statues burn

 0    35 schede    kwietnie
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
przedrzeźniać
inizia ad imparare
mock sb
wznieść
inizia ad imparare
erect
miejsce narodzin
inizia ad imparare
the birthplace
spalić coś do cna
inizia ad imparare
burn something to the ground
charakterystyczny, wyróżniający
inizia ad imparare
trademark
uruchamiać
inizia ad imparare
trigger
być niezadowolonym z wyglądu
inizia ad imparare
be unhappy with the appearance
obiecywać
inizia ad imparare
pledge (to do sth)
spalić
inizia ad imparare
torch
przeprowadzić się
inizia ad imparare
move (to another town)
burmistrz
inizia ad imparare
the mayor
brak tolerancji wobec...
inizia ad imparare
intolerance towards...
posąg wyrzeźbiony w drewnie
inizia ad imparare
a sculpture carved in wood
wywołać mieszane uczucia wśród...
inizia ad imparare
draw mixed feelings from...
rzadko wpominany
inizia ad imparare
rarely mentioned
wystąpienia publiczne
inizia ad imparare
public appearances
objąć urząd
inizia ad imparare
take office
uszkodzić
inizia ad imparare
damage
podpalić
inizia ad imparare
set fire to...
według...
inizia ad imparare
according to...
zlecić
inizia ad imparare
commission
rzeźba rzeczywistych rozmiarów
inizia ad imparare
life-size sculpture
podkreślać znaczenie czegoś
inizia ad imparare
highlight the importance of...
ograniczyć migrację
inizia ad imparare
limit migration
podjąć zdecydowane kroki wobec...
inizia ad imparare
take a hard line on...
odpowiedzieć na prośbę o komentarz
inizia ad imparare
respond to a request for comment
niesprawiedliwość rasowa
inizia ad imparare
racial injustice
niszczyć
inizia ad imparare
destroy
Muzeum ma się otworzyć w marcu.
inizia ad imparare
The museum is due to open in March.
ujawnić
inizia ad imparare
reveal sth
owinąć
inizia ad imparare
wrap
przypominać coś
inizia ad imparare
resemble something
zaprzysiąc
inizia ad imparare
swear in
piła łancuchowa
inizia ad imparare
chainsaw
nierozpoznawalny
inizia ad imparare
unrecognisable

Devi essere accedere per pubblicare un commento.