Vocabular pentru TOEFL 476 - 500

 0    25 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
vestige
Wisdom teeth are a vestige from our ancestors.
inizia ad imparare
urmă, rămășiță
Măselele de minte sunt o urmă de la strămoșii noștri.
vanish
Copperfield turned the hat to the audience, so it would see the rabbit vanished.
inizia ad imparare
a dispărea
Copperfield a întors pălăria spre spectatori, pentru ca ei să vadă că iepurele a dispărut.
vengeance
revenge
She promised vengeance for the death of her parents.
inizia ad imparare
răzbunare
Ea a promis să se răzbune pentru moartea părinților săi.
verdict
The verdict depends on the evidence of the case.
inizia ad imparare
sentință
Sentința depinde de dovezile cazului.
weird
Why do you listen to such weird music?
inizia ad imparare
straniu; fatal; magic
De ce asculți așa muzică stranie?
wilt
The roses wilted as a sign of the lost love.
inizia ad imparare
a se ofili
Trandafirii s-au ofelit ca semn al iubirii pierdute.
warrant
We couldn't arrest him without a warrant.
inizia ad imparare
mandat, ordin
Nu l-am putut aresta fără ordin.
+18 schede
La lezione è parte del corso
"TOEFL - Cele mai importante cuvinte"
(Un totale di 500 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.