صفة شخصية باللغة الصربية

 0    20 schede    ultimate.ar.sr
Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
صفة شخصية
inizia ad imparare
Личности придеви у Кс
لطيف
inizia ad imparare
леп
فظ
inizia ad imparare
непристојан
خجول
inizia ad imparare
стидљив
واثق
inizia ad imparare
самоуверен
مؤدب
inizia ad imparare
учтив
غير مهذب
inizia ad imparare
неотесан
عامل
inizia ad imparare
вредни
كسول
inizia ad imparare
лењ
غبي
inizia ad imparare
глуп
ذكي
inizia ad imparare
паметан
صاخبة
inizia ad imparare
гласно
هادئ
inizia ad imparare
миран
مضحك
inizia ad imparare
смешан
محجوز
inizia ad imparare
резервисан
مؤنس
inizia ad imparare
друштвен
بخيل
inizia ad imparare
шкрт
كريم
inizia ad imparare
великодушан
حسن
inizia ad imparare
Добро
سيء
inizia ad imparare
лоше

Devi essere accedere per pubblicare un commento.