What do you do when you get lost in a strange city?

 0    23 schede    albertdabal3
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
exciting
That was an exciting adventure.
inizia ad imparare
ekscytujący
To była ekscytująca przygoda.
especially
I love reading books, especially crime fiction.
inizia ad imparare
zwłaszcza
Uwielbiam czytać książki, a szczególnie kryminały.
know
I don't know.
inizia ad imparare
wiedzieć
Nie wiem.
here
Oh, it's so hot in here.
inizia ad imparare
tutaj
Och, tu jest tak gorąco.
worth
It's not worth it.
inizia ad imparare
wartość
To nie jest tego warte.
way
I've found the way to solve this problem.
inizia ad imparare
sposób
Znalazłem sposób na rozwiązanie tego problemu.
check
First of all, you should check if the information is true.
inizia ad imparare
sprawdzać
Przede wszystkim powinieneś sprawdzić czy informacja jest prawdziwa.
current
It's not easy to swim against the current.
inizia ad imparare
obecny, bieżący, aktualny
Nie jest łatwo płynąć pod prąd.
afraid
He was afraid
inizia ad imparare
przestraszony, wystraszony
On był wystraszony.
directions
The woman gave me directions to the city centre.
inizia ad imparare
wskazówki
The woman gave me directions to the city centre.
either
I don't know either of them.
inizia ad imparare
albo
Nie znam żadnego z nich.
wonder
The pyramids are a great wonder of the world.
inizia ad imparare
zastanawiać się
Piramidy są wielkim cudem świata.
choice
It's your choice.
inizia ad imparare
wybór
To twój wybór.
simple
Simple pieces of advice are the best.
inizia ad imparare
prosty
Proste rady są najlepsze.
clue
So far, the police have only a few clues to work with.
inizia ad imparare
wskazówka, trop, poszlaka
Do tej pory policja ma tylko kilka poszlak, na których może działać.
pleasure
The pleasure is all mine.
inizia ad imparare
przyjemność
Cała przyjemność po mojej stronie.
able
I'm not able to have children of my own.
inizia ad imparare
zdolny, zręczny
Nie jestem zdolny do posiadania własnych dzieci.
ruin
Every time I have a plan, you just have to ruin it.
inizia ad imparare
zrujnować, zepsuć
Za każdym razem, gdy mam jakiś plan, ty po prostu musisz go zrujnować.
calm
Calm down!
inizia ad imparare
spokojny
Uspokój się!
sensibly
She answered him sensibly.
inizia ad imparare
rozważnie, mądrze
Ona odpowiedziała mu rozważnie.
opportunity
Summer internship is a great opportunity.
inizia ad imparare
okazja
Letni staż jest świetna okazją.
fine
I'm fine, thanks.
inizia ad imparare
delikatny,świetny, dobry
Mam się dobrze, dzięki.
within
I'll be there within half an hour.
inizia ad imparare
wewnątrz
Będę tam w ciągu pół godziny.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.