Top 100 Frázových Sloves 51 - 75 - Top 100 Phrasal verbs 51 - 75

 0    25 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
vyrůst, dospět
Dospívání není snadné přijmout.
inizia ad imparare
to grow up
Growing up is not easy to accept.
podpírat, držet
Podpírej ten žebřík nebo spadnu.
inizia ad imparare
to hold something up
Hold the ladder up or I will fall down.
přidat se, zapojit se, připojit se
Měli bychom říct ostatním ať se zapojí do našich aktivit.
inizia ad imparare
to join in
We should ask others to join in our activities.
držet se dál
Držím se dál od nudných lidí.
inizia ad imparare
to keep away
I keep away from boring people.
pokračovat
Stále děláš tu samou chybu.
inizia ad imparare
to keep on doing
You keep on doing the same mistake.
pokračovat, držet krok
Nevzdávej to, pokračuj.
inizia ad imparare
to keep up
Don't give up, keep up.
vynechat
Vynech z toho své pocity.
inizia ad imparare
to leave out
Leave your emotions out.
zklamat, nechat ve štychu, zradit
Omlouvám se, jestli jsem tě zklamal.
inizia ad imparare
to let down
I am sorry if I let you down.
posadit se
Posaď se, potřebuji si s tebou promluvit.
inizia ad imparare
to sit down
Sit down, I need to talk to you.
zavřít / zamknout (před někým, něčím)
Zabouchni dveře, venku je příliš hluku.
inizia ad imparare
to lock out
Lock out the door, it is noisy outside.
ohlédnout se, podívat se zpět
Často se dívám zpět na to, když jsem byl ještě dítě.
inizia ad imparare
to look back to
I often look back to when I was a child.
těšit se
Těším se až se setkáme.
inizia ad imparare
to look forward
I look forward to meeting you.
dávat pozor
Dávej pozor kam šlapeš.
inizia ad imparare
to look out
Look out where you put your feet.
obdivovat, vzhlížet (k někomu)
Obdivuji ho za to, co dokázal.
inizia ad imparare
to look up to someone
I look up to him for what he achieved.
vymyslet si
také: vynahradit, usmířit se
Vymyslel jsem si výmluvu, abych s ní nemusel jít ven.
inizia ad imparare
to make up
I made up an excuse to avoid going out with her.
splést si, poplést
Vždycky popletu jména svých bratranců.
inizia ad imparare
to mix up
I always mix up my cousins' names.
nastěhovat se
Koupil jsem dům, zítra se tam nastěhuji.
inizia ad imparare
to move in
I bought a house, I will move in tomorrow.
srazit, strhnout, zbourat
Mike Tyson porazil svého soupeře.
inizia ad imparare
to knock down
Mike Tyson knocked down the opponent.
vrátit, splatit, oplatit
Měl bys vrátit ty peníze, které jsem ti půjčil.
inizia ad imparare
to pay back
You should pay back the money I've lent you.
vyhnat, zahnat, vypudit
Vyhnal mě, po tom, co jsem udělal.
inizia ad imparare
to drive out
He drove me out after what I've done.
vyzvednout, zvednout
Můžeš mě vyzvednout?
inizia ad imparare
to pick up
Can you pick me up?
zapojit, připojit, zastrčit do zásuvky
Zapojil televizi.
inizia ad imparare
to plug in
He plugged in the TV.
ukázat, upozornit, poukázat
Myslím, že musím poukázat na to, jak nezodpovědný nápad to je.
inizia ad imparare
to point out
I think I have to point out how irresponsible is their idea.
uklidit, odklidit
také: střádat si peníze stranou
Dej toho pavouka ode mě!
inizia ad imparare
to put away
Put away that spider from me!
přespat, zůstat přes noc
Ubytujeme se v hostelu.
inizia ad imparare
to put up
We will put up at a hostel.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.