10A - Stay fit and healthy - zwroty

 0    21 schede    piachol1970
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
członek
Nasze stowarzyszenie ma wielu członków.
inizia ad imparare
member
Our association has many members.
badanie lekarskie
inizia ad imparare
medical survey
kalorie
Choć raz przestań liczyć kalorie i ciesz się jedzeniem!
inizia ad imparare
calories
For once, stop counting calories and enjoy your meal!
mila
inizia ad imparare
mile
zdrowy
Musisz dobrze się odżywiać, by być zdrowym.
inizia ad imparare
1. healthy 2. well
You have to eat right to be healthy.
Jak często chodzisz na spacer?
inizia ad imparare
How often do you go for a walk?
Jak często pływasz?
inizia ad imparare
How offen do you go swimming?
Jak często jesz warzywa?
inizia ad imparare
How offen do you eat vegetables?
raz w tygodniu / miesiącu / roku
inizia ad imparare
once a week / month / year
trzy razy w roku
inizia ad imparare
three times a year
dwa razy w tygodniu / miesiącu / roku
inizia ad imparare
twice a week / month / year
cztery razy dziennie
inizia ad imparare
four times a day
Ile waży pani Lee?
inizia ad imparare
How much does Mrs Lee weight
Kiedy zaczęła chodzić na siłownię?
inizia ad imparare
When did she start going to the gym?
Jak często ona chodzi na siłownię?
inizia ad imparare
How often does she go to the gym
Co ona zwykle jada?
inizia ad imparare
What does she usually eat?
Jaką radę dał jej lekarz?
inizia ad imparare
What advice did the doctor give her?
Powinieneś chodzić pływać co tydzień
inizia ad imparare
You should go swimming every week
Nie powinieneś jeść dużych posiłków wieczorem
inizia ad imparare
You shouldn't eat big meals in the evening
Powinieneś jeść więcej sałatek
inizia ad imparare
You should eat more salads
Nie powienieneś siedzieć i oglądać telewizję każdego wieczora
inizia ad imparare
You shouldn't sit and watch TV every evening

Devi essere accedere per pubblicare un commento.