1.) słówka cz.1

 0    149 schede    kubagros
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
hprzedmioty artystyczne
inizia ad imparare
art subjects
biologia
inizia ad imparare
biology
chemia
inizia ad imparare
chemistry
podwójna lekcja
inizia ad imparare
double lesson
języki obce
inizia ad imparare
foreign languages
geografia
inizia ad imparare
geography
historia
inizia ad imparare
history
nauki humanistyczne
inizia ad imparare
humanities
informatyka
inizia ad imparare
IT/information technology
matematyka
inizia ad imparare
mathematics(maths)
muzyka
inizia ad imparare
music
wf
inizia ad imparare
PE/physical education
fizyka
inizia ad imparare
physics
polski
inizia ad imparare
polish
religia
inizia ad imparare
religious education
przedmioty ścisłe
inizia ad imparare
science subjects
nauki społeczne
inizia ad imparare
social sciences
technika
inizia ad imparare
design and technology
ekonomia
inizia ad imparare
economic education
nauki o ochronie środowiska
inizia ad imparare
environmental science
medioznawstwo
inizia ad imparare
media studies
psychologia sportu
inizia ad imparare
sports psychology
nagroda/nagrodzić
inizia ad imparare
award
oszukiwać/ściągać
inizia ad imparare
cheat
przepisywać, skopiować
inizia ad imparare
copy
wkuwać
inizia ad imparare
cram
dyplom
inizia ad imparare
diploma
egzamin semestralny
inizia ad imparare
end-of-term/end-of-year exam
arkusz egzaminacyjny
inizia ad imparare
exam paper
egzamin
inizia ad imparare
examination
dodatkowe lekcje
inizia ad imparare
extra lessons
podejsc do egzaminu
inizia ad imparare
take an exam
oblać
inizia ad imparare
fail
egzamin końcowy
inizia ad imparare
final exam
zostać złapanym
inizia ad imparare
get caught
otrzymać wyniki
inizia ad imparare
get results
wystawiać oceny
inizia ad imparare
give marks
składać się na
inizia ad imparare
go towards
ocena
inizia ad imparare
grade/mark
uczyć się na pamięć
inizia ad imparare
memorise
egzamin próbny
inizia ad imparare
mock/practice exam
ustny
inizia ad imparare
oral
zdać
inizia ad imparare
pass
arkusz egzaminacyjny z poprzednich lat
inizia ad imparare
past paper
praktyczny
inizia ad imparare
practical
zdawać ponownie
inizia ad imparare
retake
powtarzać do
inizia ad imparare
revise for
egzamin kończący naukę w szkole
inizia ad imparare
school-leaving exam
wysyłać
inizia ad imparare
send out
podejśc do testu
inizia ad imparare
take a test
klasówka
inizia ad imparare
test
pisemny
inizia ad imparare
written
brytyjski odpowiednik matury
inizia ad imparare
a levels
wyniki w nauce
inizia ad imparare
academic results
licencjat na kierunku humanistycznym
inizia ad imparare
BA/bachelor of arts
magister nauk humanistycznych
inizia ad imparare
MA/master of arts
licencjat w dziedzinie nauk ścisłych
inizia ad imparare
BSc/bachelor of science
świadectwo
inizia ad imparare
certificate
wyróżnienie
inizia ad imparare
distinction
brytyjski odpowiednik egzaminu gimnazjalnego
inizia ad imparare
GCSEs
otrzymać stopień naukowy
inizia ad imparare
get a degree
absolwent/absolwentka studiów
inizia ad imparare
graduate
ukończyć(studia wyższe)
inizia ad imparare
graduate from
matura międzynarodowa
inizia ad imparare
international baccalaureate
zdać celująco, śpiewająco
inizia ad imparare
pass with flying colours
z trudem przebrnąć (np. przez egzamin)
inizia ad imparare
scrape through
zdobyć stypendium
inizia ad imparare
win a scholarship
nieobecny
inizia ad imparare
absent
dzwonek
inizia ad imparare
bell
przerwa
inizia ad imparare
break
dręczyć, prześladować
inizia ad imparare
bully
sprawdzić (swoją) pracę
inizia ad imparare
check your work
skupić się
inizia ad imparare
concentrate
podręcznik
inizia ad imparare
coursebook
praca okresowa
inizia ad imparare
coursework
program nauczania
inizia ad imparare
curriculum
termin wykonania pracy
inizia ad imparare
deadline
dyktando
inizia ad imparare
dictation
odrabiać lekcje
inizia ad imparare
