0 Persone piace questo. Metti mi piace!

Mary7 Mary7

Uso VocApp da 1337 giorni. Ho studiato con VocApp 91 giorni, di cui 0 continui. Ho creato50 lezioni. L'ultima tua visita 2019-12-17 19:50:11.

I miei interessi

angielski, niemiecki, inglese, tedesco

Schede create da me


Słowka Unit 10
unit 1 spotkania
unit 1 Święta i uroczystiści
unit 1 Gratulacje i życzenia
unit 1 Gry i Zabawy
Unit 1 Gry
Unit 1 język formalny
Unit 1 inne wyrazy
unit2
unit2 sporty wyczynowe
Nieuczciwość w sporcie
challenge
inne wyrazy
Ferien2
ferien3
ferien4
rodzaje zakupow
Reklama
usługi
Wyrazenia z czasownikami
Czasowniki złożone
trendy
inne wyrazy
Unit4
challenge4
przymiotniki złożone4
Marnowanie Żywności
Czasowniki z przyimkami
pozostałe wyrażenia4
krotki tekst
kt2
Unit5
challenge5
pomoc potrzebujacym
jezyk formalny i nieformalny5
kolokacje rzeczownikowe
challengekr
challengekr2
Słówka
Dom
System edukacji
unit3
oceny i wymagania
zycie szkolne
zycie szkolne2
ludzie
Miejsca w szkole
zajecia pozalekcyjne
system oświaty
inne

Devi essere accedere per pubblicare un commento.