Wyjaśnienia Gramatyczne - Grammatische Erklärungen

5  1    20 schede    VocApp
 
Domanda język polski Risposta język polski
Jakie rodzaje odmiany przymiotników istnieją w języku niemieckim?
inizia ad imparare
Przymiotniki w języku niemieckim można odmieniać z rodzajnikiem określonym, z rodzajnikiem nieokreślonym lub bez rodzajnika.
W pytaniu czasownik stoi na miejscu...
inizia ad imparare
... pierwszym.
W zdaniu przeczącym przeczenie czasownika (nicht) stoi na...
inizia ad imparare
... końcu zdania.
Jak tworzy się stopień wyższy przymiotnika w języku niemieckim?
ładny - ładniejszy
inizia ad imparare
Do przymiotnika w stopniu równym dodaje się końcówkę -er.
schön - schöner
Przymiotniki w języku niemieckim odmienia się przez...
inizia ad imparare
... rodzaje, liczby i przypadki.
Jakie są rodzaje rzeczowników w języku niemieckim?
inizia ad imparare
Męski (der / ein), żeński (die / eine), nijaki (das / ein); liczba mnoga (die - dla wszystkich rodzajów taka sama).
Rodzajnika nieokreślonego (ein / eine / ein) używamy gdy mówimy...
inizia ad imparare
... o czymś po raz pierwszy lub jest to rzecz nieokreślona / nieznana.
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Niemiecki: dzień drugi"
(Un totale di 358 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.