Collocations with common verbs

 0    98 schede    lenka1
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
rozwiązać krzyżówkę
inizia ad imparare
do a crossword
spowodować szkodę
inizia ad imparare
do damage
zmywać naczynia
inizia ad imparare
zmywać naczynia in inglese
do the dishes
zdawać egzamin
inizia ad imparare
do an exam
przygotować jedzenie na przyjęcie
inizia ad imparare
do the food for a party
uczyć się francuskiego w szkole
inizia ad imparare
do French at school
uprawiać ogród
inizia ad imparare
do the garden
przerabiać Hamleta
inizia ad imparare
do 'Hamlet'
uprawiać judo
inizia ad imparare
do judo
jechać ... kilometrów na godzinę
inizia ad imparare
do ... kilometres per hour
nic nie robić
inizia ad imparare
do nothing
zwiedzać Paryż
inizia ad imparare
do Paris
wykonać fotokopię
inizia ad imparare
do/make a photocopy
prowadzić badania naukowe
inizia ad imparare
do research
wykonać szkic
inizia ad imparare
do/make a sketch
wykonać tłumaczenie
inizia ad imparare
do a translation
zrobić pranie
inizia ad imparare
do the washing
umówić się na wizytę
inizia ad imparare
make an appointment
podjąć próbę
inizia ad imparare
make an attempt
słać łóżko
inizia ad imparare
make the bed
upiec ciasto
inizia ad imparare
make a cake
wprowadzić zmiany
inizia ad imparare
make changes
podjąć decyzję
inizia ad imparare
make/take a decision
przygotować kolację
inizia ad imparare
make dinner
podjąć wysiłek
inizia ad imparare
make an effort
nakręcić film
inizia ad imparare
make a film
robić zamieszanie
inizia ad imparare
make a fuss
zgadywać
inizia ad imparare
make/have/take a guess
robić dobre wrażenie
inizia ad imparare
make a good impression
zostawić ślad
inizia ad imparare
make a mark
nabałaganić
inizia ad imparare
make a mess
popełnić błąd
inizia ad imparare
make a mistake
zarabiać pieniądze
inizia ad imparare
make money
hałasować
inizia ad imparare
make a noise
pogodzić się z
inizia ad imparare
make peace with
wykonać fotokopię
inizia ad imparare
make/do a photocopy
czynić postęp
inizia ad imparare
make progress
składać obietnicę
inizia ad imparare
make a promise
wykonać szkic
inizia ad imparare
make/do a sketch
wygłosić przemówienie
inizia ad imparare
make/give a speech
wysunąć propozycję
inizia ad imparare
make a suggestion
spisać testament
inizia ad imparare
make one's will
pogadać z kimś o czymś
inizia ad imparare
have a chat with sb about sth
być przeziębionym
inizia ad imparare
have a cold
mieć trudności ze zrobieniem czegoś
inizia ad imparare
have difficulty doing sth
napić się
inizia ad imparare
have a drink
mieć wrażenie, że
inizia ad imparare
have a feeling that
baw się dobrze!
inizia ad imparare
have fun!
dobrze się bawić robiąc coś
inizia ad imparare
have fun doing sth
zgadywać
inizia ad imparare
have/make/take a guess
mieć atak serca
inizia ad imparare
have a heart attack
mieć wakacje
inizia ad imparare
have a holiday
mieć pomysł
inizia ad imparare
have an idea
1. interesować się czymś 2. mieć w czymś interes
inizia ad imparare
have an interest in sth
spojrzeć na
inizia ad imparare
have/take a look at
wydać przyjęcie (na cześć kogoś)
inizia ad imparare
have/give a party (for)
zdrzemnąć się
inizia ad imparare
have/take a nap
mieć operację
inizia ad imparare
have an operation
mieć cierpliwość do
inizia ad imparare
have patience with
doznać szoku
inizia ad imparare
have a shock
przekąsić coś
inizia ad imparare
have a snack
mieć czas
inizia ad imparare
have time
pójść na spacer
inizia ad imparare
have/take a walk
podjąć kroki, żeby coś zrobić
inizia ad imparare
take action to do sth
wykąpać się
inizia ad imparare
take/have a bath
ugryźć kawałek czegoś
inizia ad imparare
take a bite of sth
zrobić sobie przerwę
inizia ad imparare
take/have a break
pojechać autobusem
inizia ad imparare
take a bus
podjąć decyzję
inizia ad imparare
take/make a decision
wziąć głęboki oddech
inizia ad imparare
take a deep breath
spisać czyjeś dane osobowe
inizia ad imparare
take sb's details
poczuć niechęć do kogoś
inizia ad imparare
take a dislike to sb
zdawać egzamin
inizia ad imparare
take an exam
zgadywać
inizia ad imparare
take/make/have a guess
wziąć urlop
inizia ad imparare
take a holiday
zainteresować się czymś
inizia ad imparare
take an interest in sth
spojrzeć na
inizia ad imparare
take/have a look at
zdrzemnąć się
inizia ad imparare
take/have a nap
robić notatki
inizia ad imparare
take notes
zrobić zdjęcie
inizia ad imparare
take a photo
nosić rozmiar dziesiąty
inizia ad imparare
take size 10
zmierzyć komuś temperaturę
inizia ad imparare
take sb's temperature
pójść na spacer
inizia ad imparare
take/have a walk
wydać okrzyć bólu
inizia ad imparare
give a cry of pain
przyprawić kogoś o ból głowy
inizia ad imparare
give sb a headache
udzielić komuś pomocy
inizia ad imparare
give sb help
sprawiać wrażenie, że
inizia ad imparare
give the impression that
pocałować kogoś
inizia ad imparare
give sb a kiss
podwieźć kogoś
inizia ad imparare
give sb a lift
wydać przyjęcie (na cześć kogoś)
inizia ad imparare
give/have a party (for)
wyczyścić coś do połysku
inizia ad imparare
give sth a polish
przyznać czemuś priorytet
inizia ad imparare
give priority to sth
popchnąć kogoś
inizia ad imparare
give sb a push
zaszokować kogoś
inizia ad imparare
give sb a shock
westchnąć
inizia ad imparare
give a sigh
wygłosić przemówienie
inizia ad imparare
give/make a speech
zastanowić się nad czymś
inizia ad imparare
give some thought to sth
powitać kogoś serdecznie
inizia ad imparare
give sb a warm welcome

Commenti:

martomajka Ha scritto: 2010-12-30 22:55:49
świetne! dzięki!

Devi essere accedere per pubblicare un commento.