Top 100 Frázových Sloves 26 - 50 - Top 100 Phrasal verbs 26 - 50

 0    25 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
vystřihnout, vynechat
Režisér po kritice vystřihl poslední scénu.
inizia ad imparare
to cut out
The director cut out the last scene after the criticism.
ponořit se
Ta voda je na ponoření se příliš studená.
inizia ad imparare
to dive in
The water is too cold to dive in.
dodělat, vylepšit, opravit
Babička svému vnukovi opravila tkaničky u bot.
inizia ad imparare
to do up
The grandma did up her grandson's shoelaces.
klesat, odpadnout, vysadit někoho
Nechali jsme si zavazadla na hotelu a šli jsme se podívat po památkách.
inizia ad imparare
to drop off
We dropped our luggage off at the hotel and went sightseeing.
odjet, ujet
Utekl do auta a odjel.
inizia ad imparare
to drive off
He ran to the car and drove off.
stavit se, zastavit se
Chtěl bych se stavit u babičky doma.
inizia ad imparare
to drop in
I'd like to drop by my grandmother's house.
vypadnout, odpadnout
Vypadl jsi ze studií příliš brzy.
inizia ad imparare
to drop out
You have dropped out your studies too early.
jíst venku (v restauraci)
Šel bych se večer někam najíst, nechce se mi vařit.
inizia ad imparare
to eat out
I'd like to eat out tonight, I don't want to cook.
skončit
Šel jsem špatným směrem a skončil jsem v neznámé čtvrti.
inizia ad imparare
to end up
I took the wrong direction and I ended up in an unknown district.
rozhádat se
Rozhádal jsem se s kamarádem.
inizia ad imparare
to fall out
I fell out with a friend.
vyplnit
Když tu žádost vyplníš během dneška, zítra dostaneš odpověď.
inizia ad imparare
to fill out
If you fill out the application by today you will get the answer tomorrow.
zjistit
Právě jsem zjistil, že můj let byl zrušen.
inizia ad imparare
to find out
I've just found out that my flight has been canceled.
dokončit
Nejdříve dokonči svůj úkol a pak můžeš jít ven.
inizia ad imparare
to finish off
Finish off your homework first and you can go out.
opravit
Můj otec právě opravil televizi.
inizia ad imparare
to fix up
My father has just fixed up the TV set.
uniknout, utéct
Podařilo se mi uniknout než začalo pršet.
inizia ad imparare
to get away
I managed to get away before it started to rain.
vrátit, dostat zpět
Zapůjčil jsem svou knihu a nikdy jsem ji nedostal zpět.
inizia ad imparare
to get back
I lent my book and never got it back.
obstát, vystačit (si)
Se svým platem si už nemůže moc dlouho vystačit.
inizia ad imparare
to get by
He can't get by with his salary for much longer.
nasednout, nastoupit
Nečekej u těch dveří, nastup si!
inizia ad imparare
to get in
Don't wait on the door, get in!
nasednout (kolo, vlak...)
Nastup do prvního autobusu!
inizia ad imparare
to get on
Get on the first bus!
vypadnout, odejít
Vypadli jsme odtud než přijela policie.
inizia ad imparare
to get out
We got out before the police arrived.
rozdat, dát zadarmo, vzdát se
Vzdal jsem se svého oblíbeného trička.
inizia ad imparare
to give away
I gave away my favourite T-shirt.
dít se, pokračovat
Podívejme se, co se děje!
inizia ad imparare
to go on
Let's see what's going on!
vystřelit, vybuchnout
Ta bomba vybuchla blízko ambasády.
inizia ad imparare
to go off
The bomb went off near the embassy.
vzdát
Nikdy nevyhraješ, měl bys to vzdát.
inizia ad imparare
to give up
You are never going to win, you should just give up.
vyjít si, vyrazit si
Chtěl bych si dnes večer vyrazit do města.
inizia ad imparare
to go out
I would like to go out in the city tonight.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.