Redazione editoriale dei corsi di fiszkoteki

mgr Elżbieta Habielska

mgr Elżbieta Habielska

p.o. kierownika Zespołu Języka Angielskiego w Szkole Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego, lektor języka angielskiego
In fiszkoteka, è responsabile della qualità dei seguenti corsi:
dr Małgorzata Sokołowicz

dr Małgorzata Sokołowicz

lektor języka francuskiego w Szkole Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca w Instytucie Romanistyki
In fiszkoteka, è responsabile della qualità dei seguenti corsi:
mgr Marcin Stachurski

mgr Marcin Stachurski

doktorant w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, a także lektor języka niemieckiego w Szkole Języków Obcych UW
In fiszkoteka, è responsabile della qualità dei seguenti corsi: