used to do sth

 0    36 schede    zajkosandra98
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
"zwyknąć kiedyś coś robić"
inizia ad imparare
Used to do something
codziennie grałem na pianinie, ale już tego nie robię.
inizia ad imparare
I used to play the piano every day, but I don't do it anymore.
George zwykł kiedyś spędzać swój wolny czas na siłowni. (ale już tego nie robi)
inizia ad imparare
George used to spend his spare time at the gym.
Ten pub był kiedyś sklepem.
inizia ad imparare
This pub used to be a shop.
Pracowałem z nim w sklepie. (już nie)
inizia ad imparare
I used to work with him in a shop.
zwykłem kiedyś chodzić do szkoły.
inizia ad imparare
I used to go to school.
Ona kiedyś zwykła chodzić do szkoły
inizia ad imparare
She used to go to school.
Oni kiedys zwykli chodzić do szkoły.
inizia ad imparare
They used to go to school.
Nigdy nie spóźniałem się do pracy.
inizia ad imparare
I never used to show up late at work.
Nigdy nie spóźniłem się do pracy.
inizia ad imparare
I used never to show up late at work.
Kiedy byłam mała, bawiłam się lalkami
inizia ad imparare
When I was young, I used to play with dolls
Kiedy Steven był nauczycielem, miał wielu uczniów.
inizia ad imparare
When Steven was a teacher, he used to have a lot of students.
Grałem w gry komputerowe każdego wieczoru, ale już tego nie robię.
inizia ad imparare
I used to play computer games every night, but I don't do it anymore.
Helen nigdy nie miała w zwyczaju śpiewać.
inizia ad imparare
Helen never used to sing.
Nigdy nie zapraszaliśmy ich do siebie.
inizia ad imparare
We never used to invite them over.
Ted zazwyczaj spóźniał się do pracy.
inizia ad imparare
Ted usually used to be late for work.
Peter i George byli kiedyś przyjaciółmi.
inizia ad imparare
Peter and George used to be friends.
Kiedyś miałam trzy psy
inizia ad imparare
I used to have three dogs
Kiedy byłem młody, jadłem dużo słodyczy. już ich nie lubię
inizia ad imparare
When I was young I used to eat a lot of sweets. I don't like them any more
Kiedy byłem młody, dużo jeździłem na rowerze. Już tego nie robię.
inizia ad imparare
When I was young I used to ride a bike a lot. I don't do it any more.
Spotykałem się z Susan co tydzień. Teraz nie mamy na to czasu.
inizia ad imparare
I used to meet with Susan every week. Now we don't have time for that.
Kiedy Sophia była młoda, mieszkała w Rzymie. Obecnie mieszka w Neapolu.
inizia ad imparare
When Sophia was young, she used to live in Rome. Now she lives in Naples.
Kiedyś bywałem w Hiszpanii trzy razy do roku
inizia ad imparare
I used to go to Spain three times a year.
Ona kiedyś nie zwykła chodzić do szkoły.
inizia ad imparare
She didn't use to go to school.
Ona kiedyś nie zwykła chodziła do szkoły.
inizia ad imparare
She used not to go to school.
Czy ona jako nastolatka chodziła na dyskoteki?
inizia ad imparare
Did she use to go to discos as a teenager?
Jakie rodzaje zabawek lubiłeś, kiedy byłeś chłopczykiem?
inizia ad imparare
What kinds of toys did you use to like when you were a boy?
Kiedy byłem młodszy, nie prowadziłem samochodu.
inizia ad imparare
I didn't use to drive a car when I was younger.
Samantha nie mieszkała w Norwegii.
inizia ad imparare
Samantha didn't use to live in Norway.
Kiedyś nie wstawaliśmy późno
inizia ad imparare
We didn't use to get up late
Patrick miał w zwyczaju nie jeść śniadania.
inizia ad imparare
Patrick used not to eat breakfast
Co zwykłeś robić, kiedy byłeś dzieckiem?
inizia ad imparare
What did you use to do when you were a child?
Gdzie mieszkała, kiedy była studentką?
inizia ad imparare
Where did she use to live when she was a student?
Jak często spotykałeś się z Peterem?
inizia ad imparare
How often did you use to meet with Peter?
Czy ona często chodziła do kina, gdy była nastolatką?
inizia ad imparare
Did she often use to go to cinema when she was a teenager?
Czy oni kiedyś zwykli pływać w morzu?
inizia ad imparare
Did they use to swim in the sea?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.