Top 300 de adjective și adverbe în germană 201 - 225 - Top 300 deutsche Adjektive und Adverbien 201 - 225

 0    25 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
remarcabil
demn de menționat
Aş dori să subliniez faptul că firma noastră a avut un succes remarcabil.
inizia ad imparare
bemerkenswert
Ich möchte betonen, dass unsere Firma einen bemerkenswerten Erfolg erzielt hat.
trist
supărat
De ce ești aşa trist?
inizia ad imparare
traurig
Warum bist du so traurig?
bogat
Unchiul meu e foarte bogat.
inizia ad imparare
reich
Mein Onkel ist sehr reich.
rugos
Aceasta suprafată e foarte rugoasă.
inizia ad imparare
rau
Diese Oberfläche ist sehr rau.
riscant
Şi-a deschis o afacere riscantă.
inizia ad imparare
riskant
Es geht um ein sehr riskantes Geschäft.
puternic
zdravăn
El este un om solid şi foarte puternic.
inizia ad imparare
kräftig
la fel: stark
Er ist ein kräftiger und sehr starker Mann.
serios
De ce eşti așa serioasă, Rosalba?
inizia ad imparare
ernst
la fel: seriös
Rosalba, warum bist du so ernst?
+18 schede
La lezione è parte del corso
"Top 300 adjective și adverbe în germană"
(Un totale di 300 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.