0 Persone piace questo. Metti mi piace!

niemieckiwbiznesie niemieckiwbiznesie

Uso VocApp da 1428 giorni. Ho creato20 lezioni. L'ultima tua visita 2018-08-22 20:34:36.

I miei interessi

tedesco

Schede create da me


Rozmowa telefoniczna (słówka) - Telefongespräch (Wortschatz)
Rozmowa telefoniczna (zwroty) - Telefongespräch (Ausdrücke)
Obsługa klienta (słówka) - Kundenservice (Wortschatz)
Obsługa klienta (zwroty) - Kundenservice (Ausdrücke)
Umawianie spotkań - Termine vereinbaren
Korespondencja biznesowa - Geschäftskorrespondenz
Spotkania, dyskusje, negocjacje (słówka) - Treffen, Diskussionen, Verhandlungen (Wortschatz)
Spotkania, dyskusje, negocjacje (zwroty) - Treffen, Diskussionen, Verhandlungen (Ausdrücke)
Prezentacja biznesowa (słownictwo) - Geschäftspräsentation (Wortschatz)
Prezentacja biznesowa (zwroty) - Geschäftspräsentation (Ausdrücke)
Praca i sprawy personalne - Arbeit und Personalfragen
Poszukiwanie pracy - Arbeitssuche
Rozmowa kwalifikacyjna (zwroty) - Vorstellungsgespräch (Ausdrücke)
Marketing i reklama - Marketing und Werbung
Sprzedaż - Verkauf
Rodzaje i struktura przedsiębiorstw - Die Arten und die Struktur von Unternehmen
Podatki - Steuer
Finanse firmy i księgowość - Finanzen und Buchhandlung
Bankowość - Banking
Geschäftsreisen, Business Lunch und Small Talk

Devi essere accedere per pubblicare un commento.