Vocabular pentru TOEFL 76 - 100

 0    25 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
blizzard
The blizzard stopped us from going to the theatre.
inizia ad imparare
viscol
Viscolul ne-a oprit din a merge la teatru.
bribe
She got arrested for trying to bribe the policeman.
inizia ad imparare
a da mită; a corupe
A fost arestată pentru încercarea de a corupe polițistul.
boost
The new advertising campaign boosted our sales.
inizia ad imparare
a sprijini; a ridica
Noua campanie publicitară a sporit vânzările noastre.
boundary
The boundary was protected by the army.
inizia ad imparare
hotar; limită
Hotarul a fost protejat de armată.
capricious
She was cute and capricious at the same time.
inizia ad imparare
cineva care nu e constant în dorințele sale; capricios
Era drăguță și capricioasă în același timp.
censure
The candidate's speech was censored.
inizia ad imparare
dezaprobare, critică
Discursul candidatului a fost criticat.
callous
Ariana is a callous person. She would never help a homeless person!
inizia ad imparare
nesimțit; insensibil
Ariana este o nesimțită. Ea n-ar ajuta niciodată unui boschetar!
+18 schede
La lezione è parte del corso
"TOEFL - Cele mai importante cuvinte"
(Un totale di 500 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.