Top 500 galician verbs 251 - 300

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
to laugh
Why are you laughing?
inizia ad imparare
rir
Por que ris?
to connect
The bridge connects two parts of the city.
inizia ad imparare
conectar
A ponte conecta dúas partes da cidade.
to watch
How can you watch TV all day?
inizia ad imparare
ver
Como podes ver a televisión todo o día?
to surprise
You surprised me.
inizia ad imparare
sorprender
Sorprendichesme.
to cook
My husband will cook tonight.
inizia ad imparare
cociñar
O meu marido vai cociñar esta noite.
to compare
They always compared me to my sister.
inizia ad imparare
comparar
Sempre me compararon coa miña irmá.
to live
I live in a big city.
inizia ad imparare
vivir
Vivo nunha cidade grande.
+43 schede
La lezione è parte del corso
"Galician Words: Top 500 Verbs"
(Un totale di 500 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.