STRONA 2 SEASON 15

 0    71 schede    thomasch818
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
We are sunbathing at the beach,
inizia ad imparare
My opalamy sie na plaży,
Desert is an uninhabited place.
inizia ad imparare
• Pustynia jest niezamieszkanym miejsce.
I rented a room in a small quest house.
inizia ad imparare
Wynająłem pokój w małym pensjonacie.
During your trip across Europe, you stayed mainly at youth hostels.
inizia ad imparare
Podczas twojej podróży po Europie, zatrzymywałeś sie głównie w schroniskach młodzieżowych.
She booked a room at a motel.
inizia ad imparare
Ona zarezerwowany pokój w motelu.
The motel was old, but well maintained
inizia ad imparare
Motel był stary, ale dobrze utrzymane
He checked into a roadside motel.
inizia ad imparare
On zameldował się w przydrożnym motelu.
Sebastian lives in a block of flats in this street.
inizia ad imparare
Sebastian mieszka w bloku na tej ulicy.
The front door of the apartment building was locked
inizia ad imparare
Drzwi frontowe w budynku mieszkalnym zostały zamknięte
Sebastian must rent an apartment in Warsaw.
inizia ad imparare
Sebastian musi wynająć mieszkanie w Warszawie.
They want to rent something in the autumn.
inizia ad imparare
Oni chcą wynająć coś w jesieni.
Staying at a youth hostel, would be the cheapest option.
inizia ad imparare
Pobyt w schronisku młodzieżowym będzie najtańszym rozwiązaniem.
The house I rent is in a good neighbourhood.
inizia ad imparare
Dom ktury wynajmuję jest w dobrym sąsiedztwie.
You moved to London.
inizia ad imparare
Przeprowadziłeś sie do Londynu.
You have moved house twice in a year.
inizia ad imparare
Przeprowadziłeś sie dwa razy w roku.
She needs someone to help her move house.
inizia ad imparare
Ona potrzebuje kogoś, kto pomoże jej sie przeprowadzic.
What is the world's largest city?
inizia ad imparare
Jakie jest największe miasto na świecie?
He’s always wanted to travel around the world.
inizia ad imparare
On zawsze chciał podróżować po świecie.
People from all over the world come to visit this museum.
inizia ad imparare
• Ludzie z całego świata przyjeżdżają, aby odwiedzić to muzeum.
It is an example of a volcanic rock.
inizia ad imparare
Jest to przykład skały wulkanicznej.
Climbing rocks is one of Sebastian favourite leisure time activities.
inizia ad imparare
Wspinaczka po skałach jest jednym z Sebastiana ulubionych sposobów spędzania wolnego czasu.
The tunnel was cut in the rock.
inizia ad imparare
Tunel został wycięty w skale.
They grew up in the countryside, surrounded by nature.
inizia ad imparare
Oni dorastali na wsi, w otoczeniu przyrody.
The forces of nature, are often unpredictable.
inizia ad imparare
Siły natury są często nieprzewidywalne.
We reached the top of the mountain.
inizia ad imparare
My dotarliśmy na szczyt góry.
I could see only the top of his head from behind the fence.
inizia ad imparare
• widziałem tylko czubek głowy zza ogrodzenia.
You were promoted to regional manager.
inizia ad imparare
Zostałaś awansowany na kierownika regionalnego.
She spoke a lot, about regional development in Poland.
inizia ad imparare
Ona mówiła dużo o rozwoju regionalnym w Polsce.
He lived in the western region of the country.
inizia ad imparare
On mieszkał w zachodnim regionie kraju.
It is one of the richest regions of the country.
inizia ad imparare
Jest to jeden z najbogatszych regionów kraju.
Sebastian is the luckiest man in the world.
inizia ad imparare
Sebastian jest najszczęśliwszym człowiekiem na świecie.
They almost got lost, in the dense forest.
inizia ad imparare
Oni prawie zgubili się w gęstym lesie.
Nothing in the world could comfort us
inizia ad imparare
Nic na świecie nie może nas pocieszyć
We live in a small village by the ocean.
inizia ad imparare
My mieszkamy w małej wiosce nad oceanem.
I grew up on the ocean.
inizia ad imparare
Dorastałem nad oceanem.
