Słownictwo z Unitu 6 Matura Masters

 0    157 schede    ewelinka1324
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
podziwiać
inizia ad imparare
admire
prawa zwierząt
inizia ad imparare
animal rights
pojawiać się
inizia ad imparare
appear
brać udział
inizia ad imparare
attend
autor
inizia ad imparare
author
bankier
inizia ad imparare
banker
najlepiej sprzedający się
inizia ad imparare
best-selling
miliard
inizia ad imparare
billion
bomba
inizia ad imparare
bomb
broszura
inizia ad imparare
booklet
nudny
inizia ad imparare
boring
pożyczać od kogoś
inizia ad imparare
borrow
kasa biletowa
inizia ad imparare
box office
wychowywać
inizia ad imparare
bring up
osoba znęcająca się nad innymi
inizia ad imparare
bully
wybuchnąć
inizia ad imparare
burst
uwięziony w klatce
inizia ad imparare
caged up
stolica
inizia ad imparare
capital
pościg samochodowy
inizia ad imparare
car chase
karta do gry
inizia ad imparare
card
Karaiby
inizia ad imparare
the Caribbean
kasyno
inizia ad imparare
casino
postać
inizia ad imparare
character
wybrzeże
inizia ad imparare
coast
kryptonim operacji
inizia ad imparare
codename
drużyna, oddział; komandos
inizia ad imparare
commando
związek
inizia ad imparare
connection
współczesny
inizia ad imparare
contemporary
gotować
inizia ad imparare
cook
egzemplarz, kopia
inizia ad imparare
copy
stłuczka, wypadek
inizia ad imparare
crash
twórca
inizia ad imparare
creator
skradać się
inizia ad imparare
creep
krytyk
inizia ad imparare
critic
skrzyżowanie
inizia ad imparare
crossroads
parkiet w dyskotece
inizia ad imparare
dance floor
detektyw
inizia ad imparare
detective
dialog
inizia ad imparare
dialogue
reżyser
inizia ad imparare
director
dzielnica
inizia ad imparare
district
podwójny agent
inizia ad imparare
double agent
dramatyczny
inizia ad imparare
dramatic
rodzaj poezji mówionej przy muzyce reggae
inizia ad imparare
dub poetry
efekt
inizia ad imparare
effect
egocentryczny
inizia ad imparare
egocentric
zachęcać
inizia ad imparare
encourage
uciekać
inizia ad imparare
escape
egzotyczny
inizia ad imparare
exotic
wybuchać
inizia ad imparare
explode
rolnik
inizia ad imparare
farmer
fikcyjny
inizia ad imparare
fictional
gwiazda filmowa
inizia ad imparare
film star
finansowy
inizia ad imparare
financial
ogień, pożar; wypalić z pistoletu
inizia ad imparare
fire
siła
inizia ad imparare
force
przestraszony
inizia ad imparare
frightened
dobra zabawa
inizia ad imparare
fun
pogrzeb
inizia ad imparare
funeral
zebranie
inizia ad imparare
gathering
koncert
inizia ad imparare
gig
pistolet
inizia ad imparare
gun
uzbrojony bandyta
inizia ad imparare
gunman
kapelusz
inizia ad imparare
hat
szef
inizia ad imparare
head
bohater
inizia ad imparare
hero
bohaterka
inizia ad imparare
heroine
ukrywać się
inizia ad imparare
hide
klasa wyższa
inizia ad imparare
high society
wskazówka
inizia ad imparare
hint
bezdomny
inizia ad imparare
homeless
prawa człowieka
inizia ad imparare
human rights
zawierać
inizia ad imparare
include
inspiracja
inizia ad imparare
inspiration
wyspa
inizia ad imparare
island
skakać
inizia ad imparare
jump
chętny, "zapalony"
inizia ad imparare
keen
porywać
inizia ad imparare
kidnap
zabijać
inizia ad imparare
kill
biblioteka
inizia ad imparare
library
licencja, pozwolenie
inizia ad imparare
licence
językoznawca
inizia ad imparare
linguist
literatura
inizia ad imparare
literature
lokalizacja, miejsce
inizia ad imparare
location
kolega, kumpel
inizia ad imparare
mate
mięso
inizia ad imparare
meat
rozum
inizia ad imparare
mind
lustro
inizia ad imparare
mirror
misja
inizia ad imparare
mission
mieszanka
inizia ad imparare
mixture
wąsy
inizia ad imparare
moustache
przeprowadzać się, ruszać
inizia ad imparare
move
film
inizia ad imparare
movie
muzyk
inizia ad imparare
musician
tajemnica
inizia ad imparare
mystery
powieść
inizia ad imparare
novel
pasja
inizia ad imparare
passion
namiętny, żarliwy
inizia ad imparare
passionate
występ, przedstawienie; wydajność
inizia ad imparare
performance
wykonawca, artysta
inizia ad imparare
performer
telewizor plazmowy
inizia ad imparare
plasma TV
talerz
inizia ad imparare
plate
wątek
inizia ad imparare
plot
biedny
inizia ad imparare
poor
powojenny
inizia ad imparare
post-war
naczynie, donica
inizia ad imparare
pot
publikować
inizia ad imparare
publish
cicho
inizia ad imparare
quietly
rasizm
inizia ad imparare
racism
najazd
inizia ad imparare
raid
nagranie
inizia ad imparare
recording
pamiętać
inizia ad imparare
remember
przypominać
inizia ad imparare
remind
odwet
inizia ad imparare
revenge
przegląd
inizia ad imparare
review
rewolucja
inizia ad imparare
revolution
rola
inizia ad imparare
role
scena
inizia ad imparare
scene
tajny agent
inizia ad imparare
secret agent
sensacyjny
inizia ad imparare
sensational
błyszczeć
inizia ad imparare
shine
strzelać
inizia ad imparare
shoot
znaczenie, doniosłość
inizia ad imparare
significance
podobieństwo
inizia ad imparare
similarity
problemy społeczne
inizia ad imparare
social issues
rozwiązywać
inizia ad imparare
solve
efekty specjalne
inizia ad imparare
special effects
pędzić
inizia ad imparare
speed
literować
inizia ad imparare
spell
szpieg
inizia ad imparare
spy
gwiazda
inizia ad imparare
star
kij
inizia ad imparare
stick
sztorm, burza
inizia ad imparare
storm
subkultura
inizia ad imparare
subculture
łódź podwodna
inizia ad imparare
submarine
streszczenie
inizia ad imparare
summary
popierać, kibicować
inizia ad imparare
support
drużyna, zespół
inizia ad imparare
team
teatr
inizia ad imparare
theatre
tragiczny
inizia ad imparare
tragic
szkolić
inizia ad imparare
train
prawda
inizia ad imparare
truth
gruźlica
inizia ad imparare
tuberculosis
serial telewizyjny
inizia ad imparare
TV series
bezrobotny
inizia ad imparare
unemployed
nieudany
inizia ad imparare
unsuccessful
wampir
inizia ad imparare
vampire
weganin
inizia ad imparare
vegan
gwałtowny, pełen przemocy
inizia ad imparare
violent
wojna
inizia ad imparare
war
młodzież
inizia ad imparare
youth
na podstawie
inizia ad imparare
based on
wyrażać problemy
inizia ad imparare
express problems
mieć coś wspólnego
inizia ad imparare
have something in common
mieć romans
inizia ad imparare
have an affair
identyfikować się z kimś/czymś
inizia ad imparare
identify with
w porządku chronologicznym
inizia ad imparare
in the chronological way
wyglądać jak
inizia ad imparare
look like

Devi essere accedere per pubblicare un commento.