STRONA 1 SEASON 12

 0    61 schede    thomasch818
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Some of my friends are addicted to cigarettes.
inizia ad imparare
Niektórzy z moich przyjaciół są uzależnieni od papierosów.
I say that’s wrong
inizia ad imparare
Mówię, że to źle
You can come any time you want.
inizia ad imparare
Możesz przyjść w dowolnym momencie.
Do they have any bananas left?
inizia ad imparare
Czy oni mają jakieś banany zostawione?
Have we got any brothers or sisters?
inizia ad imparare
Czy my mamy jakieś rodzeństwo?
Call me if Sebastian needs any help.
inizia ad imparare
Zadzwoń do mnie, jeśli Sebastian potrzebuje pomocy.
If there are any letters for me, please give them to my brother.
inizia ad imparare
Jeśli są jakieś listy do mnie, proszę daj je mojemu bratu
Is there any tea left?
inizia ad imparare
Czy jakaś herbata została?
Do any of you have children?
inizia ad imparare
Czy ktoś z was ma dzieci?
I don’t have any luggage with me.
inizia ad imparare
Nie mam żadnego bagażu ze sobą.
You didn’t take any photos during your holiday.
inizia ad imparare
Nie zrobiłeś zdjęć podczas swoich wakacji.
We don’t speak any foreign languages.
inizia ad imparare
My nie mówimy w żadnym języku obcym.
They never give their parents any help.
inizia ad imparare
Oni nigdy nie dają rodzicom pomocy.
Sebastian doesn’t have any children.
inizia ad imparare
Sebastian nie ma żadnych dzieci.
She says she doesn’t need any advice.
inizia ad imparare
Ona mówi, że nie potrzebuje żadnych rad.
He hasn’t got any sugar.
inizia ad imparare
On nie ma żadnego cukru.
I didn’t have any bread at the shop.
inizia ad imparare
Nie miałem żadnego chleba w sklepie.
Any witness will agree that people told you the truth.
inizia ad imparare
Każdy świadek zgodzi się, że ludzie mówili tobie prawdę.
Any neighbour would be better than we.
inizia ad imparare
Każdy sąsiad będzie lepszy niż my.
Sebastian bought some apples.
inizia ad imparare
Sebastian kupił kilka jabłek.
She needs to buy some milk.
inizia ad imparare
Ona potrzebuje kupić trochę mleka.
He’d like some coffee.
inizia ad imparare
On chciałby kawę.
I don’t like any ice cream
inizia ad imparare
Nie lubię żadnych lodów
Did you buy any apples?
inizia ad imparare
Czy kupiłeś jakieś jabłka?
We didn’t buy any grapes.
inizia ad imparare
My nie kupiliśmy żadnych winogron.
They don’t have any coffee left.
inizia ad imparare
Oni nie mają żadnej kawy zostawionej.
One shirt is different.
inizia ad imparare
Jedna koszulka jest inna.
The basket is full of fruit.
inizia ad imparare
Kosz jest pełen owoców.
She is comfortable.
inizia ad imparare
Ona jest wygodna.
The task is too difficult for Sebastian.
inizia ad imparare
Zadanie jest zbyt trudne dla Sebastiana.
This phone is useless.
inizia ad imparare
Ten telefon jest bezużyteczny.
This knife may be useful on a desert island.
inizia ad imparare
Ten nóż może być przydatny na bezludnej wyspie.
She’s shopping.
inizia ad imparare
Ona jest na zakupach.
The young couple is buying a car.
inizia ad imparare
Młoda para kupuje samochód.
He is paying in cash.
inizia ad imparare
On płaci gotówką.
I am in the shopping centre.
inizia ad imparare
Jestem w centrum handlowym.
You are paying the shop assistant.
inizia ad imparare
Płacisz sprzedawcy sklepu.
We're selecting blouses in the shop.
inizia ad imparare
My wybieramy bluzki w sklepie.
They are shopping at the supermarket.
inizia ad imparare
Oni są na zakupach w supermarkecie.
Sebastian is carrying shopping bags.
inizia ad imparare
Sebastian nosi torby na zakupy.
She is reading a book in the library.
inizia ad imparare
Ona czyta książkę w bibliotece.
He is in a book shop.
inizia ad imparare
On jest w księgarni.
I work at the travel agency.
inizia ad imparare
Pracuję w biurze podróży.
The sales assistant helps customers.
inizia ad imparare
Asystent sprzedaży pomaga klientom.
The sales assistant is smiling at me.
inizia ad imparare
Asystent sprzedaży uśmiecha się do mnie.
You are choosing meat in the supermarket.
inizia ad imparare
Wybierasz mięso w supermarkecie.
I’m just looking thanks.
inizia ad imparare
Po prostu szukam dzięki.
What can I get you?
inizia ad imparare
Co mogę podać?
Here’s our shopping list.
inizia ad imparare
Oto nasza lista zakupów.
I’m afraid they don’t have it.
inizia ad imparare
Obawiam się, że oni nie mają tego.
Sebastian is looking for batteries for this camera.
inizia ad imparare
Sebastian szuka baterii do tego aparatu.
Can she have a loaf of bread?
inizia ad imparare
Czy ona może mieć bochenek chleba?
It’s 2 dollars 40 cents.
inizia ad imparare
Jest to 2 dolary 40 centów.
Can he pay in credit card?
inizia ad imparare
Czy on może zapłacić kartą kredytową?
Do you have it in a different colours?
inizia ad imparare
Czy masz to w różnych kolorach?
Do you have it in size L?
inizia ad imparare
Czy masz to w rozmiarze L?
What size do you like?
inizia ad imparare
Jaki rozmiar lubisz?
What size do I wear?
inizia ad imparare
Jaki rozmiar ja nosze?
What size are we?
inizia ad imparare
Jakiego rozmiaru my jesteśmy?
What size are they looking for?
inizia ad imparare
Jaki rozmiar oni szukają?
painter
inizia ad imparare
painter in inglese
malarz

Devi essere accedere per pubblicare un commento.