STRONA 3 SEASON 11

 0    62 schede    thomasch818
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
The play’s quite good.
inizia ad imparare
Gra jest bardzo dobra.
Sebastian set, his briefcase down.
inizia ad imparare
Sebastian postawił swoją teczkę na dół.
He’s searching for his pen, it should be there.
inizia ad imparare
On szuka swojego pióra, powinien tam być.
You need someone to clear the table.
inizia ad imparare
Potrzebujesz kogoś, aby sprzątnął ze stołu.
Could she write it down for me?
inizia ad imparare
Czy mogłaby ona napisać to dla mnie?
Now I feel like a fool, for acting that way.
inizia ad imparare
Teraz czuję się jak głupiec działając w ten sposób.
I’ll let him know, the details later on.
inizia ad imparare
Dam mu znać szczegóły później.
They’ve had, only one glass of wine so they’re completely sober.
inizia ad imparare
Oni mieli tylko jeden kieliszek wina wipite, więc są oni całkowicie trzeźwi.
Sebastian should be back, in about an hour.
inizia ad imparare
Sebastian powinien być z powrotem w około godzinę.
She gave you this, to make you happy.
inizia ad imparare
Ona dała ci to, aby cię uszczęśliwić.
This day, has been anticipated for a long time.
inizia ad imparare
Ten dzień był oczekiwany przez długi czas.
The telephone was his only means of communication.
inizia ad imparare
Telefon był jego jedynym środkiem komunikacji.
I haven’t heard from him, since November.
inizia ad imparare
Nie słyszałem go od listopada.
When our discussion was over, we stood up to leave.
inizia ad imparare
Gdy nasza dyskusja się skończyła, wstaliśmy by wyjść.
They’re going skiing in January.
inizia ad imparare
Oni będą jeździć na nartach w styczniu.
You weren’t very good at your job.
inizia ad imparare
Nie byłeś bardzo dobry w swojej pracy.
Sebastian doesn’t approve of my idea.
inizia ad imparare
Sebastian nie akceptuje mojego pomysłu.
He slept badly that night.
inizia ad imparare
On Źle spał tej nocy.
You didn’t usually call him, during the day.
inizia ad imparare
Ty zazwyczaj nie dzwoniłeś do niego w ciągu dnia.
What was it?
inizia ad imparare
Co to było?
I could see the happiness, on her face.
inizia ad imparare
Mogłem zobaczyć szczęście na jej twarzy.
She hasn’t been there, since April 2004.
inizia ad imparare
Ona nie była tam od kwietnia 2004 roku.
We received full credit for this course.
inizia ad imparare
My otrzymaliśmy pełny kredyt na ten kurs.
They were half conscious.
inizia ad imparare
Oni byli półprzytomni.
Sebastian’s not available in the office, until July 7th.
inizia ad imparare
Sebastian jest niedostępny w biurze aż do 07 lipca.
He likes it here so far.
inizia ad imparare
Jemu podoba sie tutaj do tej pory.
She bought the computer on credit.
inizia ad imparare
Ona kupiła komputer na kredyt.
There are 8 people in there.
inizia ad imparare
Jest 8 osób tam.
I will say it, only once.
inizia ad imparare
Powiem to tylko raz.
Could they share this book, with Sebastian?
inizia ad imparare
Czy oni mogliby podzielić się tą książką z Sebastianem?
It’s actually a bigger problem, than it appears to be.
inizia ad imparare
To rzeczywiście problem większy niż się wydaje.
Make sure, that you locked the door.
inizia ad imparare
Upewnij się, że zamknął drzwi na klucz.
What’s the capital of Germany?
inizia ad imparare
Co jest stolicą Niemiec?
We’re too full, to eat the main course.
inizia ad imparare
My jesteśmy zbyt pełni aby zjeść danie główne.
Where can he put his stuff?
inizia ad imparare
Gdzie on może umieścić swoje rzeczy?
Sebastian told me, many awful things.
inizia ad imparare
Sebastian powiedział mi wiele okropnych rzeczy.
Breakfast had always been your favourite meal.
inizia ad imparare
śniadanie zawsze było twoim ulubionym posiłkiem.
I often watch films in the evening, but today I’m reading a book.
inizia ad imparare
Często oglądam filmy w godzinach wieczornych, ale dziś czytam książke.
They’ve never seen him so furious.
inizia ad imparare
Oni nigdy nie widzieli go tak wściekłego.
Worried mother phoned the police.
inizia ad imparare
Zaniepokojona matka zadzwoniła na policję.
Sebastian’s completely forgotten, about her birthday.
inizia ad imparare
Sebastian kompletnie zapomniał o jej urodzinach.
We stayed at the party, beyond midnight.
inizia ad imparare
My zostaliśmy na imprezie poza północ.
Don’t clear the table, he hasn’t finished yet.
inizia ad imparare
Nie sprzątaj ze stołu on jeszcze nie skończył.
Who’s who?
inizia ad imparare
Kto jest kto?
She’s got to be kidding me.
inizia ad imparare
Ona chyba sobie żartuje.
We lost control of the car.
inizia ad imparare
My straciliśmy kontrolę nad samochodem.
They need to talk with you.
inizia ad imparare
Oni muszą porozmawiać z tobą.
One day I’ll be famous.
inizia ad imparare
Pewnego dnia będę sławny.
Sebastian will never guess who.
inizia ad imparare
Sebastian nigdy nie odgadnie kto.
It is his highest priority.
inizia ad imparare
To jest jego najwyższym priorytetem.
I am trying to estimate, the number of people I will need.
inizia ad imparare
Próbuję oszacować liczbę osób kture będę potrzebować.
Ask she to explain it to you, when she’s sober.
inizia ad imparare
Pytaj ją by wytłumaczyła ci to, kiedy jest trzeźwa.
We read a book about it, but we can’t remember the title.
inizia ad imparare
My przeczytaliśmy książke o tym, ale nie pamiętamy tytułu.
They told me that directly.
inizia ad imparare
Oni powiedzieli mi to bezpośrednio.
Sebastian is ready to order.
inizia ad imparare
Sebastian jest gotowy by zamówić.
She has three times more students.
inizia ad imparare
Ona ma trzy razy więcej studentów.
He doesn’t work, neither he doesn’t go to school.
inizia ad imparare
On nie pracuje ani nie chodzi do szkoły.
This is a serious stuff no kidding.
inizia ad imparare
To jest poważna sprawa nie żartuję.
So what?
inizia ad imparare
I co?
Many hands make light work.
inizia ad imparare
Wiele rąk sprawia że praca jest lżejsza.
Don’t look now.
inizia ad imparare
Nie patrz teraz.
shy
inizia ad imparare
shy in inglese
nieśmiały

Devi essere accedere per pubblicare un commento.