You stayed in a small village by the sea.
inizia ad imparare
Zatrzymałeś sie w małej miejscowości nad morzem.
The boat headed towards open sea.
inizia ad imparare
Łódź kierowała się na otwarte morze.
They were sitting by the river.
inizia ad imparare
Oni siedzieli przy rzece.
The River Nile flows through Egypt.
inizia ad imparare
Rzeka Nil płynie przez Egipt.
Coast is the area, where the sea meets the land.
inizia ad imparare
Wybrzeże to obszar, gdzie morze spotyka się z lądem...
He drove along the coast to Sopot.
inizia ad imparare
On jechał wzdłuż wybrzeża do Sopotu.
Sebastian dreams crossing the USA from coast to coast.
inizia ad imparare
Sebastian marzy przemierzeniu USA od wybrzeża do wybrzeża.
They bought a house by the seaside.
inizia ad imparare
Oni kupili dom nad morzem.
We spent our summer vacation by the seaside.
inizia ad imparare
My spędziliśmy nasze letnie wakacje nad morzem.
I spent my holiday in a small village on the coast.
inizia ad imparare
Spędziłem wakacje w małej wiosce na wybrzeżu.
New York is on the East Coast.
inizia ad imparare
Nowy Jork jest na wschodnim wybrzeżu.
Los Angeles is the biggest city of the West Coast.
inizia ad imparare
Los Angeles jest największym miastem na zachodnim wybrzeżu.
Australia is the world's smallest continent.
inizia ad imparare
Australia jest najmniejszym kontynentem na świecie.
You promise, you won’t do that ever again.
inizia ad imparare
Obiecujesz, że nie zrobisz tego nigdy.
During this trip, they travelled across the continent.
inizia ad imparare
Podczas tej podróży oni podróżowali po całym kontynencie.
After three months on the boat, you dream about dry land.
inizia ad imparare
Po trzech miesiącach na łodzi ty marzysz o suchym lądzie.
Sebastian can find some place in the mountains.
inizia ad imparare
Sebastian możne znaleźć jakieś miejsce w górach.
They spent their holiday in the mountains.
inizia ad imparare
Oni spędzili swój urlop w górach.
I have a small house in the mountains.
inizia ad imparare
Mam mały domek w górach.
It was difficult to cycle up the hill.
inizia ad imparare
Ciężko było wjechać rowerem na wzgórze.
You saw him standing on the top of the hill.
inizia ad imparare
Widziałeś go stojącego na szczycie wzgórza.
They were looking down upon a lovely valley.
inizia ad imparare
Oni spojrzeli w dół na wspaniałą doline.
We went to the San Gabriel Valley.
inizia ad imparare
Pojechaliśmy do Doliny San Gabriel.
Sebastian went on a walk to the forest.
inizia ad imparare
Sebastian poszedł na spacer do lasu.
Tropical forests are the lungs of our planet.
inizia ad imparare
Lasy tropikalne są płucami naszej planety.
Where is their wallet? I can’t see it anywhere.
inizia ad imparare
Gdzie jest ich portfel? Nie widzę go nigdzie.
We won’t find a better deal anywhere in the city.
inizia ad imparare
Nie znajdziemy lepszej oferty nigdzie w mieście.
This is my country. I don't want to live anywhere else.
inizia ad imparare
To jest mój kraj. Nie chcę mieszkać nigdzie indziej.
You didn’t have anywhere to go.
inizia ad imparare
Nie mialeś gdzie pójść.
Where were they?
inizia ad imparare
Gdzie oni byli?
Where were we last night? Nowhere.
inizia ad imparare
Gdzie byliśmy ostatniej nocy? Nigdzie.
I'm not going anywhere.
inizia ad imparare
Nigdzie nie idę.
She’s going nowhere.
inizia ad imparare
Ona nigdzie nie idzie...
There isn’t anywhere where he could use a phone.
inizia ad imparare
Nie ma tutaj miejsca, gdzie on mógłby skorzystać z telefonu.
There's nowhere where it's allowed to smoke.
inizia ad imparare
Nie ma miejsca, gdzie można palić.
coast
inizia ad imparare
coast in inglese
wybrzeże

Devi essere accedere per pubblicare un commento.