1.2 Parents and children

 0    61 schede    raven125
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
wychowanie
inizia ad imparare
parenting
opiekowanie się
inizia ad imparare
caring
program szkoleniowy
inizia ad imparare
training program
porada, poradnictwo
inizia ad imparare
guidance
wychowywać dziecko
inizia ad imparare
to bring up a child
styl wychowania
inizia ad imparare
parenting style
męczennik
inizia ad imparare
martyr
autokrata, despota
inizia ad imparare
autocrat
trener
inizia ad imparare
coach
dla dobra kogoś
inizia ad imparare
for the sake of sb
narzucać obowiązki
inizia ad imparare
impose duties
zaspokajać czyjeś potrzeby
inizia ad imparare
satisfy one's needs
winny
inizia ad imparare
guilty
sfrustrowany
inizia ad imparare
frustrated
obowiązek
inizia ad imparare
duty, obligation
żądać
inizia ad imparare
demand
poświęcenie
inizia ad imparare
dedication
być najważniejszym na świecie
inizia ad imparare
to be the hub of the universe
rozpieszczony bachor
inizia ad imparare
spoiled brat
osoba popisująca się wszystkim
inizia ad imparare
show-off
kumpel
inizia ad imparare
buddy, pal
bliski związek
inizia ad imparare
close relationship
równy
inizia ad imparare
equal
reguły
inizia ad imparare
rules
ograniczenia
inizia ad imparare
limits
nakazy
inizia ad imparare
orders
zakazy
inizia ad imparare
prohibitions, bans
nadużyć
inizia ad imparare
to abuse
zaufanie
inizia ad imparare
trust
młodociany przestępca
inizia ad imparare
juvenile delinquent
narkoman
inizia ad imparare
a drug addict
polityka wolnej ręki
inizia ad imparare
laissez-faire policy
despotyczny władca
inizia ad imparare
despotic ruler
całkowita władza
inizia ad imparare
total power, complete power
słuchać, przestrzegać, być posłusznym
inizia ad imparare
to obey
surowa dyscyplina
inizia ad imparare
strict discipline
postępować, zachować się
inizia ad imparare
to act
posłuszny
inizia ad imparare
obedient
małe wykroczenia
inizia ad imparare
minor offenses
konflikt pokoleń
inizia ad imparare
a generation gap
więzy emocjonalne
inizia ad imparare
emotional bonds
uczucie
inizia ad imparare
affection
tyrania
inizia ad imparare
tyranny
buntować się
inizia ad imparare
to rebel
stawiać czoło
inizia ad imparare
face, to confront
uciec z domu
inizia ad imparare
to run away from home
popełnić przestępstwo
inizia ad imparare
to commit a crime
ustalać
inizia ad imparare
to establish
właściwe kary
inizia ad imparare
appropriate penalties
przykładać się
inizia ad imparare
to pull one's weight
twarde dzieciaki
inizia ad imparare
tough kids
problemy emocjonalne
inizia ad imparare
emotional problems
nauczyciel-przewodnik
inizia ad imparare
teacher-guide
zachęcać
inizia ad imparare
to encourage (to do)
rozwijać się
inizia ad imparare
to develop
szacunek
inizia ad imparare
respect
chwalić
inizia ad imparare
to praise
ganić
inizia ad imparare
to rebuke
rozczarowany
inizia ad imparare
disappointed
spełniać czyjeś oczekiwania
inizia ad imparare
to come up to one's expectations
wyrocznia
inizia ad imparare
oracle

Devi essere accedere per pubblicare un commento.