do your homework
poszukiwać informacji, prowadzić badania
inizia ad imparare
do research
wykonać/napisać zadaną pracę
inizia ad imparare
do/write an assignment
napisać wypracowanie, esej
inizia ad imparare
do/write an essay
zostać zawieszonym
inizia ad imparare
get suspended
przedstawić prezentacje
inizia ad imparare
give a presentation
wygłosić referat na temat
inizia ad imparare
give a talk on
oddać pracę domową
inizia ad imparare
hand in homework
przerwa na lunch
inizia ad imparare
lunch break
styl uczenia się
inizia ad imparare
learning style
robić błędy
inizia ad imparare
make mistakes
opuszczać lekcje
inizia ad imparare
miss lessons
motywować/motywujący
inizia ad imparare
motivate/motivating
zeszyt
inizia ad imparare
notebook
drugie śniadanie
inizia ad imparare
packed lunch
strój sportowy
inizia ad imparare
PE kit
prezentować, obecny
inizia ad imparare
present
praca projektowa
inizia ad imparare
project work
zgłosić kogoś, donieść na kogoś
inizia ad imparare
report someone
zadawać pracę
inizia ad imparare
set homework
zwolnienie (np. z wf) z powodu choroby
inizia ad imparare
sick note
autobus szkolny
inizia ad imparare
school bus
rok szkolny
inizia ad imparare
school year
zrobić sobie przerwy między szkołą średnią a studiami
inizia ad imparare
take a gap year
robić notatki
inizia ad imparare
take notes
semestr
inizia ad imparare
term
plan zajęć
inizia ad imparare
timetable
pracować nad projektem
inizia ad imparare
work on a project
pracować w parach
inizia ad imparare
work in pairs
osoba nieobecna
inizia ad imparare
absentee
absencja
inizia ad imparare
absenteeism
zgromadzenie, apel
inizia ad imparare
assembly
obecność na zajęciach, frekwencja
inizia ad imparare
attendance
obowiązkowy
inizia ad imparare
compulsory
czas skupienia uwagi
inizia ad imparare
concentration span
urwać się z lekcji
inizia ad imparare
cut classes
kara polegająca na zatrzymaniu ucznia w szkole po lekcjach
inizia ad imparare
detention
podrabiać
inizia ad imparare
forge
wolna lekcja, "okienko"
inizia ad imparare
free period
obowiązkowy
inizia ad imparare
obligatory
były uczeń/uczennica
inizia ad imparare
old student
opcjonalny, dobrowolny
inizia ad imparare
optional
wagarować
inizia ad imparare
play truant
rozdanie nagród
inizia ad imparare
prize-giving
punktualność
inizia ad imparare
punctuality
sprawdzać obecność
inizia ad imparare
take the register
wziąć wolne
inizia ad imparare
take time off
konsultacje
inizia ad imparare
tutorial
woźny/woźna
inizia ad imparare
caretaker
kolega/koleżanka z klasy
inizia ad imparare
classmate
asystent/asystentka nauczyciela
inizia ad imparare
classroom assistant
wychowawca/wychowawczyni
inizia ad imparare
form tutor
dyrektor/dyrektorka szkoły
inizia ad imparare
head teacher
dyrektor/dyrektorka szzkoły
inizia ad imparare
headmaster/headmistress
uczeń/uczennica
inizia ad imparare
pupil
grono pedagogiczne
inizia ad imparare
staff
uczeń/uczennica, student/studentka
There are over 5000 international students from 150 countries at the University.
inizia ad imparare
student
Na uczelni jest ponad 5000 studentów z zagranicy reprezentujących 150 krajów.
nauczyciel/nauczycielka
inizia ad imparare
teacher
doradca zawodowy
inizia ad imparare
careers adviser
wicedyrektor/wicedyrektorka
inizia ad imparare
deputy head
przewodniczący/przewodnicząca samorządu szkolnego
inizia ad imparare
head girl/head boy
wykładowca
inizia ad imparare
lecturer
gospodarz, przewodniczący klasy
inizia ad imparare
prefect
stołówka, bufet
inizia ad imparare
canteen
sala lekcyjna
inizia ad imparare
classroom
świetlica
inizia ad imparare
common room
korytarz
inizia ad imparare
corridor
sala gimnastyczna
inizia ad imparare
gymnasium
gabinet dyrektora szkoły
inizia ad imparare
head teacher's office
pracownia(fizyczna lub chemiczna)
inizia ad imparare
laboratory
biblioteka
inizia ad imparare
library

Devi essere accedere per pubblicare un commento.