Top Romanian verbs 401 - 450

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
to get up
also: to stand up
I hate getting up early in the morning.
inizia ad imparare
a se trezi
la fel: a se ridica;
Urăsc să mă trezesc devreme de dimineață.
to allow
My parents don't allow me to smoke.
inizia ad imparare
a permite
Părinții nu îmi permit să fumez.
to support
Will you support my candidature?
inizia ad imparare
a susține
Îmi vei susține candidatura?
to look after
Will you look after me when I get old?
inizia ad imparare
a avea grijă
la fel: a supraveghea;
Vei avea grijă de mine când voi îmbătrâni?
to discourage
The bad weather didn't discourage us and we went on a trip.
inizia ad imparare
a discuraja
Vremea proastă nu ne-a descurajat și am mers în călătorie.
to get off
Get off the bus at the next stop.
inizia ad imparare
a coborî
Coborâți din autobuz la următoarea stație.
to fry
Can you fry three eggs for me?
inizia ad imparare
a prăji
Îmi poți prăji trei ouă?
+43 schede
La lezione è parte del corso
"Romanian Words: Top 500 Verbs"
(Un totale di 500 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.