W poszukiwaniu pracy - Looking for a job

 0    22 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
CV
inizia ad imparare
CV
załączyć CV
inizia ad imparare
to attach a CV
przejrzeć CV
inizia ad imparare
to skim through a CV
dyplom
inizia ad imparare
diploma
dyplom z wyróżnieniem
inizia ad imparare
diploma with honours
portfolio
inizia ad imparare
portfolio
list motywacyjny
inizia ad imparare
covering letter
referencje
inizia ad imparare
references
schludnie ubrany
inizia ad imparare
neatly dressed
stosownie ubrany
inizia ad imparare
accordingly dressed
szanse rozwoju zawodowego
inizia ad imparare
career development opportunities
miła i przyjazna atmosfera pracy
inizia ad imparare
nice and friendly atmosphere at work
przyszły pracodawca
inizia ad imparare
prospective employer
poprzedni pracodawca
inizia ad imparare
previous employer
obecny pracodawca
inizia ad imparare
present employer
wizerunek pracodawcy
inizia ad imparare
employer image
praca pod presją
inizia ad imparare
work under pressure
umiejętność pracy pod presją
inizia ad imparare
ability to work under pressure
"łowca głów"
osoba zajmująca się rekrutacją osób z innych firm, próbująca namówić je, by przeszły do nowej pracy, oferując lepszą pensję i/lub wyższe stanowisko
inizia ad imparare
headhunter
wyszukiwać i rekrutować pracowników
inizia ad imparare
to headhunt
nastawienie na cel
inizia ad imparare
goal-orientation
ambitny
o osobie
inizia ad imparare
aspiring

Devi essere accedere per pubblicare un commento.