pojęcia i administracja

 0    14 schede    krzysztofkuczma
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda język polski Risposta język polski
Co to jest Monarchia Parlamentarna?
z wikipedii
inizia ad imparare
forma ustroju politycznego, w którym głową państwa jest monarcha, który współdzieli władzę z parlamentem
W większości współczesnych europejskich monarchii parlamentarnych kompetencje króla są jednak ograniczone do funkcji reprezentacyjnych, a realną władzę sprawuje demokratycznie wyłaniany parlament i rząd, na którego czele stoi premier
Hiszpania jest dziedziczną monarchią parlamentarną
następstwo tronu - dziedziczą wszyscy potomkowie króla
(połączenie zasady suwerenności ludu z monarchiczną)
inizia ad imparare
Konstytucja 27 gr 1978
początki współczesnego konstytucjonalizmu hiszpańskiego należy wiązać ze schyłkiem i upadkiem działalności nacjonalistycznego dyktatora, Francisco Franco
obecny Monarcha: Filip VI Bourbon od 2014r.
PSOE - hiszpańska socjalistyczna partia robotnicza
premier: lider PSOE: Pedro Sánchez od 2018r.
inizia ad imparare
lider PP (partia ludowa) - Pablo Casardo
lider PSOE - Pedro Sánchez
konfederacja, federacja, państwo unitarne
pytanie 1
wyjaśnienie pojęć
inizia ad imparare
budowa terytorialna państwa - federacyjne vs jednolite
federacyjne: konfederacje i federacje
jednolite: państwo unitarne
konfederacje (federalizm międzynarodowy) związek państw:
np. Szwajcaria do 1848, Związek Niemiecki do 1866, Stany Zjednoczone do 1787
inizia ad imparare
1). wspólnota oparta na prawie międzynarodowym 2). suwerenność należy do części składowych państwa
3). realizowanie wspólnych zadań w ramach zawartej umowy
4). ustawodawstwo w ramach części składowych, jeżeli nie jest delegowane na organy wspólnoty.
federacje (federalizm wewnątrz państwa) państwo związkowe:
np. Szwajcaria od 1848, RFN, USA od 1787, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Rosja
inizia ad imparare
1). państwo jest prawną formą wspólnoty 2). suwerenność należy do związku
3). udział części składowych w wypracowaniu decyzji ogólnopaństwowych
4). podział władzy państwowej między związek i części składowe
jednolite: państwo unitarne
Jedność struktury organizacyjnej i brak podziałów na części składowe, które miałyby cechy państwowości. Jednolity system prawa naturalnego i formalnego
inizia ad imparare
Jedność struktury organizacyjnej i brak podziałów na części składowe, które miałyby cechy państwowości.
jednolity system prawa naturalnego i formalnego
unitarne zdecentralizowane - organy regionów są formowane niezależnie od organów centralnych
np. Japonia, Wielka Brytania
władze regionalne zawsze podlegają władzy centralnej
inizia ad imparare
unitarne scentralizowane - podporządkowanie organów regionalnych centrum poprzez władzę centralną urzędników
administracyjna decentralizacja - najważniejsze decyzje należą do władzy centralnej
jest ona ograniczona przez autonomiczne obszary rozstrzygania należące do ciał samorządowych (np. Hiszpania, Włochy, WB)
budowa administracji
inizia ad imparare
administracyjna centralizacja - centralne zarządzanie
np. Niemcy do 1945
Podział administracyjny królestwa Hiszpanii
z czego składa się Hiszpania?
pytanie 2
inizia ad imparare
Hiszpańską monarchię konstytucyjną trudno jest zaklasyfikować w ramach typologii dwóch podstawowych ustrojów terytorialnych współczesnego państwa,
a więc w ramach ustroju federacyjnego (Niemcy) bądź unitarnego (Polska)
Kraj ten reprezentuje raczej formę pośrednią, którą jest "państwo wspólnot"
ustrój pod wieloma względami zbliżony do cech znanych z federacji.
inizia ad imparare
Konkretnie - i zgodnie z obowiązującą konstytucją (art. 137) - Hiszpania jest krajem podzielonym na gminy, prowincje i wspólnoty autonomiczne.
gminy (struktura władzy: rada+zarząd) prowincje (deputacje)
Największe jednostki terytorialne to 17 wspólnot autonomicznych, które cieszą się dużą samodzielnością
np. Galicja, Katalonia, kraj Basków, Madryt, Walencja, Wyspy Kanaryjskie
oraz dwa terytoria zamorskie (oprócz tych 17-tu): Ceuta i Melilla.
inizia ad imparare
W porównaniu do typowo federacyjnych części państwa (landów, krajów, stanów) wspólnoty autonimiczne
nie posiadają uprawnień konstytucyjnych, jak również nie cieszą się suwerennością
która, zgodnie z konstytucją, pozostaje wyłącznie w gestii państwa
"Konstytucja opiera się na nierozerwalnej jedności Narodu Hiszpańskiego, wspólnocie i niepodzielności
kraju wszystkich Hiszpanów, uznaje prawo do autonomii narodów i regionów,
z których się składa i solidarności między nimi wszystkimi. (art.2) + zakaz federacji wspólnot [pytanie 3]
inizia ad imparare
W efekcie każda ze wspólnot posiada swój statut, który określa zakres ustawodawczej i wykonawczej autonomii
danego regionu, stanowiąc przy tym o podziale kompetencji między administracją centralną a władzą terenową.
Państwo nie może ingerować w treść 17 statutów, ale zmiany z inicjatywy władz regionu wymagają zgody KG.
podsumowując: ustrój federalny państwa ma charakter quasi-federalny,
cechuje go silna regionalizacja oraz podział kompetencji między władze centralne i wspólnoty autonomiczne.
inizia ad imparare
kolejna część to monarcha, rząd, uprawnienia senatu, i kompetencje rządu

Devi essere accedere per pubblicare un commento.