Prowadzenie rozmowy

 0    28 schede    krzysztofkorniluk6
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
Jak się masz?
inizia ad imparare
How are you doing?
Cóż, nie wiem / trudno powiedzieć, naprawdę
inizia ad imparare
Well, I don't know / it's hard to say really
Istnieje wiele możliwych sposobów, w jaki można zrozumieć / wyjaśnić / zrobić.
inizia ad imparare
There are many possible ways in which you can understand/explain/do it.
Jednym z możliwych sposobów is... / Na przykład...
inizia ad imparare
One possible way is.../For example,...
Czy mogę zastanowić się przez chwilę?
inizia ad imparare
May I think about that for a second?
Pozwól, zastanowię się chwilę
inizia ad imparare
Let me think for a moment.
Jak by to ująć?
inizia ad imparare
How shall I put it?
Trudno powiedzieć, ale...
inizia ad imparare
It's difficult to say, but...
To bardzo ciekawe/zadziwiające/niemoż/straszne! liwe
inizia ad imparare
That's very interesting /amazing /impossible / horrible!
Naprawdę? To wspaniałe /okropne!
inizia ad imparare
Really? It's a great / awful!
I co się potem stało?
inizia ad imparare
And what happened then?
Myślę, że świetnie rozumiem jak to odczułeś/łaś.
inizia ad imparare
I think I can understand how it felt.
Więc jak tam było?
inizia ad imparare
So what was it like?
I co zrobiłeś/zrobiłaś?
inizia ad imparare
And what did you do / did you do?
Powiedz mi więcej na ten temat!
inizia ad imparare
Tell me more about it!
Przepraszam,że przerywam ale...
inizia ad imparare
Sorry for interrupting, but...
Czy mogę coś powiedzieć?
inizia ad imparare
May I say something?
Przepraszam, ale jest coś ważnego, co chciałbym powiedzieć /dodać.
inizia ad imparare
Sorry, but there is something important I would like to say / write.
Obawiam się, że nie zrozumiałem tego.
inizia ad imparare
I'm afraid I do not understand this.
Czy mógłbyś wytłumaczyć mi, co znaczy słowo ...?
inizia ad imparare
Could you explain to me what does the word ...?
Nie jestem pewien, czy to znaczy...?
inizia ad imparare
I'm not sure if that means ...?
Czy mógłbyś powtórzyć?
inizia ad imparare
Could you repeat that, please?
Przepraszam, nie usłyszałem.
inizia ad imparare
I'm sorry, I did not hear.
Słucham?
inizia ad imparare
Pardon?
Do widzenia
inizia ad imparare
Goodbye
Miło było cię poznać.
inizia ad imparare
Nice to meet you.
Do zobaczenia wkrótce!
inizia ad imparare
See you soon!
Nie wiem co to znaczy.
inizia ad imparare
I do not know what it means.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.