Podział Polski na regiony geograficzne

 0    7 schede    wiktorszypnicki
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Podział Polski na krain geograficzne
inizia ad imparare
Pobrzeza, pojezierza, niziny, wyżyny, kotliny, góry
Czynniki wpływające na ukształtowanie wybrzezy
inizia ad imparare
lądolód północnopolski, dziłalność morza, akumulacja, wiatr
Czynniki wpływające na ukształtowanie pojezierza
inizia ad imparare
lądolód północnopolski, rzeki-erozja
Czynniki wpływające na ukształtowanie Nizin
inizia ad imparare
Zlodowacenie Srodkowopolskie, denudacja, wiatr-klimat periglacjalny, rzeki
Czynniki wpływające na ukształtowanie wyżyn
inizia ad imparare
charakter podłoża skalnego(wapienie, less), transgresje morskie, woda opadowa, rozja rzeczna
Czynniki wpływające na ukształtowanie Kotlin
inizia ad imparare
ruchy gorotworcze oraz erozja rzczna
Czynniki wpływające na ukształtowanie pasa gór
inizia ad imparare
orogenezy- alepjska, kaledońska, hercyńska, skały

Devi essere accedere per pubblicare un commento.