(11) Zadania

 0    23 schede    crajsis
Scarica mp3 Stampa Gioca Testa il tuo livello
 
Domanda Risposta
uznać, rozpoznać ważność czegoś (w świetle prawa)
Sąd uznał nasze prawo do protestu.
inizia ad imparare
recognised
The court recognized our right to protest.
gościnność
Dziękuję ci za gościnność.
inizia ad imparare
hospitality
Thank you for your hospitality.
przekonujący, nie do odparcia
inizia ad imparare
compelling
wykorzystywać (informacje) / opierać się na czymś
W raporcie wykorzystano informacje z wielu źródeł.
inizia ad imparare
to draw on sth
The report draws on information from many sources.
zbagatelizować
inizia ad imparare
to downplay
prześladowanie, napastowanie
Ważne jest, abyśmy chronili wszystkie wspólnoty religijne przed prześladowaniem.
inizia ad imparare
persecution
It is important that we protect all religious communities from persecution.
na łożu śmierci
inizia ad imparare
on one's deathbed
zapisać w spadku, pozostawić
Przekazał swoją kolekcję dzieł sztuki miastu Glasgow.
inizia ad imparare
to bequeath
He bequeathed his art collection to the city of Glasgow.
dzisiejszy, współczesny
inizia ad imparare
present-day
dobroczyńca, ofiarodawca
inizia ad imparare
benefactor
dofinansowanie, darowizna
Jego dotowanie pomogło mi kontynuować moją naukę.
inizia ad imparare
endowment
His endowment helped me continue my studies.
zjadliwy, cięty (np. słowa, artykuł)
inizia ad imparare
searing
nadzorca
inizia ad imparare
overseer
dogodne wysoko położone miejsce, wysokie stanowisko
inizia ad imparare
a perch
przynoszący zyski, mający na celu zyski
inizia ad imparare
for-profit
biuro rekrutacji, dział rekrutacji (uczelni)
inizia ad imparare
admissions office
wpływ / zdolność wywierania nacisku
Wreszcie nauczyłeś się, jak wywierać nacisk, nieprawdaż?
inizia ad imparare
a leverage
You've learned how to get leverage over someone, haven't you?
poniżej minimum socjalnego
Żyją na poziomie minimum socjalnego.
inizia ad imparare
beyond the poverty level / line
They live on the poverty line.
zamiast czegoś / w miejsce czegoś
Nie dostajesz za nadgodziny, zamiast tego otrzymujesz dodatkowe dni wolne.
inizia ad imparare
in lieu of
You don't get paid overtime, you get time off in lieu.
nadużyć czyjejś gościnności
inizia ad imparare
to abuse sb's hospitality
ocena (np. pracownika)
Z zadowoleniem przyjmuję sprawozdanie pana posła Vatanena jako realistyczną ocenę bezpieczeństwa europejskiego.
inizia ad imparare
appraisal
I welcome the Vatanen report as a realistic appraisal of European security.
nastawienie, sposób myślenia
inizia ad imparare
mindset
zniechęcający, demoralizujący (np. porażka)
inizia ad imparare
demoralizing (e.g. defeat)

Devi essere accedere per pubblicare un commento.