Top 500 galician verbs 201 - 250

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
to wrap
I didn't have time to wrap your gift.
inizia ad imparare
envolver
Non tiven tempo para envolver o teu agasallo.
to consume
Our society consumes more and more.
inizia ad imparare
consumir
A nosa sociedade consome cada vez máis.
to disappear
He disappeared yestarday and we never saw him again.
inizia ad imparare
desaparecer
Desapareceu hoxe e nunca o volvemos a ver.
to take a shower
I have to take a shower.
inizia ad imparare
tomar unha ducha
Teño que darme unha ducha.
to visit
When are you going to visit your grandmother?
inizia ad imparare
visitar
Cando vas visitar a túa avoa?
to abandon
Some people have abandoned our company.
inizia ad imparare
abandonar
Algunhas persoas abandonaron a nosa empresa.
to penetrate
Our strategy is to penetrate the European market.
inizia ad imparare
penetrar
A nosa estratexia é penetrar no mercado europeo.
+43 schede
La lezione è parte del corso
"Galician Words: Top 500 Verbs"
(Un totale di 500 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.