0 Persone piace questo. Metti mi piace!

krzysztofkorniluk6 krzysztofkorniluk6

Uso VocApp da 2443 giorni. Ho studiato con VocApp 135 giorni, di cui 0 continui. Ho creato13 lezioni. L'ultima tua visita 2020-07-03 01:12:22.

I miei interessi

angielski, inglese

Schede create da me


Prowadzenie rozmowy
Uzyskiwanie informacji
Zdobywanie informacji
Wyrażanie opinii
Wyrażanie niezdecydowania
Negocjowanie
Wyrażanie odmiennego zdania
Wyrażenia łączące
Przedstawianie kolejnych argumentów - pisownia
słówka od Kot
przydatne zwroty od Kot
słówka Essi
słówka od Kot prefix

Devi essere accedere per pubblicare un commento.