001: Day 1

 0    81 schede    Lucid Dreamer
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
skilled
to be skilled as a diplomat
inizia ad imparare
wykwalifikowany
mieć talent dyplomatyczny
commander
commander in chief
inizia ad imparare
dowódca
głównodowodzący
consist of something
to consist in sth
inizia ad imparare
składać się z czegoś
polegać na czymś
command
inizia ad imparare
komenda, rozkazywać
mighty
inizia ad imparare
potężny
receive
inizia ad imparare
otrzymać
combat
inizia ad imparare
walka, bojowy
develop
inizia ad imparare
rozwijać
hire
inizia ad imparare
wynajem, wynajmować
troops
inizia ad imparare
wojsko
relentless
inizia ad imparare
nieustępliwy
to bridge the gap
inizia ad imparare
zbliżyć
evenly
inizia ad imparare
równomiernie
capacity
inizia ad imparare
zdolność
compared
inizia ad imparare
w porównaniu
over
inizia ad imparare
nad
brute
brute force
inizia ad imparare
brutslny
metoda "na siłę"
strenghten
inizia ad imparare
wzmocnić
weaken
inizia ad imparare
osłabiać
slain
stain allies
inizia ad imparare
zabici
zabici sojusznicy
capable
to be capable of doing sth
inizia ad imparare
zdolny
być w stanie coś zrobić
pinnacle
the pinnacle of the magical arts
inizia ad imparare
szczyt
szczyt sztuk magicznych
gain
inizia ad imparare
zdobyć
ascent
ascent to the throne
inizia ad imparare
wstąpienie
wstąpienie na tron
solemn
during the solemn ceremony
inizia ad imparare
uroczysty
podczas uroczystej ceremonii
relinquish
Prince Carl relinquished the throne to his younher brother,
inizia ad imparare
zrzec się
Książe Carl zrzekł się tronu na rzecz swojego młodszego brata.
remote
inizia ad imparare
oddalony
closely
inizia ad imparare
dokładnie
thus
inizia ad imparare
tak więc / tym samym
deed
inizia ad imparare
uczynek
darken
inizia ad imparare
ciemnieć
sincerely
inizia ad imparare
szczerze
appeal
inizia ad imparare
apelacja
look on
inizia ad imparare
patrzeć na
cease
inizia ad imparare
zaprzestać
bold
inizia ad imparare
śmiały, bezczelny
restlessness
inizia ad imparare
niepokój
robbery
inizia ad imparare
rabunek
commonplace
robbery became commonplace
inizia ad imparare
powszechny
rabunek stał się powszechny
surge
inizia ad imparare
wzrost
formerly
inizia ad imparare
niegdyś / dawniej
sweep
inizia ad imparare
zamiatać
guarantor
inizia ad imparare
gwarant
keeeper
inizia ad imparare
opiekun, dozorca
breathtaking
inizia ad imparare
zapierający dech
refuse
inizia ad imparare
odmawiać
rely
inizia ad imparare
polegać
self-respecting
inizia ad imparare
szanujący się
obliged
inizia ad imparare
zobowiązany
common
inizia ad imparare
pospolity
foolishness
inizia ad imparare
głupota
courage
inizia ad imparare
odwaga
after all
inizia ad imparare
ostatecznie
troop
inizia ad imparare
oddział
cunning
inizia ad imparare
sprytny, podstęp
sort something out
inizia ad imparare
wyjaśniać coś, załatwić
discharge
inizia ad imparare
rozładowanie, wystrzeliwać
inflict
inflicting damage
inizia ad imparare
zadać
zadając obrażenie
fiercely
inizia ad imparare
ostro, gwałtownie
rush
inizia ad imparare
pośpiech, pędzić
valor
inizia ad imparare
waleczność, męstwo
self-esteem
inizia ad imparare
poczucie własnej wartości
cell
inizia ad imparare
cela, komórka
ordinary
inizia ad imparare
zwykły
bowl
inizia ad imparare
miska, czasza
dummy
inizia ad imparare
manekin
rag
inizia ad imparare
szmata
malicious
inizia ad imparare
złośliwy, zły
villain
inizia ad imparare
łotr
deceased
inizia ad imparare
zmarły
purse
inizia ad imparare
portmonetka
certainly
inizia ad imparare
rzeczywiście
appreciate
inizia ad imparare
doceniać
approach
inizia ad imparare
podejście
win somebody over
inizia ad imparare
pozyskać kogoś
suspiciously
inizia ad imparare
podejrzliwie
trial
inizia ad imparare
próba, testować
enlist
inizia ad imparare
zwerbować
intimately
inizia ad imparare
intymnie
acquainted
inizia ad imparare
obeznany
chatter
inizia ad imparare
paplanina

Devi essere accedere per pubblicare un commento.