People - Osoby

 0    28 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
I
I am Adam.
inizia ad imparare
ja
Ja som Adam.
you
Who are you?
inizia ad imparare
ty
Kto si ty?
he
Who is he?
inizia ad imparare
on
Kto je on?
she
She is my sister.
inizia ad imparare
ona
Ona je moja sestra.
this
This is very interesting.
inizia ad imparare
to
To je veľmi zaujímavé.
we
We are hungry.
inizia ad imparare
my
My sme hladní.
you
Where are you from?
inizia ad imparare
vy
Odkiaľ ste?
they
They are our friends.
inizia ad imparare
oni, ony
Oni sú naši priatelia.
person
I'd like a table for one person.
inizia ad imparare
osoba
Chcel by som stôl pre jednu osobu.
people
There are too many people here.
inizia ad imparare
ľudia
Je tu príliš veľa ľudí.
friend
My best friend lives next door.
inizia ad imparare
kamarát
Môj najlepší kamarát býva vedľa.
wife
This is my wife - Julia.
inizia ad imparare
manželka
To je moja manželka - Júlia.
husband
He is my husband.
inizia ad imparare
manžel
On je môj manžel.
brother
Do you have a brother?
inizia ad imparare
brat
Máš brata?
sister
Where is your sister?
inizia ad imparare
sestra
Kde je tvoja sestra?
child
It's just a child.
inizia ad imparare
dieťa
Je to ešte len dieťa.
son
My son is 18 years old.
inizia ad imparare
syn
Môj syn má 18 rokov.
daughter
I've got two daughters as well.
inizia ad imparare
dcéra
Mám ešte dve dcéry.
mother
My mother is a teacher.
inizia ad imparare
matka
Moja matka je učiteľka.
mum
My mum is going to visit me next week.
inizia ad imparare
mama
Moja mama ma príde navštíviť budúci týždeň.
father
My father works as a taxi driver.
inizia ad imparare
otec
Môj otec pracuje ako taxikár.
dad
Where's your dad?
inizia ad imparare
ocko
Kde je tvoj ocko?
boyfriend
Sorry - I've got a boyfriend.
inizia ad imparare
priateľ
Prepáč - mám priateľa.
girlfriend
I'm here with my girlfriend.
inizia ad imparare
priateľka
Som tu s mojou priateľkou.
man
Do you know that man?
inizia ad imparare
muž
Poznáš toho muža?
woman
This woman is married.
inizia ad imparare
žena
Táto žena je vydatá.
mister, sir
Excuse me, sir. Where is Bezručova street?
inizia ad imparare
pán
Prepáčte, pane. Kde je Bezručova ulica?
miss, madame
Miss Nováková is very intelligent.
inizia ad imparare
slečna, madam
Slečna Nováková je veľmi inteligentná.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.