STRONA 6 SEASON 5

 0    61 schede    thomasch818
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
I’m not talking, about us.
inizia ad imparare
Ja nie mówię o nas.
The police says, that they got a thief
inizia ad imparare
Policja mówi, że dostała złodzieja, złapała
She lives on the second floor.
inizia ad imparare
Ona mieszka na drugim piętrze.
The boss was absent, so he had a very long lunch break.
inizia ad imparare
Szef był nieobecny, więc on miał bardzo długą przerwę na lunch.
The lights of the church, were visible to the left.
inizia ad imparare
Światła kościoła były widoczne po lewej stronie.
It's not snowing outside.
inizia ad imparare
Nie pada śnieg na dworzu.
It's not raining outside.
inizia ad imparare
Nie pada deszcz na dworzu.
I later found out, that my girlfriend had been lying to me.
inizia ad imparare
Późno dowiedziałem się, że moja dziewczyna okłamywała mnie.
You got really annoying lately.
inizia ad imparare
Ty stałeś sie naprawdę denerwujący ostatnio.
How do you pronounce it?
inizia ad imparare
Jak się to wymawia?
Sebastian caught the ball.
inizia ad imparare
Sebastian złapał piłkę.
Tea and coffee will be provided.
inizia ad imparare
Herbata i kawa będzie zapewniona.
This is a feast for the senses.
inizia ad imparare
To jest uczta dla zmysłów.
I put a slice of ham, on her roll.
inizia ad imparare
Połorzyłem plaster szynki, na jej bułkę.
They spread the map, out on the table.
inizia ad imparare
Oni rozłożyli mapę na stole.
He needs to get you, to do this his way.
inizia ad imparare
On musi dotrzeć do ciebie abyś zrobił to jego sposobem.
How about some dessert?
inizia ad imparare
Co powiesz na deser?
They got off a train, at the next station.
inizia ad imparare
Oni wysiedli z pociągu na najbliższej stacji.
A bus gets to the centre city slowly.
inizia ad imparare
Autobus dociera do centrum miasta powoli.
You were lying on a bed.
inizia ad imparare
Leżałeś na łóżku.
We felt pain in our leg.
inizia ad imparare
My czuliśmy ból w nodze.
You went to London last spring.
inizia ad imparare
Pojechałeś do Londynu wiosną ubiegłego roku.
So, in other word my flight got cancelled
inizia ad imparare
Tak więc, innymi słowy mój lot odwołano
Sebastian has put his bag, on the floor.
inizia ad imparare
Sebastian położył torbę na podłodze.
He’s beginning to annoy us.
inizia ad imparare
On zaczyna drażnić nas.
She’ll get him for that.
inizia ad imparare
Ona dorwie go za to.
The dinner was a real feast
inizia ad imparare
Kolacja była prawdziwa uczta
Try to keep your desk tidy.
inizia ad imparare
Staraj się zachować porządek na biurku.
They’re getting, another round of drinks.
inizia ad imparare
Oni stawiają następną kolejkę.
Your garden is very tidy.
inizia ad imparare
Twój ogród jest bardzo schludny.
• A lot of people protested against abortion.
inizia ad imparare
Wiele osób protestowało przeciwko aborcji.
Then, they got into their car, and drove away.
inizia ad imparare
Wtedy oni wsiedli do samochodu i odjechali.
Please, don’t interrupt my sister.
inizia ad imparare
Proszę nie przerywać mojej siostrze.
Sebastian has seen a few cars, he liked.
inizia ad imparare
Sebastian widział kilka samochodów kture mu sie podobały.
Did they get, that address?
inizia ad imparare
Czy oni dostali ten adres?
Let’s meet, in the central square at half pass 10 a.m.
inizia ad imparare
Spotkajmy się na centralnym placu dziesiontej 30
What time, does your friend suggest we meet?
inizia ad imparare
O kturej godzinie twój przyjaciel proponuję się spotkać?
They got shouted by a stranger.
inizia ad imparare
Oni zostali skrzyczeni przez nieznajomego.
There was a visible change, in my look.
inizia ad imparare
Były widoczne zmiany w moim wyglądzie.
He told me this story, to get me
inizia ad imparare
Opowiedział mi tę historię, żeby mnie zdobyć
When is the last time, you saw your son?
inizia ad imparare
Kiedy ostatni raz widziałeś swojego syna?
Poland is in the central Europe.
inizia ad imparare
Polska znajduje się w Europie Środkowej.
Have we got a map?
inizia ad imparare
Czy my mamy mapę?
The kids help me, to get meal done.
inizia ad imparare
Dzieciaki mi pomagają zrobić posiłek.
We left the child alone in the house.
inizia ad imparare
My zostawiliśmy dziecko same w domu.
I’m sorry, but I don’t understand the last sentence.
inizia ad imparare
Przykro mi, ale nie rozumiem ostatniego zdania.
My car broke, 9 times.
inizia ad imparare
Mój samochód zepsuł sie 9 razy.
They got the job
inizia ad imparare
Oni dostali pracę
Does Sebastian get it now?
inizia ad imparare
Czy Sebastian rozumie to teraz?
He doesn’t understand, how he could break up with you
inizia ad imparare
On nie rozumiem, jak on mógł zerwać z tobą
You got into the bed.
inizia ad imparare
Poszedłeś do łóżka spać
We suggested two minor changes.
inizia ad imparare
My zaproponowaliśmy dwie drobne zmiany.
They approved the rest.
inizia ad imparare
Oni zatwierdzili resztę.
He would rather do it alone.
inizia ad imparare
On wolałby zrobić to sam.
They wanted to tell you.
inizia ad imparare
Oni chcieli powiedzieć tobie
You just wanted to do it.
inizia ad imparare
Właśnie chciałeś to zrobić.
She told her, not to come to work.
inizia ad imparare
Ona powiedziała jej, żeby nie przychodziła do pracy.
Sebastian just started, to do this job.
inizia ad imparare
Sebastian właśnie rozpoczął tę pracę.
It’s not accurate, what I mean.
inizia ad imparare
To nie jest dokładnie, co mam na myśli.
seriously
inizia ad imparare
poważnie
sentence
inizia ad imparare
sentence in inglese
zdanie

Devi essere accedere per pubblicare un commento.