Top Romanian verbs 301 - 350

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
to calm down
Calm down and stop crying.
inizia ad imparare
a se calma
la fel: a se liniști;
Liniștește-te și oprește-te din plâns.
to try
Try to do it on your own.
inizia ad imparare
a încerca
Încearcă s-o faci singur.
to risk
Would you risk your life for your wife?
inizia ad imparare
a risca
Ai risca cu viața pentru soția ta?
to call
to make a call
Shall we call grandma?
inizia ad imparare
a suna
la fel: a apela;
S-o sunăm pe bunica?
to plant
I've planted an apple tree in the garden.
inizia ad imparare
a sădi
la fel: a cultiva, a planta;
Am sădit pomul de măr în grădină.
to penetrate
Our strategy is to penetrate the European market.
inizia ad imparare
a pătrunde
Strategia noastră e de a pătrunde în piața europeană.
to produce
This factory produces tons of chocolate every day.
inizia ad imparare
a produce
Această fabrică produce tone de ciocolată zilnic.
+43 schede
La lezione è parte del corso
"Romanian Words: Top 500 Verbs"
(Un totale di 500 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.