia ad imparare
(codzienne pieczenie)
demeanour
inizia ad imparare
a way of looking and behaving (postępowanie, zachowanie)
a vital factor
inizia ad imparare
(istotny czynnik)
a set point
inizia ad imparare
(~punkt wyznaczający coś)
likewise
inizia ad imparare
in the same way (podobnie)
inner
inizia ad imparare
(wewnętrzny)
to have a bearing on sth
inizia ad imparare
(mieć związek z czymś, mieć wpływ na coś)
a spouse
inizia ad imparare
(współmałżonek)
upbeat
inizia ad imparare
full of hope, happiness, and good feelings (wesoły, optymistyczny)
a mood enhancer
inizia ad imparare
(środek poprawiający nastrój)
incapable of sth
inizia ad imparare
(niezdolny do czegoś)
perpetually
inizia ad imparare
always or very often (stale, nieustannie)
to stroll
inizia ad imparare
(przechadzać się)
shallow
inizia ad imparare
not showing serious or careful thought or real understanding (płytki, powierzchowny)
mindless
inizia ad imparare
stupid and meaning nothing (bezmyślny)
sceptical
inizia ad imparare
(sceptyczny)
psychological vocabulary
inizia ad imparare
(psychologiczny zasób słów)
at any given moment
inizia ad imparare
(w każdej dowolnej chwili)
favoured by sth
inizia ad imparare
(upodobany, faworyzowany)
gloomy
inizia ad imparare
not expecting or believing anything good in a situation (posępny, przygnębiony)
stakes
inizia ad imparare
tu: to do very well in the romance stakes (~stawka)
to theorise
inizia ad imparare
(teoretyzować)
slightly
inizia ad imparare
(nieco, trochę)
over time
inizia ad imparare
(z czasem)
findings
inizia ad imparare
(wynik, rezultat)
to advocate sth
inizia ad imparare
to publicly support or suggest an idea, development, or way of doing something (popierać, wspierać publicznie)
to boost sth
inizia ad imparare
tu: boosting happiness quotients; (podnosić, zwiększać coś)
a quotient
inizia ad imparare
a particular degree or amount of something (współczynnik)
in the long run
inizia ad imparare
at a time that is far away in the future (na dłuższą metę)
the surest way (to do sth)
inizia ad imparare
(najbardziej niezawodny sposób na coś)
to lose sight of sth
inizia ad imparare
tu: to lose sight of our purpose in life (stracić coś z oczu)
to pick up
inizia ad imparare
(of mood) tu: his mood picked up; (poprawiać, polepszać się)
a widow
inizia ad imparare
(wdowa)
in the neighbourhood
inizia ad imparare
(w sąsiedztwie)
to have things fixed
inizia ad imparare
(mieć coś naprawione)
round the house
inizia ad imparare
(w domu)
to question sth
inizia ad imparare
(wątpić w coś, kwestionować coś)
to induce sth
inizia ad imparare
to cause something to happen (powodować, wywoływać coś)
in the first place
inizia ad imparare
(po pierwsze; przede wszystkim)
to be associated with sth
inizia ad imparare
(być powiązanym z czymś)
ignorance
inizia ad imparare
lack of knowledge, understanding, or information about something (ignorancja)
rose
(różowe)
inizia ad imparare
tinted (glasses)
to absorb sth
inizia ad imparare
(przyswajać coś)
to teeter
inizia ad imparare
to appear to be about to fall while moving or standing (balansować na krawędzi, chwiać się, zataczać)
wildly
inizia ad imparare
in an uncontrolled or extreme way (szalenie, niesamowicie)
elation
inizia ad imparare
a state of extreme happiness or excitement (radość, euforia)
to gravitate to sth
inizia ad imparare
(ciążyć, skłaniać się do czegoś)
pre
tu: pre
inizia ad imparare
set
set happiness level; (wsześniejszy, wcześniej ustalony)
in that light
inizia ad imparare
(w takim świetle)
a sense of well
(dobre samopoczucie)
inizia ad imparare
being
predetermined
inizia ad imparare
(określony z góry)
substantial
inizia ad imparare
large in size, value, or importance (znaczący, ważny)
leeway
inizia ad imparare
freedom to act within particular limits (swoboda działania, wyboru)
to shed (some) light on sth
inizia ad imparare
(rzucić światło na coś)
to joke
inizia ad imparare
(żartować)
to differentiate between sth
inizia ad imparare
(rozróżniać pomiędzy)
heredity
inizia ad imparare
the process by which characteristics are given from a parent to their child through the genes (dziedziczność)
genetic make
(skład genetyczny)
inizia ad imparare
up
to argue in favour of sth
inizia ad imparare
(uzasadniać, dowodzić czegoś)
divergency / divergence
inizia ad imparare
plural: divergencies; (rozbieżność, narastanie różnic)
to rule sth out
inizia ad imparare
(wykluczać)
to insist that
inizia ad imparare
(uparcie twierdzić)
inconsistent with sth
inizia ad imparare
tu: inconsistent with modern times (sprzeczny, niespójny z czymś)
elusive
inizia ad imparare
difficult to describe, find, achieve, or remember (nieuchwytny; trudny do zdefiniowania)
primitive tribes
inizia ad imparare
(plemiona prymitywne)
to be better off
inizia ad imparare
(być w lepszej sytuacji)
to feel nostalgic for sth
inizia ad imparare
(czuć nostalgię na myśl o czymś)
content
inizia ad imparare
(zadowolony)

Devi essere accedere per pubblicare un commento.