Rozdział 25 - słówka z tyłu

 0    91 schede    igorek2691
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
powitanie
inizia ad imparare
die Begrüßung, -en
witać się
inizia ad imparare
begrüßen (sich)
gest
inizia ad imparare
die Geste
podanie ręki
inizia ad imparare
der Handschlag (nur Sg.)
policzek
inizia ad imparare
die Wange, -n
całus
inizia ad imparare
der derKuss, -"e
całus w policzek
inizia ad imparare
der Wangenkuss
całować się
inizia ad imparare
küssen (sich)
przytakiwanie
inizia ad imparare
das Nicken (nur Sg.)
przytaknąć komuś
inizia ad imparare
zunicken (sich) + D
objęcie
inizia ad imparare
die Umarmung, -en
obejmować się
inizia ad imparare
umarmen (sich)
kiwanie
inizia ad imparare
das Winken (nur Sg.)
pokiwać
inizia ad imparare
winken
pokiwać komuś
inizia ad imparare
zuwinken (sich) + D
zagadać do kogoś (zagaduje jego)
inizia ad imparare
ansprechen (in an...)
zwracać się na pan/pani; ty
inizia ad imparare
siezen; duzen
drobna pogawędka
inizia ad imparare
der/ das Small Talk
wyrażenie
inizia ad imparare
der Ausdruck (hier nur Sg.)
wyrażać coś
inizia ad imparare
ausdrücken
pojęcie/ termin
inizia ad imparare
der Begriff, -e
pojęcie nadrzędne
inizia ad imparare
der Oberbegriff
korekta/ poprawka
inizia ad imparare
die Korrektur, -en
wyrażenie (zwrot)
inizia ad imparare
die Redewendung, -en
sposób pisania
inizia ad imparare
der Schreibstil, -e
strategia
inizia ad imparare
die Strategie, -n
struktura
inizia ad imparare
die Struktur, -en
dosłownie
inizia ad imparare
wörtlich
sprawdzać coś np. w słowniku czy encyklopedii
inizia ad imparare
nachschlagen
przenoszenie coś na coś (z jednego języka na drugi) / pokazywać coś w telewizji
inizia ad imparare
übertragen
poważanie
inizia ad imparare
die Achtung (nur Sg.)
wiek (w wieku.../ od wieku...)
inizia ad imparare
das Alter (im Alter von ... / ab dem Alter von)
okazja
inizia ad imparare
der Anlass, -"e
wyprowadzka z domu / wyciągnięty fragment tekstu z książki
inizia ad imparare
der Auszug, -"e
blog
inizia ad imparare
das / der Blog, -s
blog
inizia ad imparare
Weblog
dystans
inizia ad imparare
die Distanz, -en
doktor/ pani doktor
inizia ad imparare
der Doktor, -en / die Doktorin, -nen
przyjęcie (gości, odbiornik telewizyjny)
inizia ad imparare
die Empfang, -"e
kontynuacja
inizia ad imparare
die Fortsetzung, -en
zimno
inizia ad imparare
die Kälte (nur Sg.)
linia
inizia ad imparare
die Leitung (hier nur Sg.)
uczeń
inizia ad imparare
der Lerner, -
spotkanie, zebranie
inizia ad imparare
das Meeting, -s
odwaga
inizia ad imparare
der Mut (nur Sg.)
panika
inizia ad imparare
die Panik, - en
pech (mieć pecha)
inizia ad imparare
das Pech (Pech haben)
zielone świątki
inizia ad imparare
das Pfingsten, -
pozycja
inizia ad imparare
die Position, -en
doradca
inizia ad imparare
der Ratgeber, -
religia
inizia ad imparare
die Religion, -en
respekt, szacunek
inizia ad imparare
der Respekt (nur Sg.)
trudność
inizia ad imparare
die Schwierigkeit, - en
wino musujące
inizia ad imparare
der Sekt, -e (pl. selten)
tabu
inizia ad imparare
das Tabu, -s
trend
inizia ad imparare
der Trend, -s
sposób obchodzenia się z kimś, z czymś
inizia ad imparare
die Umgangsform, -en
przyczyna
inizia ad imparare
die Ursache, -n
zrozumienie
inizia ad imparare
das Verständnis (nur Sg.)
zaufanie (zaufanie do kogoś)
inizia ad imparare
das Vertrauen (nur Sg.), (Vertrauen haben in + Akk)
przełożony, przełożona
inizia ad imparare
der/ die Vorgesetze, -n
klasyfikacja, dopasowanie do czegoś (w sensie językowym)
inizia ad imparare
die Zuordnung, -en
rozdzielnie złożony
inizia ad imparare
abhängen von + D
złościć się na coś/ wściekać sie na coś, kogoś
inizia ad imparare
ärgern, sich über + Akk
odpowiadać
inizia ad imparare
beantworten
opanować (język)
inizia ad imparare
beherrschen (eine Sprache)
zajmować się czymś
inizia ad imparare
beschäftigen, sich mit + D
być zajętym czymś
inizia ad imparare
beschäftigt sein mit + D
oczekiwać
inizia ad imparare
erwarten
kierować, dowodzić (np oddział w firmie)
inizia ad imparare
leiten
umieszczać
inizia ad imparare
schalten (eine Anzeige)
chronić, ubezpieczać, zabezpieczać
inizia ad imparare
sichern
ćwiczyć
inizia ad imparare
üben
przemijać
inizia ad imparare
vergehen
unikać
inizia ad imparare
vermeiden
akademiki
inizia ad imparare
akademisch
przyjemny; nieprzyjemny
inizia ad imparare
angenehm; unangenehm
kwiecisty
inizia ad imparare
blumig
przygaszony
inizia ad imparare
deprimiert
formalny; nieformalny
inizia ad imparare
formell; informell
pełen respektu (wobec kogoś)
inizia ad imparare
hochachtungsvoll
krytyczny
inizia ad imparare
kritisch
dziwny
inizia ad imparare
seltsam
elegancki, wytworny
inizia ad imparare
vornehm
wspaniały, wybitny
inizia ad imparare
vorzüglich
wzajemnie
inizia ad imparare
gegenseitig
prawie nie, wąpliwie
inizia ad imparare
kaum
częściowo
inizia ad imparare
teilweise
wogóle nie/ wogóle
inizia ad imparare
überhaupt
około/ mniej więcej
inizia ad imparare
ungefähr
w locie, migiem przemijać
inizia ad imparare
wie im Flug vergehen

Devi essere accedere per pubblicare un commento.